Uluslararası Para Fonu


Uluslararası Para Fonu (IMF)
Merkez Washington D.C. ABD
Başkan Fransa Fransa Christine Lagarde
Borç Alma taban oranı % 5,50
Üye sayısı 188
Web Sitesi

Uluslararası Para Fonu ya da daha çok bilinen kısaltmasıyla IMF (International Monetary Fund), küresel finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyondur. 1944 yılında ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods'da kurulan ve 1947'de fiilen çalışmaya başlayan milletlerarası ekonomik meselelerle uğraşan bir teşkilattır. IMF "küresel para işbirliği, finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdam ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik, ve dünya çapında yoksulluğu azaltmayı teşvik etmek için çalışan, 188 ülkenin üye olduğu organizasyondur. Kuruluşun belirtilen hedeflerinde, ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak için üye ülkelerin mali kaynaklarını kullanılabilir hale de getirmekte dahil olmak üzere uluslararası ekonomik işbirliği, uluslararası ticaret, istihdam ve döviz kuru istikrarını teşvik edilmesi olarak tanımlanmaktadır. IMF'nin merkezi ABD'de, Washington, DC'de bulunmaktadır.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra milletlerarası ekonomik meseleler karışık hale gelmiş, I. Dünya Savaşı'ndan sonra düşülen ekonomik buhranla savaş sonrası ekonomik depresyonlar da ekonomik ilişkileri tehdit eder bir vaziyet almıştı. Avrupa devletlerinin II. Dünya Savaşı sonrası bozuk ve depresyon içindeki ekonomik durumlarının aksine Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş boyunca ihracatının altın stoklarının artması, ekonomik bakımdan yardım yapacak tek ülke durumuna gelmesine sebep oldu. ABD, Avrupa devletlerine doğrudan yardım yapmak yerine mali müesseseler kurarak yardım yapılması taraftarı oldu ve 1944 yılında Bretton Woods'ta 45 devletin iştirakiyle bir takım kararlar alındı. Bretton Woods Antlaşması'nda; birisi, Milletlerarası Para Fonu, diğeri, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) yahut kısaca Dünya Bankası isimleriyle iki ekonomik müessesenin kurulması kararlaştırılmıştır.

IMF, Avrupa devletlerinin tediye bilançolarında ortaya çıkabilecek geçici (= kısa vadeli) ödeme güçlüklerinde kredi vererek milletlerarası ticaretin bu yüzden daralmasını önlemek; Dünya Bankası da uzun vadeli yatırım kredileri vermek suretiyle, Avrupa devletlerinin yeniden imarını sağlamak, tediye bilânçolarındaki bünyevî dengesizlikleri gidermek için kurulmuştur.

Her iki müessesenin sermaye ve kaynaklarının önemli bir kısmı ABD tarafından temin edilmiştir. Bu müesseselere üye olan ülkelerin prensip olarak, içerde enflasyonu önleyici para politikaları takip etmeleri, dış ticareti ise tek taraflı devalüasyonlar ve ithal tahditleri yüzünden daraltmamaları, bilakis bu tehditleri mümkün mertebe kaldırmaları gerekecekti.

Organizasyon

IMF Merkez binası

IMF kendisini 185 üyeli bir organizasyon olarak tanımlar (Sırbistan-Karadağ 18 Ocak 2007 tarihi itibariyle 185.inci üyesidir).

Kuzey Kore, Küba, Andorra, Lihtenştayn, Tuvalu ve Nauru hariç bütün Birleşmiş Milletler üye devletleri IMF'ye doğrudan olarak katılır.

Vatikan, Çin Cumhuriyeti (Taiwan), Filistin Otoritesi (IMF'nin teknik yardımını almasına rağmen) ve Sahravi Arap Demokratik Cumhuriyeti (Batı Sahra) Birleşmiş Milletler tam üyesi değillerdir.

IMF'nin kuruluş amaçları

Bu gayeleri sağlamak için fona üye ülkelerin girmiş olduğu bazı taahhütler de şunlardır:

IMF'nin, tediye bilançoları açık veya fazlalık veren ülkelere düzenleyici müdahale yapma imkânı vardır. Fonun en yetkili organı, üye ülkelerin mümessillerinden teşekkül eden Güvernörler Heyeti dir. Yılda bir toplanır. Bu heyet kendi arasından 12 kişilik bir Müdürler Meclisi seçerek yetkisini bunlara devreder. Güvernörler Heyetinde her üye ülke, sabit bir oy sayısı yanında fona iştirak hissesiyle oranlı bir oy sayısına da sahiptir. Buna göre en fazla oy hakkına sahip ülke, en fazla sermayeyle iştirak eden ABD'dir.

Herhangi bir ülke mutlaka hem Milletlerarası Para Fonuna (IMF) ve hem de Dünya Bankası'na (IBRD) bir arada üye olmak durumundadır. Fona üye devletlerin hisselerine kota denmektedir. Kotaların % 25'i altın ile, kalan% 75'i milli para ile ödenmiş veya taahhüt edilmiştir. Başlangıçta 8 milyar dolar olan sermayesi diğer yıllarda çok artmıştır. Bunun yanında serbest dövizli ülkelerde tahvil satmak suretiyle fon ve kaynaklarını artırma imkânı da mevcuttur. Fon, her üyeye kotasının % 25'i tutarında krediyi talep vukuunda, otomatik olarak vermekle mükelleftir. Fonun verdiği kredilerde vade 5 yılı geçemez.

Dünya Bankası'nın teşkilatı, IMF'nin teşkilatı gibidir. Başlangıçta 8 milyar dolar sermaye ile kurulan banka 1959 yılında bu sermayesini 20 milyar dolara yükseltmiş, daha sonraki senelerde bu miktar çok artmıştır.

Banka, kredi açarken aşağıdaki şartları gözönünde bulundurmaktadır:

IMF verilerine göre (2006) fonun borç verme kaynağı 174 milyar dolar. Alacakları ise 75 ülkeden 34 milyar dolardır. 2010 verilerine göre IMF'ye en çok borcu olan ülkeler sıralaması şöyledir: Yunanistan (30 Milyar), Romanya (13,9 Milyar), Ukraine (12,66 Milyar), Macaristan(11.7 Milyar) dolardır.

Karşıt Görüşler: IMF/Dünya Bankasının Askeri Rejimler ve Diktatörlüklerle ilişkisi

Bretton Woods enstitülerinin dünya ekonomisine özellikle soğuk savaş yıllarındaki etkisi çok tartışılmıştır. IMF'nin kasıtlı olarak Amerika ve Avrupa menşeli şirketlerle iyi ilişkiler kuran askeri diktatörlükleri desteklediği iddia edilmektedir. Hatta bazı eleştirmenler IMF'nin demokrasi, insan hakları, işçi hakları konularına olumsuz hatta saldırgan bir tutum sergilediğini iddia etmektedirler. Bu düşünceler dünyadaki küresellik karşıtı harekete ivme kazandırmıştır. IMF taraftarları ise IMF'nin asıl gücünün veya görevinin demokrasi değil ekonomik istikrar olduğunu, ekonomik istikrarın da demokrasinin temel taşı olduğunu iddia etmektedirler.[1]

IMF/Dünya Bankasına üyeyken Askeri Diktatörlüklerce yönetilen ülkeler(çeşitli kaynaklardan borçlanmalar - Milyar $):[2]

IMF/Dünya Bankasına Borçlu Ülke Diktatör İktidara Geliş Tarihi Düştüğü Tarih Rejim Başlangıcında Ülke Borcu(1) Rejim Sonunda Ülke Borcu(2) 1996 Toplam Borç Diktatörlerin Aldığı Toplam Borç Diktatörlerin Yarattığı Borç Yüzdesi
Arjantin Arjantin Askeri Diktatörlük 1976 1983 9.3 48.9 93.8 39.6 42.00%
Bolivya Bolivya Askeri Diktatörlük 1962 1980 0 2.7 5.2 2.7 52.00%
Brezilya Brezilya Askeri Diktatörlük 1964 1984 5.1 105.1 179 100 56.00%
Şili Şili Augusto Pinochet 1974 1989 5.2 18 27.4 12.8 47.00%
El Salvador El Salvador Askeri Diktatörlük 1979 1994 0.9 2.2 2.2 1.3 59.00%
Etiyopya Etiyopya Mengistu Haile Mariam 1977 1991 0.5 4.2 10 3.7 37.00%
Haiti Haiti Jean-Claude Duvalier 1971 1986 0 0.7 0.9 0.7 78.00%
Endonezya Endonezya Suharto 1967 1998 3 129 129 126 98.00%
Kenya Kenya Moi 1979 2002 2.7 6.9 6.9 4.2 61.00%
Liberya Liberya Doe 1979 1990 0.6 1.9 2.1 1.3 62.00%
Malavi Malawi Banda 1964 1994 0.1 2 2.3 1.9 83.00%
Nijerya Nijerya Buhari/Abacha 1984 1998 17.8 31.4 31.4 13.6 43.00%
Pakistan Pakistan Zia-ul Haq 1977 1988 7.6 17
Pakistan Pakistan Askeri Diktatörlük 1990 günümüz 20.6 29.9 29.9 18.7 63.00%
Paraguay Paraguay Stroessner 1954 1989 0.1 2.4 2.1 2.3 96.00%
Filipinler Filipinler Marcos 1965 1986 1.5 28.3 41.2 26.8 65.00%
Somali Somali Siad Barre 1969 1991 0 2.4 2.6 2.4 92.00%
Güney Afrika Güney Afrika apartheid 1992 18.7 23.6 18.7 79.00%
Sudan Sudan Nimeiry/al-Mahdi 1969 günümüz 0.3 17 17 16.7 98.00%
Suriye Suriye Assad 1970 günümüz 0.2 21.4 21.4 21.2 99.00%
Tayland Tayland Askeri Diktatörlük 1950 1983 0 13.9 90.8 13.9 15.00%
Zaire Zaire/Kongo Mobutu 1965 1997 0.3 12.8 12.8 12.5 98.00%

Dipnot: Rejim Başlangıcında ülke borcu; Dünya bankasının en eski kayıtlar 1970 yılından kalmadır. Pakistanda iki farklı dönemde askeri rejim iktidara gelmiştir. Bu tablo 1996 yılında hazırlandığı için son borç olarak 1996'yı baz almaktadır.

Başkanlık görevinde bulunanlar

İsimUlusBaşlamaBitiş
Camille Gutt Belçika 6 Mayıs 19461951
Ivar Rooth İsveçAğustos 1951Ekim 1956
Per Jacobsson İsveçAralık 19565 Mayıs 1963
Pierre-Paul Schweitzer Fransa1 Eylül 19631 Eylül 1973
H.Johannes Witteven Hollanda1 Eylül 197317 Haziran 1978
Jacques de Larosière Fransa17 Haziran 197816 Ocak 1987
Michel Camdessus Fransa16 Ocak 198714 Şubat 2000
Horst Köhler  Almanya1 Mayıs 20004 Mart 2004
Anne KrugerAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri4 Mart 20044 Mayıs 2004
Rodrigo Rato İspanya4 Mayıs 2004 31 Ekim 2007
Dominique Strauss-Kahn Fransa1 Kasım 200718 Mayıs 2011 (istifa)
John LipskyAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri18 Mayıs 20115 Temmuz 2011 (geciçi)
Christine Lagarde Fransa5 Temmuz 2011

Notlar

Kaynakça

Dış bağlantılar

Bakınız

Koordinatlar: 38°54′00″K 77°2′39″B / 38.9°K 77.04417°B / 38.9; -77.04417

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/1/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.