Enseste ilişkin yasalar

Enseste ilişkin yasalar, yargı alanları arasında önemli çeşitlilikler gösterir ve tarafların yaşlarıyla cinsiyetlerinin yanı sıra, cinsel faaliyetin türü ile söz konusu tarafların aile ilişkisinin doğasına göre değişir. Resmi yasaklarla birlikte, ensestin birkaç biçimi ayrıca toplumsal tabudur ya da dünyadaki birçok kültürde hoş karşılanmaz.

Ensest yasaları, yine yargı alanları arasında çeşitlilik gösteren evlilik haklarına kısıtlamaları da içerebilir. Ensestte bir yetişkinle bir çocuk söz konusu olduğunda, bu genellikle çocuk cinsel istismarının bir biçimi olarak görülür.[1][2] Rüşt yaşı yasalarının da cinsel ilişkinin yasal olup olmadığı ile alakası vardır ve rızai olmayan cinsel ilişki, türü ister ensest ister başka olsun, genellikle yasa dışıdır.

Yakınlık dereceleri

Enseste ilişkin yasalar kimi zaman yakınlık dereceleri açısından ifade edilir. Kan bağı (soy değil) yakınlıkları aşağıdaki gibi özetlenir:

Yakınlık
derecesi
YakınlıkYakınlık
katsayısı (r)
akraba evliliğinden doğmuş soy 200%
0tek yumurta ikizleri; klonlar 100%
1ebeveyn-evlat[3] 50% (2−1)
2öz kardeşler 50% (2−2+2−2)
23/4 kardeşler ya da kardeş kuzenleri 37.5% (2−2+2⋅2−4)
2büyük ebeveynler-torunlar 25% (2−2)
2üvey kardeşler 25% (2−2)
3teyze-hala/amca-dayı - yeğen 25% (2⋅2−3)
4çift kuzenler 25% (2−3+2−3)
3büyük büyük ebeveyn-torun çocukları 12.5% (2−3)
4birinci dereceden kuzenler 12.5% (2⋅2−4)
6dörtlü kardeş torunları 12.5% (8⋅2−6)
6üçlü kardeş torunları 9.38% (6⋅2−6)
4yarı kuzenler 6.25% (2−4)
5kuzen çocukları 6.25% (2⋅2−5)
6çift kardeş torunları 6.25% (4⋅2−6)
6kardeş torunları 3.13% (2−6+2−6)
8üçüncü dereceden kuzenler 0.78% (2⋅2−8)
10dördüncü dereceden kuzenler 0.20% (2⋅2−10)

Yakınlık dereceleri, ortak bir ataya doğru nesillerin sayılmasıyla hesaplanır.

Latin Amerika

Arjantin

Arjantin'de ensest, bireylerin ikisi de rüşt yaşının üzerindeyse yasaldır.[4] Üçüncü dereceden ve üstündeki akrabalar arasında evliliğe izin vardır.[5]

Brezilya

Brezilya'da ensest, iki kan bağı olan insan arasındaki her türlü cinsel temas olarak kabul edilir. Kişiler 14 yaşın üzerindeyse, kendi yasal haklarını kullanabilecek durumdaysalar ve ilişkiye rızaları her türlü baskı ve istismardan bağımsızsa, hukuki bir cezası yoktur. Amca ya da dayının, teyze ya da halanın, sağlık kontrolü yapılması kaydıyla, yeğeniyle ilişki kurmasına izin vardır.[6]

Okyanusya

Avustralya

Yetişkinler arasındaki (18 yaş ve üzeri) rızai cinsel faaliyet Avustralya'nın tüm yargı alanlarında 1994 İnsan Hakları (Cinsel Yönetme) Yasası gereğince bir insan hakkıdır.[7][8]

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'da ensestin bazı biçimleri yasa dışıdır. Ebeveynlerle çocuklar, büyük ebeveynlerle torunlar, kardeşler ve üvey kardeşler arasındaki ensest yasaldır. Eğer kişi faaliyet sırasında ilişkiden habersizse, bu bir müdafaadır ve yalnızca 16 yaş ve üzeri kişiler ensestten suçlu bulunabilir. Ensestten suçlu bulunma en fazla 10 yıllık hapisle cezalandırılabilir.[9]

Avrupa

Birçok Avrupa ülkesinde aynı soydan kişiler ve öz kardeşler arasında enseste karşı yasalar bulunmaktadır. Ancak çoğu ülkede bu yasalar, eğer ensest rızai yetişkinler arasında gerçekleşiyorsa, artık uygulanmamaktadır.[10]

Almanya

Almanya'da ensest, eğer öz soydan kişiler arasında gerçekleştirilmişse, yani ebeveynler, büyük ebeveynler, büyük büyük ebeveynlerle çocukları, torunları, torun çocukları ve kardeşlerle üvey kardeşler arasında gerçekleştirilmişse cezalandırılabilir. Yaptımı 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Eylemin yapılma anında reşit olmayan (18 yaşın altındaki) kişiler arasındaki ensest cezalandırılmaz, ancak yine de bir suç olarak kalır ve sonuç olarak reşit olmayan akrabalar arasındaki enseste yardım ve yataklık cezalandırılabilir. Alman yargı alanında kullanılan terim Beischlaf tır (Türkçe: cinsel birleşme); yalnızca vajinal birleşme cezalandırılabilir, diğer cinsel faaliyet biçimleri cezalandırmadan muaf kalır.

Evliliğe ilişkin olarak aynı kurallar uygulanmakta olup yukarıda belirtilen yakınlar arasındaki evlilik yasaklanmıştır.

Avusturya

Avusturya'da aynı soydan kişiler ve öz kardeşler arasında ensest yasaklanmıştır. İki yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.[11]

Birleşik Krallık

Ensest İskoçya[12], İngiltere ve Galler'de yasa dışıdır. Bir kişiyle ebeveyni (evlat edinen de dahil), büyük ebeveyni, çocuğu, torunu, kardeşi, kız kardeşi, üvey kardeşi, üvey kız kardeşi, amcası-dayısı, teyzesi-halası ve yeğeni arasındaki cinsel ilişki olarak tanımlanmıştır. İki yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.[13] Aile içi çocuk cinsel suçları için ebeveyn ve kardeş ilişkisinin tanımları üvey ebeveynlerle üvey kardeşleri de kapsar.[14]

Danimarka

Danimarka'da aynı soydan kişiler ve öz kardeşler arasında ensest yasaklanmıştır. Aynı soydan biriyle seks yapmak altı yıla kadar hapisle cezalandırılabilir. Kardeşler arasındaki seksin iki yıla kadar cezası vardır. Bu, Danimarka ceza hukukunun 210. paragrafında tanımlanmıştır.[15]

Finlandiya

Finlandiya'da kardeşler (üvey hariç) ve aynı soydan kişiler arasındaki cinsel faaliyetler "yakın akrabalar arasında cinsel faaliyet" gerekçesiyle iki yıla kadar hapisle cezalandırılabilir. Ancak söz konusu kişi ebeveynle ya da büyük ebeveynle veya ilişkiye zorlanan ya da yasa dışı olarak cinsel faaliyeti göstermeye teşvik edilen kişiyle cinsel faaliyeti gerçekleştirdiğinde 18 yaşın altındaysa, bir cezalandırma gerçekleştirilmez.[16] Yasalarda ensest bir sözcük olarak spesifik olarak hiç belirtilmemiştir. Evlilik yasası kardeşle, üvey kardeşle ve aynı soydan kişiyle evliliği yasaklar.[17]

Fransa ve Belçika

I. Napolyon tarafından ilan edilen ve Avrupa'nın çoğu bölgesine uyarlanan 1810 ceza hukuku, Fransa ve Belçika'daki ensest yasalarını yürürlükten kaldırmıştır.[6] 27 Ocak 2010'daysa Fransa, enseste karşı yasaları geri getirmiştir. Ancak yeni yasa ensesti, "kurban üzerinde yasal ya da fiili yetkeye sahip akraba ya da diğer herhangi kişi tarafından" rüşt olmayan kişiye uygulanan tecavüz ve cinsel istismar olarak tanımlamaktadır. Rızai yetişkinler arasında ensest yasaklanmamıştır.[18][19]

Hollanda

Hollanda'da yetişkinler arasında rızai ensest yasaldır.[20]

İrlanda Cumhuriyeti

Ensest İrlanda Cumhuriyetinde yasa dışıdır. Kadınlar için yedi yıla, erkekler için müebbet hapse kadar cezalandırılabilir.[21] Zaman zaman ensestin failleri psikiyatrik tedavi almak üzere psikiyatri hastanesine sevk edilebilir. 17 yaşından küçük bir kıza ensest suçundan dava açılamaz.

İspanya

İspanya'da yetişkinler arasında rızai ensest yasaldır.[20]

İsveç

Aynı soydan kişiyle ya da öz kardeşle ensest, İsveç yasalarınca yasaklanmıştır.[22] Üvey kardeşler evlenebilir, ancak hükümetten özel izin gerektirir.

İsviçre

İsviçre Ceza Hukukunun 213. maddesi ensesti yasaklamaktadır. Kardeşler ya da direkt kan bağına sahip diğer kişiler arasındaki cinsel birleşme üç yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.[23] Federal hükümet bu yasağı 2010 yılında, ensestten hüküm giyen kişilerin bulunduğu, çocuk cinsel istismarı gibi diğer cinsel suçların da işlendiği birkaç davayı (1984'ten beri üç tane) tartışarak yürürlükten kaldırdı.[24]

İtalya

İtalya'da ensest yasa dışıdır ve iki yetişkin arasındaki cinsel faaliyet on yıla kadar hapisle cezalandırılabilir. Faillerden biri reşit değilse, hapis cezası 25 yıla kadar çıkabilir ve fail hüküm giyerse "Seks Suçlusu" olarak etiketlenir.

Polonya

Polonya'da ensest Ceza Hukukunun 201. Maddesinde atayla, aynı soydan biriyle, veliyle, mahcurla, kardeşle ya da kız kardeşle cinsel etkileşim olarak tanımlanmıştır ve üç aydan beş yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

Portekiz

Ensest Portekiz yasalarında spesifik olarak yasaklanmamıştır.[25]

Romanya

Direkt aynı soydan kişiler ya da kardeşler arasında ensest Romanya ceza kanunu tarafından yedi yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.[26] 2014'te yürürlüğe girmesi planlanan yeni bir ceza hukuku kanunu, rızai ensesti ceza gerektiren suç sayacak, fakat cezayı en fazla beş yıla düşürecek.[27]

Rusya

Rusya'da yetişkinler arasındaki rızai cinsel ilişki, ensest de dahil olmak üzere, suç değildir.[20][28] Ancak Rusya Aile Medeni Kanununa göre kan bağı olan kişiler, kardeşler, üvey kardeşler, üvey anne-babalarla üvey çocuklar, birbirleriyle evlenemez.[29]

Türkiye

Türk Ceza Kanununun 237. maddesi de cezai yaptırımdan bahsetmektedir. "Kanunun evlenmelerini menettiği kişilerin bu memnuniyetlerini bildikleri halde akitlerini yapan evlenme memurlarıyla bu surette evlenenler ve bunları evlenmeye sevk edenler veya evlenmelerine rıza gösteren veli veya vasileri 3 aydan 2 yıla kadar hapis olurlar.” 

AYRICA Medeni kanunun 92. maddesi yakın akrabalar arasında evlenme yasağı koymuştur. Buna göre aşağıdaki kimselerin arasında evlenmek yasaktır. 1-Nesep sahih olsun olmasın usul ve füru arasında, ana-baba bir veya baba bir yahut ana bir kardeşler arasında, bir kimseyle amca, dayı, hala ve teyze arasında, 2-Sıhriyet hısımlığın tevlit etmiş olan evlenme fesh edilmiş veya yahut boşanma ile zail olmuş ise bile karı kocanın usul ve füru ve koca ile karının usul ve füru arasında, 3-Evlatlık ile evlat edinen ve bunlardan biri ile diğerinin koca veya karısı arasında denmektedir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. Levesque, Roger J. R. (1999). Sexual Abuse of Children: A Human Rights Perspective. Indiana University Press. s. 1,5–6,176–180.
 2. "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Anlaşması". Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Temsilciliği Bürosu. 1989. 9 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130209142102/http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm.
 3. "Kin Selection". Benjamin/Cummings. 17 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150517065247/http://www.taumoda.com:80/web/PD/library/kin.html. Erişim tarihi: 2007-11-25.
 4. "Cinsel doğruluğa karşı işlenen suçlar. Arjantin Ceza Kanunu". 4 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151004155259/http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm.
 5. "Medeni evlilik kanunu. Arjantin Medeni Kanunu". 10 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150510061936/http://www.infoleg.gov.ar:80/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texactley340_libroI_S2_tituloI.htm.
 6. 1 2 "Incest: an age-old taboo". BBC News. 12 March 2007. http://news.bbc.co.uk/1/hi/6424337.stm. Erişim tarihi: 30 December 2011. "In Brazil, an uncle and niece may have a relationship provided they undergo health checks. [...] France dropped incest from the penal code under Napoleon - 200 years ago."
 7. "Human Rights (Sexual Conduct) Act 1994". Commonwealth Consolidated Acts. 17 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151017155025/http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/hrca1994297/s4.html. Erişim tarihi: 2012-11-09.
 8. Human rights in Australian law: principles, practice and potential, (1998) edited by David Kinley. ISBN 1862873062.
 9. "130 Incest -- Crimes Act 1961 No 43 (as at 13 July 2011), Public Act -- New Zealand Legislation Online". Parliamentary Counsel Office. 13 July 2011. 9 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150609214850/http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM329081.html. Erişim tarihi: 10 February 2012.
 10. "Geschwisterpaar bringt Inzest-Verbot ins Wanken" (Almanca). 22 Mayıs 2011. 12 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141012045019/http://www.focus.de/panorama/welt/tid-22414/europaeischer-gerichtshof-geschwisterpaar-bringt-inzest-verbot-ins-wanken_aid_629510.html.
 11. § 211 StGB: http://www.jusline.at/211_Blutschande_StGB.html
 12. Ensest ve Benzeri Suçlar (İskoçya) 1986 Yasası
 13. "Sexual Offences Act 2003". HMSO. 30 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150330154115/http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/part/1/crossheading/sex-with-an-adult-relative. Erişim tarihi: 22 May 2012.
 14. Family relationships (₴ 27, Aile içi ilişkiler), 2003 Cinsel Suçlar Yasası.
 15. retsinformation.dk
 16. "Yakın akrabalar arasındaki cinsel faaliyete ilişkin Finlandiya yasası 22 § (24.7.1998/563)". 17 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151017043631/http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001.
 17. "Avioliittolaki - evlilik yasası 7 § (16.4.1987/411)(Fince)". 7 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151007003548/https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234.
 18. Samuel, Henry. "Fransa ensesti suç yapıyor". The Telegraph.
 19. Chuck Stewart (2010). The Greenwood Encyclopedia of Lgbt Issues Worldwide. ABC-CLIO. s. 5. ISBN 978-0-313-34233-2. http://books.google.com/books?id=X6-qGoFlGngC.
 20. 1 2 3 "Ensestin Suç Sayılmasında Yasa Yararının Korunmasının Sınırları (sayfa 29)". Max Planck Dış ve Uluslararası Hukuk Yasaları Enstitüsü. 14 Mart 2008. http://www.mpicc.de/shared/data/pdf/05-08-inzest_gutachten.pdf. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2012.
 21. İrlanda'da ensest suçlarına ilişkin yasa
 22. "Brottsbalken sayfa 6 § 7". 15 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150615030324/http://www.notisum.se:80/Rnp/sls/lag/19620700.htm. Erişim tarihi: 10 Aralık 2009.
 23. İsviçre Ceza Hukuku, Madde 213
 24. Masmejan, Denis (18 September 2010). "Dépénaliser l’inceste n’est pas une bonne idée". Le Temps. http://www.letemps.ch/Page/Uuid/10ba23fe-c29c-11df-a569-2385a4a9126b/Dépénaliser_linceste_nest_pas_une_bonne_idée. Erişim tarihi: 19 September 2010.
 25. "Committee Experts Praise Portugal's Efforts to Promote Equality of Women". Committee on Elimination of Discrimination against Women. Ocak 2002. 3 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140203050306/http://www.un.org/News/Press/docs/2002/WOM1309.doc.htm.
 26. 1969 Romanya Ceza Hukuku, madde 203
 27. "Noul Cod Penal (2013/2014)". 17 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150517054948/http://www.avocatura.com:80/ll491-noul-cod-penal.html. Erişim tarihi: 2013-04-24.
 28. Agafonov A.V. (2003). "Отражение становления и развития правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за посягательства на права личности в сфере сексуальных отношений в законодательстве России" (Rusça). Сибирский юридический вестник 2. ISSN 2071-8136. http://www.lawinstitut.ru/archnum.aspx?lang=ru. Erişim tarihi: 30 Ekim 2009.
 29. Rusya Aile Medeni Kanunu, article 14
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/19/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.