III. Tiglat-Pileser

Tiglath-Pileser (Louvre Müzesi)

III. Tiglath-Pileser (İbranice kullanım biçiminden[1], Akatça: Tukultī-apil-Ešarra) (MÖ 745 - 727[2][3]) MÖ 8. yüzyılda hüküm sürmüş olan ve Yeni Asur İmparatorluğu'nun kurucusu olarak kabul edilen[4] ünlü bir Asur kralıdır. Suriye ve Filistin'i alarak ülke topraklarını genişleten III. Tiglath-Pileser, Asur ve Babil krallıklarını tek çatı altında birleştirmiştir (MÖ 728)

Resmi yazıtlar III. Tiglat-Pileser döneminde yazılmaya başlamıştır. Kralın Kalah'taki (bugünkü Nimrud, Irak) sarayın duvarlarını süsleyen ünlü kabartmalar bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Kaynakça

  1. Krallar Kitabı'nda "Tiglath-Pileser" biçiminde, Yazıtlar Kitabı'nda "Tilgath-Pilneser" biçiminde geçmektedir
  2. Asur Kahramanları Listesi
  3. Tadmor, H. (1994). III. Tiglath-Pileser Yazıtları sf.29
  4. Mezopotamya Tarihi: Yeni Asur İmparatorluğu (746-609) - Britannica Çevrimiçi Ansiklopedi


This article is issued from Vikipedi - version of the 6/12/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.