Kronostratigrafi

Güneydoğu Utah'daki Colorado Platosunda Permiyen zamanında oluşmuş bir kayaç formasyonu

Kronostratigrafi, kayaç kütlelerinin göreceli yaş ilişkilerini ele alan stratigrafinin bir parçasıdır ve en temel birimi jeolojik zamanın belli bir aralığında oluşan bir kayaç kütlesidir. Kronostratigrafi’nin en büyük amacı, kayaçların yer değişiminin sırasını ve bütün kayaçların yer değişim zamanını belli jeolojik bölge ve dünyanın jeolojik geçmişinde aramaktır.Kronostratigrafi jeolojik bir alan içerisinde zamana bağlı birikme esnasındaki tüm kayaçların çökelmesini ve dünyanın son oluşum halini kayıt altına almasını sağlamaktadır.Standart stratigrafik isimlendirme bilinen fosil toplulukları tarafından tanımlanan zamana göre belli aralıklara dayandırılmış bir sistemdir. Fosil topluluklarının belli aralıklar ve belli arayüzlere göre nitelikli bir tez halinde oluşum tarihleri belirlenmektedir.

Greenland'ın sediman karotlarının bölümleri-Yaş bulunması için gerekli karotlar

Yöntemi

Kronostratigrafi, izotop jeolojisi ve jeokronoloji üzerine dayanır ve stratigrafik sistem tarafından tanımlanan belirli fosil toplulukları içeren, bilinen ve iyi tanımlanmış kaya birimlerinin yaşının bulunması temel alınır ve yaşı bulmaya çalışılır.Fosil ve tortul kayaç topluluklarının yaşına ulaşmak bugüne kadar oldukça zordu.

Kullanılan yöntem süperpozisyon kanunu ve kesişme ilişkisi ilkeleriyle türetilmiştir.

Magmatik kayaçlar zaman içinde belirli aralıklarla meydana gelir ve bir jeolojik zaman ölçeğinde anlık bir olay sayılabilmektedir. Ve mineral topluluklarının içeriğinden elde edilen bilgiler ve izotopik yöntemlerle daha doğru ve kesin tarih alnabilir.Bir kronostratigrafik sütunun yapımının meydana gelmesi müdehaleci ve ekstruzif magmatik kayaçlara dayanmaktadır. Genellikle faylanmayla ilişkili metamorfizmada kronostratigrafik sütun çökelme aralıkları için dirsek olarak kullanılabilir.Metamorfik kayaçlar kimi zaman kendi tarihlerini verebilir,yaşını içerisindeki sınırlar verebilir. Örneğin, graproli içeren yatak bir noktada kristalin temelini üstler ise,kristal temelinde kalan fosil topluluğunun bir yaş sınırını verecektir.Bu süreçte,arazi ilişkileri ve yaş tarihlerinin ​​denetlenmesi oldukça gayret gerektirir.

Birimleri

Örneklerle kronostratigrafi birimleri:

Kronostratigrafi ve Jeokronoloji Arasındaki Farklar

Kronostratigrafik birimler için jeolojik malzemeler türlerin fosilleridir. Tyrannosaurus rex fosilleri Üst Kretase Serisinde bulunmuştur.Jeokronolojik birimler zaman dönemleri vardır,üst / alt şartları yerine geç / erken şartlarını kullanmaktadır.Böylece Tyrannosaurus rex'in Geç Kretase Epoch sırasında yaşamış olduğunu söylemek de doğru olur. Elde edilen yaş mekansal organizasyon kesitlerinin çizimi ve doğru paleocoğrafik rekonstrüksiyon hazırlamak için çok önemlidir. Çünkü Kronostratigrafi stratigrafinin alt dalıdır.

Bakılacaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.