II. Konstantin

II. Konstantin
60. Roma İmparatoru
Hüküm süresi 1 Mart 317 - 337 (babasının altında batının Sezar'ı olarak); 337 - 340 (II. Konstantius ve Konstans ile birlikte Galya, Hispanya, ve Britanya'nın yöneticisi olarak)
Önce gelen Büyük Konstantin
Sonra gelen II. Konstantius ve Konstans
Tam ismi
Flavius Claudius Constantinus
Hanedan Konstantin Hanedanı
Babası Büyük Konstantin
Annesi Fausta
Doğum 316
Arles
Ölüm 340
Aquileia

Flavius Claudius Constantinus (d. 316-ö. 340) 337-340 yılları arasında Roma imparatoruydu. Büyük Konstantin ve Fausta'nın en büyük oğlu olarak Arles'de doğmuş ve bir Hristiyan olarak büyütülmüştür.

1 Mart 317 tarihinde Konstantin Sezar yapılmış ve 323 yılında, yedi yaşındayken babasının Sarmatlara karşı yaptığı seferde yeralmıştı. Üvey kardeşi Crispus'un ölümünün ardından on yaşında Galya kumandanı oldu. 330 yılına ait bir yazıtta Alamnnicus unvanına rastlanır. Dolayısıyla generallerinin Alamanlara karşı bir zafer kazanmış olmaları muhtemeldir. Babası Konstantin 332 yılında Gotlara karşı çıktığı seferde kendisini sahra komutanı olarak seçti.

337 yılında babasının ölümünün ardından II. Konstantin kardeşleri II. Konstantius ve Konstans ile birlikte imparator oldu. Aynı yılın Eylül ayında üç kardeşin Panonya'da yaptıkları paylaşımdan sonra Galya, Britanya ve Hispanya'nın yöneticisi oldu.

Farklı Hristiyan akımlarının mücadelelerinde yer aldı. İmparatorluğun batı bölümü Aryanizme karşılık Trinitarizme yönelmişti. Konstantin, Aryanizm'e muhalif İskenderiyeli Athanasius'u serbest bırakıp İskenderiye'ye dönmesine izin verdi. Bu durum Aryanizmi destekleyen II. Konstantius'u güç durumda bıraktı.

İlk başlarda, İtalya, Afrika ve İllirya'yı yöneten kardeşi Konstans'ın koruyucusuydu. Konstans'ın yaşı ilerledikçe II. Konstantin kardeşini korumaktan vazgeçti ve 340 yılında İtalya'daki Konstans'ın üzerine yürüdü. Ancak Aquileia'da yenildi ve savaşta öldü. Konstans ölen kardeşinin topraklarının kontrolünü kendi eline aldı.

Kaynak

Resmî unvanlar
Önce gelen:
Büyük Konstantin
Roma İmparatoru
(Konstans ve II. Konstantius ile)

337–340
Sonra gelen:
Konstans ve II. Konstantius
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.