Elohim

Elohim (İbranice: אֱלֹהִים) tanrılar demektir.

Eloh dişil bir kelimedir, arkasına eril çoğul eki "im" gelmiştir.

Elohim kelimesi aynı zamanda prens, kral vs gibi yüksek rütbeliler için kullanılan bir kelimedir. Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın gücünün, yöneticilik ve adalet özelliklerinin geçtiği yerlerde kullanılmıştır.

İbranice'de Elohim sözcüğünün karşılığı tanrılar olarak verilebilir. Ancak bu tam doğru bir karşılığı vermeyecektir. Bu sözcüğün mastarı "el" dir ve güç anlamına gelir; "el-oha" ise güçlü ya da güçlü olan (kişi) anlamındadır. Tanrı Yehova için kullanıldığında saygı ifadesi olarak Eloha'ın çoğulu olan Elohim kullanılmıştır. Burada yaratılma oluşumu Tanrının özellikleri olarak başlar, kutsal isimler olarak somutlaşır ve yaratılış dört olarak adlandırılır.

Örnek:

  • İbranice'deki bazı sözcükler Elohim ya da Eloha sözcüğünün mastarını içermektedir. Anlamları verilerek bazı örnekler şöyledir: Mikael, İsmael, İsrael, Cebrael.
  • Yahudiler genellikle tanrıyı Elohim ve Yehova şeklinde adlandırmaktadırlar. Elohim Tanrı'nın gazap tarafını, Yehova ise rahmet tarafını temsil eder. Yahudiler Tanrı'nın gazabından çok korktukları için Elohim adını daha çok kullanmayı tercih ederler.
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.