Enragéler

Enragé'ler (Fransızcada "kudurmuşlar", Öfkeliler olarak da bilinir[1]), Fransız Devrimi sırasında Jirondenlerin devrilmesinde önemli rol oynayan sertlik yanlısı radikal devrimci grup.

Papaz Jacques Roux ile posta memuru Jean-François Varlet'nin önderliğindeki bu grup, alt sınıfların isteklerine yönelik toplumsal ve ekonomik önlemleri savunuyordu. Enragéler'in adı, grubun burjuvazi içinde uyandırdığı dehşeti yansıtmaktadır. Ağırlıklı olarak 1793'te ciddi boyutlara varan yiyecek kıtlığı sorunuyla ilgilenen Enragéler malların fiyatlarının denetlenmesini, tahıl stoklarına devletçe el konmasını ve hükümetin yoksullara yardım etmesini içeren bir programı savunuyorlardı. 1793 ilkbaharında Enragéler, Konvansiyon'da ılımlı Jirondenlerin devrilmesine yol açan halk hareketinde etkin rol aldılar ve Montagnardları (Dağlılar) devrimi korumak amacıyla şiddete dayalı olağanüstü önlemler almaya zorladılar. Hükümeti sert biçimde eleştiren ve uyuşuklukla suçlayan Enragé önderleri Eylül 1793'te Kamu Güvenliği Komitesi'nin emriyle tutuklandılar. Fransız Devrimi'nin halkçı önderleri olarak Enragélerin yerini Hébertciler aldı.

Fransa'daki Mayıs 1968 olaylarını başlatan Nanterre Üniversitesi’ndeki öğrenci grubuna da les enragés (öfkeliler) denildi.[2]

Kaynakça

  1. Encyclopædia Britannica Fifteenth Edition
  2. Viénet, René (1992). Enragés and Situationists in the Occupation Movement, France, May '68, New York: Automedia. ISBN 0-936756-79-9; London: Rebel Press. ISBN 0-946061-05-X.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.