Enlil

Bereketli Hilal
mit dizisi
Mezopotamya mitolojisi
Levanten
Arap mitolojisi
Yezidilik
Mezopotamya
Annuna ve Diğerleri
Babil mitolojisi
Kahramanlar
İblisler&Canavarlar
Baş İlahlar

4 temel:

3 gökyüzü:

Yeryüzü-tanrı. Bel ya da Belum adıyla da anılır. Baal'le birlikte bütün bu adlar, Mezopotamya'nın en büyük tanrısını dile getiren tanrı anlamındadır. Enlil, tanrı Anum'un oğluydu, zamanla babasının yerine geçerek baştanrı yerine yükseldi. Yeryüzüne hakim olan, onu yöneten odur. Sümer inançlarında bir tufan meydana getirerek insanları cezalandıran da odur. Atmosfer güçlerini de o yönetir; şimşekler fırtınalar, onun buyruğundadır. Karısı Ninlil ya da Belit'le birlikte Elam dağlarında oturur. Nippur sunağı ona adanmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/8/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.