Komünizmin İlkeleri

Komünizmin İlkeleri (İngilizce: Principles of Communism), Friedrich Engels'in 25 maddede komünizm fikrini özet olarak anlatmak üzere 1847 yılı sonunda yazdığı eserdir. Bu yapıt, ilki "Komünist İman Yemini Taslağı" olan Komünist Birlik'in program taslağının ikinci bölümüdür. Engels, bu ikinci program taslağını Komünist Birlik'in Paris teşkilatının isteği üzerine kaleme almıştır.

Hakkında

Komünizmin İlkeleri, Komünist Manifesto'nun ilk biçiminin temelini oluşturmuştur. Marx'a yazdığı 23-24 Kasim 1847 tarihli mektubunda Engels, eski eserdeki yapıyı eleştirerek, programın Komünist Parti Manifestosu biçiminde hazırlanmasının daha iyi olacağını belirtmiştir.[1]

Komünizmin İlkeleri, ilk kez İngilizce olarak Londra'da, Plebs-Magazine'de, Temmuz 1914 - Ocak 1915 tarihleri arasında yayınlanmıştır. Ayrı bir basımı ise 1925'te Chicago'da The Daily Workers Publishing Co. tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda birkaç kez Komünist Manifesto ile birlikte yayınlandı.

Kaynakça

  1. Letters of Marx and Engels 1847 in Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx, 1913.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.