Küçük Asya Felaketi

Küçük Asya Felaketi (Yunanca: Μικρασιατική καταστροφή: Mikra asiatiki Katastrofi), Yunanistan'da "Küçük Asya Macerası" 'nın son sahnesi olan Eylül 1922 tarihinde Küçük Asya Ordusu'nun Mustafa Kemal komutasındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti'nin Ordusuna uğradığı yenilgiye verilen isimdir. Küçük Asya Felaketi, Helenizm (Yunanlık) tarihinin bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.[1] Yunanistan'ın tarih ders kitabında ise Modern Helenizm (Yunanlık) tarihinin en büyük ulusal felaket olarak tanımlanmaktadır.[2]

Küçük Asya Felaketi, sadece Yunanistan'ın başarılı savaşlarla dolu bir on yılını bitirmedi, aynı zamanda kuruluşundan itibaren bir yüzyıldır modern Yunan devletinin siyasetinde egemen olan ve Megali İdea olarak bilinen irredentist ve yayılmacılık politikasını toprağa gömdü.[3]

Küçük Asya Felaketi, Yunan ordusu için bir yenilgi olmanın yanı sıra, 1924 nüfus mübadelesi ile (muaf tutulan İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada hariç) Anadolu'daki Rum/Yunan nüfusun yok olmasına neden olduğu için de böyle adlandırılmaktadır.

Kaynakça

  1. The Asia Minor Disaster is a watershed in the history of Hellenism, Bruce Merry, Encyclopedia of Modern Greek Literature, Greenwood Publishing Group, 2004, s. 29.
  2. Note for example the way in which the events that took place in 1922 are described in the 1991 history textbook: The Minor Asia Catastrophe constitutes the greatest national disaster in the history of modern Hellenism, Daphne Halikiopoulou, Patterns of Secularizations: Church, State and Nation in Greece and the Republic of Ireland, Ashgate Publishing, Ltd., 2011, s. 110.
  3. It not only ended a decade of successive wars, but also buried a policy of irredentism and expansionism (the Great Idea)" which had dominated the politics of the modern Greek state for a century since its inception, George Th Mavrogordatos, Stillborn Republic: Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-1936, University of California Press, 1983, s. 28-29.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/6/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.