Halifeler listesi

Halifeler listesi, İslam peygamberi Muhammed'in vefatından sonra Müslümanların dini liderliğini yapmış kişilerin listesidir. Dört Halife dönemi, Emevîler Dönemi, Abbasiler Dönemi, Fatımî Dönemi, Memluk dönemi, Osmanlı Dönemi ve son olarak 1924'te halifeliğin kaldırılmasından önce Türkiye Cumhuriyeti'nden bir halife aşağıdaki tablolarda bulunmaktadır.

Dört Halife veya Hulefa-i Raşidin Dönemi

Muhammed'in vefatından hemen sonra seçimle göreve gelmiş Dört Halifedir:

Sıralama Halife Dönemi
1. Ebu Bekir 632 - 634
2. Ömer bin Hattab 634 - 644
3. Osman bin Affan 644 - 656
4. Ali bin Talib 656 - 661

661 yılında Ali'nin öldürülmesinin ardından kısa bir süre oğlu Hasan bin Ali halifelik mücadelesine dahil olmuş fakat İslam dünyasındaki fitneyi önlemek için Emevi ailesi ile olan hilafet mücadelesinden çekilmiştir.

Emevîler Dönemi

Emevîler dönemindeki halifelerdir. Bu dönemde halifelik ilk defa bir hanedanlığın kontrolüne girmiştir.

Sıralama Halife Dönemi Sıralama Halife Dönemi
1. Muaviye 661 - 680 8. Ömer bin Abdülaziz 717 - 720
2. Yezid 680 - 683 9. II. Yezid 720 - 724
3. II. Muaviye 683 - 684 10. Hişam bin Abdülmelik 724 - 743
4. Mervan 684 - 685 11. II. Velid 743 - 744
5. Abdülmelik 685 - 705 12. III. Yezid 744
6. Velid 705 - 715 13. İbrahim bin Velid 744
7. Süleyman bin Abdülmelik 715 - 717 14. II. Mervan 744 - 750

Abbâsîler Dönemi

Abbâsîler dönemindeki halifelerdir:

Sıralama Halife Dönemi Sıralama Halife Dönemi
1. Seffah 750 - 754 20. Râdî 934 - 940
2. Mansur  754 - 775 21. Muttaki 940 - 944
3. Mehdi  775 - 785 22. Mustekfi 944 - 946
4. Hadi 785 - 786 23. Mutî 946 - 974
5. Harun Reşid 786 - 809 24. Tâi 974 - 991
6. Emin 809 - 813 25. Kadir  991 - 1031
7. Memun 813 - 833 26. Kaim  1031 - 1075
8. Mutasım 833 - 842 27. Muktadî 1075 - 1094
9. Vasık 842 - 847 28. Mustazhir 1094 - 1118
10. Mütevekkil  847 - 861 29. Mustarşid 1118 - 1135
11. Muntasır 861 - 862 30. Raşid  1135 - 1136
12. Mustain 862 - 866 31. Muktafî  1136 - 1160
13. Mutaz 866 - 869 32. Mûstencid 1160 - 1170
14. Muhtedi 869 - 870 33. Mûstezî  1170 - 1180
15. Mutemid  870 - 892 34. Nâsır 1180 - 1225
16. Mutezid 892 - 902 35. Zâhir  1225 - 1226
17. Mûktefî 902 - 908 36. Mustansır 1226 - 1242
18. Muktedir 908 - 932 37. Mustasım 1242 - 1258
19. Kahir 932 - 934 38

Fâtımî Halifeleri

Kahire'de hüküm sürmüş olan Şiî-Fâtımî halifeler. Sünniler tarafından halife olarak kabul edilmezler.

Sıralama Halife Dönemi Sıralama Halife Dönemi
1. Mehdi 910-934 8. Müstensir 1036-1094
2. Kaim 934-946 9. Musta'li  1094-1101
3. Mansur 946-953 10. Âmir 1101-1130
4. Mu'izz 953-975 11. Hâfız 1130-1149
5. Aziz  975-996 12. Zafir  1149-1154
6. Hakim 996-1021 13. Faiz 1154-1160
7. Zahir 1021-1036 14. Âzıd 1160-1171

Memlûk Himayesi Dönemi

Abbâsî Hanedanının Mısır'daki Memlûk Sultanlığı himayesi altında olduğu dönemdeki halifeleridir:

Sıralama Halife Dönemi Sıralama Halife Dönemi
1. Mustansır 1259 - 1261 10. I. Mütevekkil (ikinci sefer) 1389 - 1406
2. I. Hakim 1262 - 1302 11. Mustain 1406 - 1414
3. I. Müstekfi 1302 - 1340 12. II. Mutezid 1414 - 1441
4. I. Vasık 1340 - 1341 13. II. Müstekfi 1441 - 1451
5. II. Hakim 1341 - 1352 14. Ka'im 1451 - 1455
6. I. Mutezid  1352 - 1362 15. Mustencid 1455 - 1479
7. I. Mütevekkil  1362 - 1383 16. II. Mütevekkil  1479 - 1497
8. II. Vasık  1383 - 1386 17. Mustamsık 1497 - 1508
9. Mustasım 1386 - 1389 18. III. Mütevekkil 1508 - 1517

Osmanlı Dönemi

Osmanlı Devleti'nin Ridaniye Muharebesini kazanarak Memlük Sultanlığı'na son vermelerinden sonra Halife unvanını üstlenen padişahlardır:

Sıralama Halife Dönemi Sıralama Halife Dönemi
1. Selim 1517 - 1520 16. III. Ahmet 1703 - 1730
2. Süleyman 1520 - 1566 17. Mahmut 1730 - 1754
3. II. Selim 1566 - 1574 18. III. Osman 1754 - 1757
4. III. Murat 1574 - 1595 19. III. Mustafa 1757 - 1774
5. III. Mehmet 1595 - 1603 20. Abdülhamid  1774 - 1789
6. Ahmet  1603 - 1617 21. III. Selim 1789 - 1807
7. Mustafa 1617 - 1618 22. IV. Mustafa 1807 - 1808
8. II. Osman 1618 - 1622 23. II. Mahmut 1808 - 1839
9. Mustafa (ikinci kez) 1622 - 1623 24. Abdülmecit  1839 - 1861
10. IV. Murat  1623 - 1640 25. Abdülaziz 1861 - 1876
11. İbrahim  1640 - 1648 26. V. Murat 1876
12. IV. Mehmed 1648 - 1687 27. II. Abdülhamit 1876 - 1909
13. II. Süleyman 1687 - 1691 28. V. Mehmet 1909 - 1918
14. II. Ahmet 1691 - 1695 29. VI. Mehmet 1918 - 1922
15. II. Mustafa 1695 - 1703

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi

Padişah olmadığı halde Halife olarak TBMM tarafından göreve atanmış bir Osmanlı Hanedanı üyesidir:

Sıralama Halife Dönemi
1. II. Abdülmecit  1922 - 1924 (Son Halife)

Halifeliğin kaldırılması

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/11/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.