Karagöz Ahmet Paşa

Karagöz Ahmed Paşa Türbesi

Karagöz Ahmet Paşa devşirmelerden olup ocaktan yetişmiştir. 1500 senesinde ocak ağası, iki sene sonra Kastamonu valisi ve 1505'te II. Bayezid döneminde Hasan Paşa'nın yerine Sultan Anadolu Beylerbeyi olmuştur.

Sultan II. Bayezid zamanında Şah İsmail Safevî taraftarlığı ile maydana çıkarak başına bir hayli kuvvet toplayan ve Şahkulu namiyle baş kaldıran Teke ahalisinden Karabıyıkoğlu Hasan Halife isminde biri, Teke civarından geçerken Elmalı taraflarında Şehzade Korkut'un eşyasını gasp ettiğinden üzerine asker sevk edildi. II. Bayezid Şahkulu'nun yola getirilmesi için Anadolu Valisi Karagöz Ahmed Paşa'yı görevlendirdi. Şahkulu geçtiği yerleri yağmalayarak Kütahya'yı zapt etmek üzere hareket etti. Karagöz Paşa bu hadiseyi o kadar önemsemeyerek Şahkulu'na karşı bir grup asker gönderdi. Bu kuvvet eşkıyaya dayanamayarak mahvoldu ve Şahkulu Kütahya Ovası'na dayandı. Karagöz Paşa durumun ehemmiyetini anlayarak bin kadar kuvvetle bizzat şehir dışına çıkarak cesurane harp etti ise de mağlup ve esir düşerek zorla idam edildi (1511).[1][2][3][4]

Bu olayı izleyen süreç I. Selim'in tahta çıkışıyla tamamlanmıştır.

Karagöz Ahmet Paşa'nın kendi adıyla anılan imareti Karagöz Ahmet Paşa Camii ölümünden sonra hanımı tarafından yaptırılmış olup cami günümüzde halen kullanılmaktadır. Medrese ve diğer imaretler günümüze gelememiştir. Karagöz Ahmet Paşa'nın türbesi Kütahya'da Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı karşısında bulunan Ahırardı Mezarlığı'ndadır.[5]

Kaynakça

  1. Haberi Sahih, c, 4, s, 142
  2. Tacüttevarih, c, 2, s, 164-165
  3. Hayrullah Efendi Tarihi ve Künhü'l anbar esir edilip kazığa vurularak idam edildiğini beyan eder
  4. Netayicü'l vukuat ve Ravzatü'l ebrar (Kara Çelebi-zade Abdülaziz Efendi) Kütahya Kalesi burcuna asıldığını ve Neşri Tarihi de esir edilerek Kütahya Kalesi mukabelesinde kazığa vurulduğunu beyan eder
  5. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 118-119
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.