Gündüz Alp

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri[1] ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya[2] göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri,[2] Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri[3] ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma[4] adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. İnalcık, Halil; sf. 487
  2. 1 2 İnalcık, Halil; sf. 488
  3. İnalcık, Halil; sf. 489
  4. İnalcık, Halil; sf. 490
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.