Likaonya

Anadolu'daki Likaonya Bölgesi'nin konumu
15. yüzyılda Likaonya Bölgesini gösteren bir hartita

Likaonya (Latince: LYKAONIA) Orta Anadolu'da bulunan antik bölge. Doğuda Kapadokya, güneyde Kilikya, batıda Pamfilya ve Pisidya, kuzeyde de Frigya ve Galatya ile çevrilidir. Bugünkü Konya ve Karaman illerinin büyük bölümünü kaplar.

Antik Çağda Anadolu'da önemli bir rol oynamayan Likaonyalılar dağlarda yaşayan, özgürlüklerine düşkün, savaşçı bir halktı; görenek ve geleneklerini tarih boyunca korudular. Anadolu'da MÖ 6. yüzyılın ortalarında başlayan Pers egemenliğine boyam eğmediler ve geçimlerini daha çok yağmacılıktan sağladılar.

MÖ 133'ten sonra Romalıların, Kapadokya Krallığı'na bıraktığı Likaonya MÖ 100'de Roma'nın Kilikya Eyaleti sınırlan içine alındı. MÖ 37'de Antonius tarafından, Pamfilya ve Pisidya bölgeleriyle birlikte Galatya kralı Amyntaş'a bırakıldı. Onun ölümünden sonra da MÖ 25'te Augustus tarafından Roma'nın Galatya Eyaleti'ne bağlandı. Likaonya'nın eskiden Tatta (Tuz) Gölü yöresindeki kuzey kesimi soğuk ve su bakımından yoksuldu. Hayvancılık, dağlık kesimlerin en önemli gelir kaynaklan arasındaydı. Bölgenin en başta gelen kenti Konya (Yunanca; İkonion (Ἰκόνιον), Latince; Iconium)'du.

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/2/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.