Haham

        
Yahudilik

Haham (İbranice: חכם 'bilge') ya da rabbi (İbranice: רַבִּי rabbī 'efendim'), Musevilikte din adamı.[1] Haham kelimesi, Sami bir dil olan İbranicede bilge adam anlamına gelir ve Yahudi yasalarını bilen, Tevrat'ı iyice öğrenmiş kişileri tanımlamak için kullanılır.

Etimoloji

Yahudi din adamı anlamına gelen[2] rabbi (efendim) sözcüğü ise, yine Sami bir dil olan Arapçadaki Rab (efendi) sözcüğü ile kökdeştir ve Rab, Allah'ın adlarından biri olduğu için, rabbi kelimesi, şirk endişesi ile Müslüman devletlerde kullanılmaz. Bunun yerine haham ile karşılanır. Osmanlı Devleti'ndeki Yahudi toplumunun başındaki din adamına hahambaşı denirdi.

Kaynakça

  1. haham. TDK sözlük. Erişim: 2 Kasım 2008
  2. "rabbi." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/29/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.