Hüma Şah Sultan

Haseki Hüma Şah Sultan
ھما شاہ سلطان
Haseki Sultan
Hüküm süresi Aralık 1647 – 12 Ağustos 1648
Kadınlar saltanatı
Hüküm süresi Aralık 1647 - 7 Ağustos 1648
Önce gelen Kösem Sultan
Sonra gelen Kösem Sultan
Eş(leri) I. İbrahim
Çocukları Şehzade Orhan
Tam ismi
Devletlu İsmetlu Hüma Şah Haseki Sultan Aliyyetü'ş-Şân
Hanedan Osmanlı Hanedanı
Doğum c. 1632–34
Çerkes
Ölüm muthemlen 1672'dan sonra
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Dini İslam
Meslek Haseki Sultan

Hüma Şah Sultan, (Osmanlı Türkçesi: ھما شاہ سلطان‎ d. 1632-34, Çerkes - ö. 1672, Osmanlı Devleti);[1], Osmanlı İmparatorluğu'nun 18. padişahı ve 97. İslam Halifesi I. İbrahim'in son Hasekisi, tek nikâhlı karısı, Şehzade Orhan annesi ve devlet yönetiminde sözü geçmiş bir haseki sultan'dır.

Kimliği

Hüma Şah Sultan, Çerkes asıllı ve I. İbrahim'in Aralık 1647'de İstanbul'da evlendiği "Telli Haseki" olarak ta bilinen son eşidir.[1] I. İbrahim'in döneminde çok büyük güce sahip olmuştur.Nikah töreni pek parlak oldu. Hümaşah’ın vekili Kızlar Ağası, Padişahın vekili de Sadrazam idi. Mihir olarak Mısır hazinesi verildi. Gelin alayı ise çok debdebeli ve tantanalı oldu. Protokola dahil olan bütün divan üyeleri, yüksek devet memurları ve İstanbul’un bilginleri merasim sırasına göre dizilip Davutpaşa bahçesine gittiler. Telli duvaklı gelini oradan alıp Topkapı yaınındaki Valide Sultan bahçesine getirdiler(1647). Bu tarihten sonra Hümaşah, teller ve duvaklar içinde getirildinden Telli Haseki diye anıldı.[2]

Valide Sultan olan Kösem Sultan ve padişah'ın kızkardeşlerinin Edirne'ye sürgün olmalarına sebeb olan bu Telli Haseki'dir yâni Hüma­şah sultandır. Voyvoda kızının anlattığı masala bakarak , dâiresini samur kürkle döşendiği söylenen hanımsultanda Hümaşah Hasekidir. Padişahın bu hanımından Orhan adı verilen oğlu doğduğunda, padişah boğulmak suretiyle öldürüle altı ay olmuştu. Telli Haseki'de eski saraya gönderilenler arasındadır. Ancak 1672'ye kadar sağ olduğuna dâir bir hazine makbuzu işaret etmektedir. Daha sonraki hâli hak­kında bilgi yok ve ölüm târihi ile makberesi bilinmemektedir.

Çocukları

Şehzade Orhan

Bibliyografya

Kaynakça

Önce gelen:
Turhan Sultan
Haseki Sultan
Aralık 1647 – 8 Ağustos 1648
Sonra gelen:
Emetullah Rabia Gülnuş Sultan
Önce gelen:
Kösem Sultan
Kadınlar saltanatı
Aralık 1647 – 8 Ağustos 1648
Sonra gelen:
Turhan Hatice Sultan
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/10/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.