Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası

Bu makale serisinin bir parçasıdır:
Kuzey Kıbrıs'ın
devlet yapısı

Portal icon Siyaset portali

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tek yanlı olarak ilan etmesinden sonra kurulmuş olan Kurucu Meclis tarafından hazırlanmış, 5 Mayıs 1985 günü Kıbrıs Türkü seçmenler tarafından %70.18'e karşı %29.82[1] gibi bir çoğunlukla onaylanmıştır.[2] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, 1975 tarihinde onaylanmış Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası'na benzemekte ama yeni cumhuriyetin gereklerini düzenleyen yeni hükümler içermektedir. Toplam 164 madde ve 13 geçici maddeden oluşmaktadır.[2]

Ceza kanunu altında verilen kasti olarak adam öldürme için idam cezası, geçici olarak konulan 13. madde ile kaldırılmıştır. Madde 15 ise idam cezasının sadece ülkenin savaş halinde olması durumunda vatana ihanet, devletlerarası hukuka göre korsanlık ve tedhiş suçları için uygulanabileceğini ilan etmektedir. Bu durumlarda bile ölüm cezası, Yasama Meclisinin (madde 78 altındaki hüküme göre vereceği) kararı olmadan uygulanamaz.[2]

Temel hak ve hürriyetleri güven altına alan detaylı maddeler içerir. Diğer maddeler çesitli ekonomik ve sosyal haklar konusundaki hükümleri içerir. İşkencenin yasak olduğu kesin yargılarla belirtilmiştir. Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı hakkı, haberleşmenin gizliliği, gezi ve yerleşme özgürlüğü, basın yayın özgürlüğü ve dernek kurma hakkı da devletin egemenliğe dayalı demokratik özelliğini yansıtan maddelerle güvence altına alınmıştır.[3]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasanın 1. Madde'si (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi,sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir.), 2. Madde'sinin (1.) ve (2.) fıkrası ((1)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumnhuriyeti Devleti, ülkesi ve halkı ile bölünmez bir bütündür. (2)   Resmi dil Türkçe'dir.) ve 3. Madde'si (Egemenlik, kayıtsız şartsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarından oluşan halkındır.) değiştirilemez, değiştirilmesi önerilemez.[1]

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.