Kamu ekonomisi

Ekonomi

Ana hatlar
Genel sınıflandırma

Mikroekonomi · Makroekonomi
Ekonomik düşünce tarihi
Metodoloji · Heterodoks

Teknikler

Matematiksel · Ekonometri
Deneysel · Milli muhasebe

Dalları ve alt dalları

Davranışsal · Kültürel · Çevresel
Büyüme · Gelişme · Tarih
Uluslararası · Ekonomik sistemler
Monetarizm ve Finansal ekonomi
Kamu ve Refah ekonomisi
Sağlık · Çalışma · Yönetimsel
İşletme · Bilgi · Oyun kuramı
Endüstriyel organizasyon · Hukuk
Tarım · Doğal kaynak · Ekolojik
Kent · Kırsal · Bölgesel
Ekonomik coğrafya

Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Kamu iktisadı, KİT'lerin ve İDT gibi kamusal mal hizmet üretenlerin üretim için yaptıkları harcamalar, transfer harcamaları, yatırım harcamaları ve bunun yanı sıra gönüllü veya mecburi elde edilen gelirler arasındaki ilişkiyi ele alan iktisadın bir yardımcı dalıdır.

Kamu maliyesi tüm kamusal mal ve hizmet üretenler için ve ürettikleri için ortaya çıkmıştır. Amaç: kamunun yıllar boyu ne yaptığını, ne yapıyor olduğunu ve halktan alınan verginin nereye gittiğini muhasebeyle bağlantılı olarak göstermektir.

Kamunun en önemli gelir kaynağı vergidir. Kamunun en çok yaptığı harcamalar Türkiye’de personel harcamalarıdır.

Kamu sektörünün mikro temelleri çerçevesinde, piyasa etkililiği (market efficiency) ve kamu müdahalesine ilişkin bir girişten sonra, kamu iktisadi tesebbüslerinin (public enterprises) mantıgı ve etkinlik, özellestirmenin (privatization) etkinlik ilişkisi, KIT ve özelleştirmenin etkinlik karşılaştırması, özelleştirme yöntemleri, özelleştirme ve sanayi yapısı

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.