Kuzey Avrupa

Birleşmiş Milletler'in tanımına göre Kuzey Avrupa (marked blue):
  Kuzey Avrupa
Nordik ülkeler

Kuzey Avrupa Avrupa'nın kuzey bölgesine verilen addır. Birleşmiş Milletler Kuzey Avrupa'yı aşağıdaki ülkeler ve bölgelerden oluşmuş olarak kabul etmektedir.:[1][2]

Nordik ülkeler yukarıdaki ülkelerden bir kısmına verilen addır. 19. yüzyıldan önce Rusya'nın Avrupa'daki toprakları, Baltık ülkeleri (Estonya, Livonya ve Courland) da Nordik ülkelerin arasında sayılıyordu. Birleşik Krallık ve İrlanda bazen Batı Avrupa'da kabul edilmektedir. Danimarka, Norveç ve İsveç İskandinavya ülkelerini oluştururlar. Bu ülkeler, İzlanda ile birlikte dil ve kültür yakınlığına sahiptir. 1989 yılında bağımsızlıklarını kazanan ve Baltık ülkeleri olarak adlandırılan Estonya, Letonya ve Litvanya daha önce Sovyetler Birliğinin birer parçasıydı.

Tarım

Hayvancılık, buğday, arpa ve patates Danimarka ve İsveç'in güneyindeki başlıca tarımsal faaliyetlerdir. Norveç'in güneyinde ve İzlanda'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği gelişmiştir. Baltık ülkelerinin tarımını ise esas olarak hububat, patates, şekerpancarı üretimiyle büyükbaş hayvancılık oluşturur.

Ekonomi

Kuzey Avrupa'da sanayinin temel hammadesi demir ve odundur. Denizden doğal gaz ve balık elde edilmektedir. Dağlardan düşen sulardan hidroelektrik üretilmektedir. Yeraltı kaynakları bakımından zengindirler. Demir, uranyum, bakı, kurşun, çinko en önemli madenlerdir. Büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Hayvan ürünleri tüketimi ülke ihtiyaçlarını karşılamaya yeterlidir. Bir kısmı dışa ihraç edilir.

İklim

İzlanda ve Norveç kıyıları boyunca kuzeye doğru ilerleyen sıcak Atlantik akıntıları nedeniyle bu ülkelerin kıyı şerindinde iklim göreceli olarak daha yumuşak ve daha nemlidir. Bunun dışında, denizden uzak kalan bölgelerde hava genel olarak daha soğuktur. Genelde karasal iklim ve tundra iklimi görülür.

Nüfus

Büyük çoğunlukla güneyde ve daha düz ve ılıman bir iklime sahip kıyı şeridine toplanmıştır. Gerek toplam nüfus gerek nüfus yoğunluğu bu ülkelerde çok düşüktür. İzlanda kilometrekareye düşen 3 kişiyle, Avrupa'nın en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ülkesidir. İskandinavya Yarımadası'nda yaşayan insanların büyük çoğunluğunun göl ve kıyı şeridindeki adalarda ikinci evleri vardır.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.