Ganzfeld uyarımı

Ganzfeld uyarımı (ganzfeld stimulation), parapsikoloji alanında, deneklerin bir duyular-dışı algılamaya sahip olup olmadığını test etmek için kullanılan tekniktir. Deneklerin, beş duyu organından gelen uyarılar minimum düzeye indirildiğinde, duyular-dışı algılamaya açık hale geleceği düşünülür.

Önceleri vizüel süreç testlerinde kullanılan terim, 1973 yılından itibaren psi testlerindeki uygulamalar için kullanılmaya başlanmıştır. Bu uyarım sayesinde, beş duyusunu kullanamayan deneğe paranormal algılamalar için bir çeşit fırsat ortamı yaratıldığı ve deneğin zorunlu olarak duyular-dışı algılama alanına itildiği düşünülmektedir. Fakat beklenen paranormal algılamalardan hangisinin oluşacağı bilinmez; yani denekte bir telepati fenomeni de oluşabilir, durugörü de, prekognisyon da.

Parapsikologlar ganzfeld uyarımını sağlamak üzere, “yüzme kabini” veya “izolasyon kabini” denilen,ısısı beden ısısına ayarlı, tuzlu suyla dolu, gürültü ve diğer uyaranlardan yalıtılmış çeşitli kabinler hazırlamışlardır.

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.