Homeros

Homeros
(Yunanca Ὅμηρος Homēros)

Homeros'un temsili heykeli
British Museum, Londra
Meslek Ozan
Dönem MÖ 9. yüzyıl

Homeros (Grekçe: Ὅμηρος, Hómēros) Antik Çağ'da yaşamış İyonyalı ozan. Batı edebiyatının ilk büyük eserleri kabul edilen İlyada ve Odysseia destanlarının yazarı veya derleyicisi olduğu kabul edilmektedir[1]. Smyrna (İzmir) bölgesinde yaşamış olduğu sanılmaktadır.[2]

Parnassus dağında Homeros

Hayatı

Yaşamı hakkında çok az bilgiye ulaşılabilen Homeros'un adı Antik Yunancadaköle” anlamına geliyordu.[3] Kendi zamanından 4 asır önce varolmuş Miken uygarlığına dair olayları olağanüstü detaylı anlatması, Klasik Çağ yazarlarınca Truva Savaşı sırasında yaşadığı rivayetine sebep olmuştur..[4] İngiliz bilim adamı George Thomson Tarih öncesi Ege adlı eserinde yaptığı incelemeler sonucunda Homeros'un doğduğu yer olarak en yüksek olasılığın Sakız Adası olduğunu belirtir.[3] Sonra ise diğer bir yüksek olasılık olan Smyrna'ya (bugünkü adıyla İzmir) vurgu yapar.[3] Ancak gerçekte Homeros isimli bir şair yaşadıysa bile bu destanları yaratan veya derleyen tek bir ozan olmadığını düşünen araştırmacılar da vardır ki bu şüphenin sebebi İlyada ve Odysseia destanlarında kullanılan İon ve Aeolik diyalektlerin üslüp farklılığıdır[1]. Çoğu araştırmacı ise bu üslup değişikliğinin Homeros’un İlyada’yı gençliğinde Odysseia’yı ise yaşlılığında yazmasından kaynaklığına inanmaktadır. Hayatıyla ilgili bir başka rivayet ise kör olduğudur.[4]

Eserleri

Yazdığı destanlar Klasik Çağ Yunan Edebiyatı'nı ve Mitoloji'sini derinden etkilemiş ve bunların aracılığıyla da bütün batı edebiyatına etki etmiştir. İrlandalı yazar James Joyce'un Ulysses'i, İngiliz yazar Shakespeare'in Troilus ve Cressida'sı, Roma'lı şair Virgil'in Aeneid'i Homeros'un destanlarından derin izler taşıyan eserlerdendir.

Antik dönem Anadolu ve Yunanistan'ında halk İlyada ve Odysseia'yı ezbere bilir, canlı bir ansiklopedi gibi içinde taşırdı. Askerlik, tıp, teknoloji, hukuk ve din bilgilerinin tamamının kaynağı bu kitaplardı[5] . Homeros'un eserlerinin tarihi ve edebi değeri insanları iyi ve kötü olarak birbirinden net çizgilerle ayırmadan son derece gerçekçi ve kahramanların gerçek kişiliklerini derinliğine analiz etmesinden kaynaklanmaktadır[1].

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. 1 2 3 Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016. s.562 sayfa ISBN 978-605-8389199
  2. Meydan, Sinan (Son Truvalılar, syf.67)
  3. 1 2 3 Thomson, 1991.s.299.
  4. 1 2 İmge Kitabevi web sitesi Homeros Kişi Bilgisi Sayfası Erişim tarihi:26.06.2011
  5. Azra Erhat, İlyada önsözü, Can Yayınları

Dış Bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.