Kompozit malzemeler

Kompozit Maddeler

Kompozit malzemeler (İngilizce: Composite materials ; Almanca: Verbundwerkstoffe; Komposit-Materialien), (ya da kısaca kompozitler) makroskobik olarak birbirinden ayrı iki ya da daha fazla malzemenin bir araya getirilmesi ile imal edilen malzeme türüdür.

Yapı ve tarihçe

Her kompozitte genellikle iki tip madde bulunur; matris ve takviye malzemesi. Bu malzemeler birbirlerinden farklı fiziksel özelliklere sahiplerdir, ve bir araya getirilmeleri ile oluşan kompozit malzeme her ikisinden farklı özelliklere kavuşur. Genel olarak takviye malzemesi (E: reinforcement / D: Verstärkung) taşıyıcı görev üstlenir ve etrafında bulunan matris faz ise onu bir arada tutmaya ve desteklemeye yarar.

Çok eskilere dönüldüğünde kerpiç evlerin ana malzemesi olan toprağa karıştırılan saman malzemesi de ayrı bir * Honeycomb Panel matrisi örneğidir. Matris bütünleştiren malzeme anlamlarına gelmekte olup. Katıştırıldığı malzemeyi kenetleyip dayanımını artırmaktadır.

Günümüzde en çok kullanılan kompozitlerden biri betondur. çimento ve kumdan meydana gelen malzeme matris çelik çubuklar ile desteklenir. Bir diğer tanınmış kompozit ise kerpiçtir. Çamur ve samanın karıştırılması ile oluşturulan bu malzeme oldukça eskiden beri bilinen belki de insanlık tarihinin en eski yapı malzemesidir ve halen Türkiye'de kırsal kesimde kullanılır. Bazı ülkelerde, (örn. Yemen'de) bu yapı malzemesinden çok katlı yüksek yapılar inşa edilir.

Modern kompozitler

Yakın dönemde yaygınlaşmış ve sıkça kullanılan bir diğer polimer matrisli kompozit ise anorganik ve organik elyafların (elyaf olarak: fiberglas, karbon, aramid, polietilen, polipropilen vs.) kullanıldığı fiberglas bileşik, yani kompozit malzemelerdir.

Bu iki malzeme menşeyi biri taşıyıcı bir diğeri de koruyucu diye nitelendirilen kompozit alaşımı, kimi zaman alüminyum malzeme, kimi zaman kullanım ve görsel ergonomisi için farklı ham malzemeler ile kaplanan ana gövdesinde ağır dayanımlı plastik malzeme içeren alaşımlar kullanılmaktadır. Her yapı sektöründe kullanılan kompozit, her meslek dalına göre farklı söylemlerde kullanılabilir, beton malzemesi bile bir kompozit malzemedir. Ve beton öncelikle çimento karışımı ardından kum ile matrislenerek ve yine ardından yapı içerisinde çelik çubuklar ile beslendiğinden ikili üçlü malzeme karışımları neticesinde bir bütünlüğü sağladığından kompozit diye nitelendirilebilmektedir.

Günümüzde teknolojinin çeşitlilik göstermesiyle beraber

Yüksek teknolojinin kullanıldığı, büyük hangarlarda istenilen ebat ve ölçeklerde üretilerek, yüksek binalar ve reklam sektöründe kaplama malzemesi, zemin malzemesi olarak kullanıma sunulan kompozit malzemeler çok çeşitli model ve renk seçeneğine sahiptir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.