Hüseyin Kazım Kadri

Hüseyin Kazım Kadri ya da Hüseyin Kazım Bey (1870-20 Ocak 1934) Osmanlı Devleti'nin son yıllarında valilik ve nazılık görevlerinde bulunmuş bir devlet adamı[1] ve yazardı.

Hüseyin Kazım Kadri 1870 yılında İstanbul'un Beylerbeyi semtinde doğdu[2]. Babası Trabzon valiliği yapmış Kadri Paşa (1843-1902)'dır. Hüseyin Kazım Kadri Soğukçeşme Askeri Rüştiyesini bitirdi ve Mülkiye Mektebine gitti. 1908 yılında Meşrutiyetin İlanı üzerine Tevfik Fikret ve Hüseyin Cahit'le birlikte Tanin Gazetesi’ni çıkarttı.

Ağustos 1910-Temmuz 1911 tarihleri arasında Halep valiliğine tayin edildi. Temmuz-Ağustos 1911 tarihleri arasında kısa bir süre Istanbul şehreminliği (Belediye Başkanlığı) yaptı. 1912 yılında Meclis-i Mebusan Manisa mebusluğu yaptı. Ancak İttihat ve Terakki Partisi yöneticileriyle görüş ayrılığına düşerek devlet hizmetinden ayrıldı ve Beyrut'a gitti. I. Dünya Savaşı'ndan sonraki Mütareke döneminde bir dizi nazırlık görevlerinde bulundu: Şubat-Mart 1920 arasında Adliye nazırı, Ekim 1920-Haziran 1921 arasında Ticaret nazırı, Haziran-Ağustos 1921 arasında Evkaf nazırı ve Ağustos 1921-Temmuz 1922 arasında da tekrar Adliye nazırı görevini üstlendi. Şeyh Muhsin-i Fani müstearını da kullanarak, din, ekonomi, felsefe, dil ve politika konularında Tanin, İkdam, İçtihad ve Servet-i Fünûn gazetelerinde makaleler yazdı.

Cumhuriyet yıllarında siyasetten ayrıldı. Son yıllarını Beylerbeyi'ndeki ailesine ait yalısında geçirdi. 1934 yılında Tarsus'ta öldü. Mezarı İstanbul'un Küplüce semtindedir.[3]

Eserleri

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.