Kriler

Kriler
Toplam nüfus
200.000
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Diller
Krice, İngilizce, Fransızca
Din
Hıristiyanlık ve yerel inançlar
İlgili etnik gruplar
Ojibva


  Kricenin konuşulduğu alanlar ve lehçeleri

  Kriler (Krice Nēhiyaw/Nēhilaw/.. / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ; İngilizce Cree), daha çok Kanada'da Superior Gölünün kuzey ve batısında Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta ve Kuzeybatı Topraklarında, çok az bir kısmı da Amerika Birleşik Devletlerinde Montana eyaletinin kuzey orta sınır bölgesinde yaşayan Algonkin halklarından bir Kızılderili halkı. 200.000 kişilik nüfuslarıyla Kuzey Amerika'nın en büyük yerli halklarından biridir (Kanada'nın ise en büyük yerli halkıdır) ve 2006 sayımına göre anadilini konuşan 117.400 kişidir[1].

  Tek harf farkla birbirinden ayrılan ve Kanada'da yaygın olan Kri (Cree) halkını, Güneydoğu ABD'de yaşayan Krik (Creek) halkıyla karıştırmamak gerekir.

  Kriler, Avrupalı tüccarların getirip kürk karşılığında ticaret karakollarında değiş tokuş ettikleri misket tüfeklerine sahip olan ilk yerlilerdir ve bunu kullanarak batıya doğru ilerlemiş ve yerli Atabaskları daha batı ve kuzeye sürerek topraklarına yerleşmişlerdir[2].

  Krilerle Ojibvalar arasındkia tarihi evliliklere dayanan Anişininilere İngilizcede "Ojibwa-Cree" kelimesinden bozma Oji-Cree adı verilir.

  Diyalekt ve kabileleri

  1. Naskapiler ve Naskapice (ᓇᔅᑲᐱ Naskapi ya da ᐃᔪᐤ ᐃᔨᒧᐅᓐ iyow iyimoon) — Doğu Quebec ve Labrador'da
  2. İnnular ve İnnuca (Nehilawewin, Leluwewn, Innu-Aimûn) — Doğu Quebec ve Labrador'da Naskapilerle birlikte nufusları 18.000 kişidir ve bunu 15.000 kadarı Quebec'te yaşar.
  3. Atikamekler ve Atikamekçe (Nēhinawēwin ve Nehirâmowin) — Quebec'te 4.500 kişidir.
  4. James Bay Krileri - kuzey Quebec'te.
  5. Moose Krileri ve Kricesi — Ontario'da Moose Factory'de[3].
  6. Bataklık Krileri ve Bataklık Kricesi (Nêhinawêwin ᓀᐦᐃᓇᐍᐏᐣ) — Kuzey Manitoba^da 4.500 kişi anadilini konuşur.
  7. Orman Krileri ve Orman Kricesi (Nīhithawīwin) — Kuzey Manitoba ve Saskatchewan^da.
  8. Ova Krileri ve Ova Kricesi(Nēhiyawēwin ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ) — Manitoba, Saskatchewan, Alberta ve Montana'da 34.000 kişidir.

  Kaynaklar

  1. Statistics Canada: 2006 Census
  2. Virginia Phyllis Petch (1998), Relocation and loss of homeland, the story of the Sayisi Dene of Northern Manitoba. A Thesis presented to the University of Manitoba in partial fulfillment of the requirements of a Doctor of Philosophy in Anthropology, The University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, June, 1998
  3. Moose Cree First Nation community profile
  This article is issued from Vikipedi - version of the 1/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.