Hatifi

Mevlana Abdullah Hatifi

Şair Hatifi'nin minyatür resimi
Ressam:Bihzâd (1511 civ.)
Doğum Abdullah
1454 civ.
Herat civarinda Cam şehrinin "Harcird" köyü
Ölüm Ocak 1521
Herat civarinda Cam şehrinin "Harcird" köyü
Yaşadığı yer Herat civarinda Cam şehrinin "Harcird" köyü
Meslek Şair
Vatandaşlık Safevi Devleti ve Timurlular Devleti
Dönem 15. ve 16. yüzyıl
Önemli eser Divan, Hamse

Mevlana Abdullah Hatifi (Farsi:هاتفي ) 15. ve 16. yüzyılda yaşamış İran'lı şair.

Hayatı

Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber olasılıkla 1454 (h.856) civarında olduğu kabul edilmektedir ve 1521 (h.927)'de ölmüştür.[1] Doğum yeri, ölüm yeri ve hayatının önemli bir dönemini yaşamış olduğu yer İran'da hüküm süren Safevî Devleti döneminde Horasan'da bulunan (günümüzde Afganistan Gur" eyaleti içinde kalan) Herat'ın Cam şehrinin varoşlarında bir köy olan "Harcird"'dir. Ünlü Fars şairi ve mutasavvıfı Abdurrahman Camii'nin kızkardeşinin oğlu olmaktadır.[2] Hatifi yaşadığı dönemde Harcırd köyünde bulunan Mir Ali Şîr Nevaî tarafından yaptırılmış olan Kasım-ı Enver türbesinin turbedarlığını yapmıştır.[1]

Hatifi önce Harcırd'de yetişmiştir.Timurlular Devleti'ne bağlı Herat]'ta yaşamaya başlayan dayısı olan şair Camii'nin hazırladığı bir şairler yarışmasında büyük başarı göstermiştir. Bu şairler yarışması şair "Ebu Şakir Belhi"'nin bir şiirinden ünlü Firdevsî'nin uyarladığı bir şiire uygun bir nazire şiir yazmayı içermekteydi. Hatifi'nin hazırladığı nazire şiir . Timurlular Devleti hükümdarlarının ebebi meclislerinde gayet iyi karşılandığı için Hatifi bu edebi saray meclislerine girip burada şöhret kazandı.[1] Şair ve devlet adamı Mir Ali Şîr Nevaî’nin himayesine mazhar olup genç yaşlarını zevk ve eğlence içinde geçirdi. Sonra da Herat'daki Nizamiye medresesinde dayısı Câmî’nin derslerine devam etti.[2]

Bu eğitimden sonra Hatifi doğum yeri olan Harcird'de "Cehâr Bâğı" adında bir tekke kurarak burada inzivaya çekildi. Uzun yıllar münzevi bir hayat yaşadı. Bu dönemde bu tekke yanında Mir Ali Şîr Nevaî tarafından yaptırılmış olan "Kasım-ı Enver" türbesinin türbedarlığını yapmıştır..[1]

Hatifi, dayısı olan Camii'nin Süni olmasına karşıt, Şiilik isnâ‘aşer’îyye (onikiciler) ittikadını benimsemiş idi. Bu nedenle İran Azerbaycan'nda hüküm süren Safevî Devleti kurucusu olan Şah İsmail'in edebi meclislerinde ve toplantılarında da adı duyuldu. Orta yaşlarda iken 16 yüzyıl ikinci yarısında Hatifi'inin şair "Emir Humāyün Eşfarāin" ile birlikte Azerbaycan ve Irak'a seyahatler yaptığı bilinmektedir[1]. Ayrıca Safevî Devleti kurucu hükümdarı olan Şah İsmail, Horasan seferi'ni tamamladıktan sonra Herat yakınlarında bulunan Harcird'a uğrayıp "Cehâr Bâğı" tekkesine gidip şair Hatifi tarafından ağırlandığı da belgelidir.[1] Bu ziyarette Şah İsmail Hatifi'den kendi fetihlerini ele alan "İsmâîlnâme" adlı bir şiir yazmasını istedi. Hâtifî bunu kabul ettikten sonra bu şiirinin yaklaşık 1.000 beyitini kadar hazırlamışsa da bu mesnevi eserini tamamlayamamıştır.[2]

Şair Hatifi'inin Şii olan Safevî Devleti'nin yerel idarecilerinin Gur ve Cam'de yaşayan Sünni ahaliye karşı zulüm yapmasını önlemek için Hatifi'nin Safevî Devleti'nin en yüksek makamlarına başvurarak arabuluculuk yaptığı da belirtilmiştir.[1]

Hatifi 1521'de Harcird köyünde ölmüştür. Mezarı bu köyde yaşadığı "Cehâr Bâğı" tekkesi bahçesinde olduğu bildirilmektedir.[1] .[2]

Eserleri

İran şairlerinin biyografya, bibliyografya ve eserlerinden antolojik parçaları içeren tezkirelerde Hatifi bir "şair" olarak anılmaktadır. Hatifi'nin şiir eserleri iki eserde toplanmıştır:

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 Michele Bernardını, (2003, son şekli 2011) "Hātefi, ʿAbd-allāh", Encyclopedia İranica Cilt: XII/1, say. 55-57 Online:
  2. 1 2 3 4 Mürsel Öztürk (1997) "Hatifi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt:16 sayfa:468 Ankara:TDV Online:
  3. Hatifi tek Divanı'nın yazma nüshası (Kahire Dârü’l-kutubi’l-Mısriyye, nr. 186) bulunmaktadır:

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.