Dokuz Eylül Üniversitesi

Koordinatlar: 38°25′50″K 27°08′14″D / 38.4306°N 27.1372°E / 38.4306; 27.1372

Dokuz Eylül Üniversitesi
Kuruluş 1982
Tür Devlet Üniversitesi[1]
Eğitim dil(ler)i Türkçe, İngilizce
Rektör Prof. Dr. Adnan Kasman
Rektör yardımcısı Prof. Dr. Halil KÖSE
Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof. Dr. Recep YAPAREL
Öğretim üyeleri 1.691
Akademik personel 3.343
Kayıtlı 68.352[2]
Lisans öğrencileri 57.850 (12.285'i ön lisans)
Lisansüstü öğrencileri 9.936 (doktora dahil)
Mezunlar 202.772
Akademik birimler 14 Fakülte
10 Enstitü
1 Konservatuar
5 Yüksekokul
53 Araştırma ve Uygulama Merkezi
5 Meslek Yüksekokulu
Konum İzmir, Türkiye[3]
Okul renkleri Mavi ve Beyaz         
Web sitesi deu.edu.tr (Türkçe)
deu.edu.tr/en (İngilizce)

Dokuz Eylül Üniversitesi ya da kısaca DEÜ, Eğitim kurumlarıyla sağlıktan ekonomiye,sanattan mühendisliğe geniş bir yelpazede yetiştirdiği ve yetiştireceği beyin gücünü Türkiye'ye kazandırarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaç etmiş ve 20 Temmuz 1982`de "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname" ile kurulmuştur.

Kuruluşunda, Ege Üniversitesi`nden

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı`ndan

Kültür ve Turizm Bakanlığı`ndan

Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi`nden

Dokuz Eylül Üniversitesi`ne geçti ve yeni kurulan;

olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi toplam 24 birimle eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır.

Gelişim

Ege Bölgesinin 5 büyük iline (İzmir,Manisa,Aydın,Denizli,Muğla) yayılan Dokuz Eylül Üniversitesi, kuruluşunun 10. yılında

13 fakülte, 5 enstitü, 13 yüksekokul, 6 merkez, 4 bölüm olmak üzere toplam 41 birime ulaştı.

1992 yılında Ege Bölgesindeki 4 yeni üniversitenin kurulmasına destek veren Üniversitemizden,

bağlandı.

1992 Yılı

1995 Yılı

1997 Yılı

1998 Yılı

2001 Yılı

2002 Yılı

2004 Yılı

2005 Yılı

2006 Yılı

2007 Yılı

2008 Yılı

2009 Yılı

2010 Yılı

2011 Yılı

2012 Yılı

2013 Yılı

2014 Yılı

2015 Yılı

2016 Yılı

Üniversite birimleri sayısı 92'ye ulaşan Dokuz Eylül Üniversitesi bugün; Alsancak, Balçova, Bornova, Buca, Karabağlar, Narlıdere, Torbalı, İnciraltı, Urla, Seferihisar, Foça, Bergama ve Selçuk'da olmak üzere 12 değişik yerleşim biriminde 14 fakülte, 4 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 10 enstitü ve 56 araştırma ve uygulama merkezi, 3.299 akademik personeli ile 69.409 öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir.

Akademik Birimler

Fakülteler

Buca Eğitim Fakültesi

İzmir, gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet döneminde Türkiye nin öğretmen eğitimi açısından en önemli kentlerinden birisi olmuştur. 1952 yılında Kızılçullu Köy Enstitüsünün kapatılıp yerine yeni bir öğretmen okulu açılmasına karar verildiğinde, yer olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında İzmir Valisi Rahmi Bey tarafından el konarak Yatılı Kız Öğretmen Okuluna dönüştürülen, günümüzde dekanlık binası olarak hizmet sunan ve Buca nın önde gelen ailelerinden Rees ailesince 1890 ların sonlarına doğru inşa edilmiş olan köşk seçilmiştir. İçerisinde bulunan bitki ve hayvan türleri ile son derece önem taşıyan bir bahçede yer alan Rees Köşkü, restore edilerek 30 Kasım 1959 tarihinde İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsü adıyla öğretime başlamıştır. Okulun açıldığı ilk yıl Fen Bilgisi alanında yönetici kadro ile birlikte 9 öğretmen ve 60 kız öğrenci bulunmaktadır. 1960 yılından başlayarak Enstitünün öğretmen, öğrenci ve bölüm sayısında önemli bir artış yaşanmış, aradan geçen on yıl içerisinde altı bölüm ile birlikte öğretmen sayısının 62 ye, öğrenci sayısının 623 e yükselmesi üzerine yeni binaların inşa edilmesi yoluna gidilmiştir.

İlk on yıl boyunca kurumun kapasitesiyle uyumlu bir biçimde gelişme gösteren bölüm ve öğrenci sayısı, 1974 yılından sonra Türkiye nin genel siyasal ve kültürel ikliminin sonucu, mektupla öğretmen yetiştirme uygulamasıyla öğrenci sayısında gözlenen artış ve sıkça değiştirilen öğretmen kadrosu yüzünden aşınmaya uğramıştır. Ortaokullara öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan üç yıllık eğitim enstitülerinin 1978-1979 öğretim yılından itibaren yeni bir yapılanmayla sürelerinin dört yıla çıkarılması ile birlikte, İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsünün adı İzmir (Buca) Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirilerek liselere de öğretmen yetiştiren bir eğitim kurumuna dönüştürülmüştür.

2547 sayılı YÖK yasası ile birlikte, Buca Yüksek Öğretmen Okulu, 20 Temmuz 1982 de Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı bir fakülte haline gelmiştir. Bu düzenleme ile İzmir Yabancı Diller Yüksekokulu, bu fakültenin ilgili bölümüne aktarılmış, Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Buca Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi Bölümü ile birleştirilmiştir.

1982 de Eğitim Fakültesi adını almasından sonra, kendisine bağlı olarak eğitim veren Demirci Eğitim Yüksek Okulunun, 1992 yılında yeni kurulan Celal Bayar Üniversitesine; Denizli Eğitim Yüksek Okulunun da aynı yıl kurulan Pamukkale Üniversitesine bağlanması ile bu kurumlar Buca Eğitim Fakültesinden ayrılmıştır.

Buca Yüksek Öğretmen Okulunun Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı bir fakülte haline dönüşmesinden sonra, burada görev yapan öğretmenlerin büyük birçoğunluğu öğretim görevlisi unvanı ile görevlerini sürdürmüşlerdir. Fakülte adını almasından sonra kurum 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 197 öğretim görevlisi ile eğitim-öğretime devam etmiştir.

Buca Eğitim Fakültesi 2014-2015 öğretim yılı başında 227 kadrolu öğretim elemanı (28 profesör, 45 doçent, 67 yardımcı doçent, 39 öğretim görevlisi ve 47 araştırma görevlisi ve 1 uzman) ve 7114 öğrencisiyle 21. yüzyıla yaraşır bir kimlik kazanmak uğraşısıyla 9 bölümde (21 anabilim dalında lisans) eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Denizcilik Fakültesi

Avrupa ve Asya arasında bir köprü oluşturan Türkiye’nin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’deki önemli jeopolitik konumu nedeniyle özel denizcilik ilgi ve çıkarları bulunmaktadır. Türkiye'nin deniz ilgi ve çıkarları kapsamında denizciliğimizin gereksinimlerine uygun bir eğitim öğretim programı uygulayan Yüksekokul Yükseköğretim Kurulu’nun 14.01.1988 tarihli onayı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, Türkiye’de deniz işletmeciliği ve yönetimi alanında eğitim veren ilk yüksek öğretim birimi olarak kurulmuştur. Denizcilik Işletmeleri Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümlerinde eğitim verilmektedir. Eğitim öğretim dili İngilizcedir.

Fen Fakültesi

1982 Yılında Fen-Edebiyat Fakültesi olarak kurulan Fakültemiz, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır ve 2010 yılında Fen Fakültesi adını almıştır.

Edebiyat Fakültesi

Edebiyat Fakültesi akademik hayatına 1991-1992 öğretim yılında “Fen-Edebiyat Fakültesi” adıyla başladı. Kuruluş aşamasında sadece Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’ne sahip olan Fakültemiz, 1995’de Mütercim-Tercümanlık Bölümü, 1998 yılında Tarih Bölümü ve Dilbilim Bölümü, 1999’da ise Arkeoloji Bölümü’nün kurulmasıyla önemli bir gelişme gösterdi. Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji Bölümleri’nin sonraki yıllarda kurulmasıyla Fen-Edebiyat yapısı içerisinde ayrı bir fakülte oluşturulması gereği ortaya çıktı. 2010 yılında başlatılan yeniden yapılanma sürecinin sonunda 30 Haziran 2010 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi iki ayrı fakülteye dönüştürülerek Edebiyat ve Fen Fakülteleri kurulmuştur. Yeni yapılanma sonrasında Müzecilik Bölümü ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü kurularak, bu bölümlere öğretim üyeleri atanmış ve her iki bölüm de lisans programı açabilecek imkanlara kavuşturulmuştur. Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Sanat Tarihi, Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerinin kuruluş kararları alınmış olup henüz işlevsel hale getirilmemişlerdir. Fakültemizin bünyesinde toplam 14 bölüm, 23 idari ve 106 akademik personel bulunmaktadır. 2012-2013 Öğretim yılında Edebiyat Fakültesine kayıtlı olan öğrenci sayısı ise 1874’dür. Tarih, Arkeoloji ve Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinde lisans düzeyinde örgün öğretimden başka İkinci Öğretim Programları da uygulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize bölümler arası Çift Anadal ve Yandal Programlarından yararlanma imkanı da sunulmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi

1975’den 1998 yılına kadar tüm idari ve akademik birimleri için kendisine tahsis edilen ve Alsancak Stadyumu’nun hemen bitişiğinde yer alan binayı kullanmak zorunda kalmıştır. Zaman içinde bu binaya yapılan küçük eklemelere rağmen bu yapının yetersiz kalması nedeniyle bazı bölümler için Ege Üniversitesi Bornova Kampusü içinde tahsis edilen mekanlar kullanılmış, ancak tüm bölümlerin birlikte eğitim yapabilmeleri için gereken mekanın elde edilmesi konusunda daha kalıcı bir çözüm, İzmir’in sanat kültür yaşamı için Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı’nın yaşamsal önemini gören ve bu amaçla Narlıdere’de bulunan arazisini bu iki kurumun binalarının yapılması için üniversiteye bağışlayan bir hayırseverin girişimiyle gerçekleşebilmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bugün tüm idari ve akademik birimlerini barındırmakta olan bina kompleksinin inşaatına 1988’de başlanmış, tamamlanan bloklarda 1993 yılından başlayarak eğitim öğretime geçilmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi 1998 yılından bu yana Narlıdere’de bulunan modern eğitim mekanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Hemşirelik Fakültesi

Fakültemiz, Hemşirelik Yüksekokulu adıyla 1994-1995 öğretim yılında Prof.Dr.Leman Birol müdürlüğünde 50 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır. 1994-1995 eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlayan yüksekokulumuz 1997 yılında ilk yüksek lisans, 1998 yılında ilk lisans mezunlarını vermiştir. Yüksekokulumuz 2005 yılında 6 öğrenci ile doktora eğitimine başlamıştır. Yabancı dil hazırlık sınıfının 1999 yılında başlaması ile eğitim süresi 5 yıla çıkmıştır.

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi henüz DEÜ kurulmadan 1978 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş daha sonra 1982'de DEÜ'nün kurulmasıyla çalışmalarını bu çatı altında sürdüreye devam etmiştir. DEÜHF Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan ilk beş üniversitesi arasındadır. Mezunları ise girdikleri kurumsal sınavlarda gösterdikleri başarı oranıyla fakültenin adını üst sıralarda tutmayı başarmaktadır.

DEÜHF'yi Türkiye'nin tek, Avrupa'nın ise sayılı Hukuk Fakülteleri arasına sokan özelliği Aktif Eğitim Sistemi'ni uyguluyor olmasıdır. Söz konusu eğitim programı kapsamında, teorik hukuk eğitimi yanında 15-17 kişilik küçük gruplarla PDÖ (Probleme Dayalı Öğrenme) oturumları yapılmaktadır. Fakültenin aktif eğitim müfredatı kapsamında, ayrıca, 3. sınıf öğrencileri için "seminer" dersi ve 4. sınıf öğrencileri için "Kurgusal Duruşma" dersi yer almaktadır.Aktif eğitim kapsamındaki son uygulama ise öğretim binasında yer alan "Mahkeme Salonu"nda öğrencilerin hakim-savcı-avukat rollerini üstlendikleri Medeni Usul Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku derslerine ait kurgusal duruşma uygulamalarıdır.

Fakültenin diğer bir özelliği ise Türkiye'de mesleki düzeyde yabancı dil eğitimi veren ender Hukuk Fakülteleri arasında yer almasıdır.

DEÜHF bünyesinde Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku, Ekonomi Hukuku, Aile Hukuku alanlarında tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.

DEÜHF, öğrencilerinin çıkarttıkları dokuzhukuku isimli fanzinle de adını duyurmuştur. Fakülte internet sitesinin bulunmamasını protesto etmek için kurdukları internet sitesi akademisyenlerin de forumlarda yazdığı farklı bir deneyim oluşturmuştur. Dokuzhukuku aynı zamanda, Türkiye üniversitelerinde uygulanan kayıt parası zorunluluğunu delen ilk çalışmayı gerçekleştirmitir. Dergi çevresindeki öğrenciler kayıt paralarını ödemeyerek kayıtlarını yaptırmalarının ardından bu kazanım diğer illerdeki üniversitelerde yayılarak sürmüştür. Fanzin ve internet sitesi geçtiğimiz yıl kendini feshetmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

"Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu" 9 Eylül 1944 tarihinde İzmir'de kurulmuştur.Kuruluş kadrosunda 12 öğretim üyesi 392 öğrenci ile öğretime başlayan okul, 8 Haziran 1959 tarihinde kabul edilen 7334 Sayılı Kanunla "İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi" haline getirilmiş ve öğretim süresi 3 yıldan 4 yıla çıkartılmıştır.Artan öğrenci sayısı ve bina yetersizliği nedenleri ile Akademi 1966-1967 öğretim yılına bugünkü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binasında başlamış ve öğretim üyesi kadrosu genişletilmiştir.Yüksek öğrenimde uluslararası gelişmeler göz önünde tutularak 8 Mayıs 1969 yılında Akademi 1170 Sayılı Kanunla Ege Üniversitesine bağlanarak "İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi" adını almıştır.

Fakültenin öğrenci sayısı ise 1971 yılında kabul edilen bir kanunla kendisine bağlanan İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu ve Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu ile 6000i aşmıştır.

İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 1 Mart 1978 tarihinde İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi olarak iki ayrı Fakülteye ayrılmış ve aynı binada eğitimini sürdürür iken Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Pazarlama Reklamcılık Yüksekokulu ve Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulu, İşletme Fakültesine, Buca Maliye Meslek Yüksekokulu ise İktisat Fakültesine bağlanmıştır.

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 20 Temmuz 1982 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile iki Fakülte (İktisat ve İşletme) birleştirilerek "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" adı altında Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlanmıştır.

İlahiyat Fakültesi

İşletme Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi 1992 yılında,  Ege ve çevre bölgelerin alanında uluslararası tanınırlığa sahip, İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumu ihtiyacını karşılamak amacıyla  kurulmuştur. Bu amaçla ilk olarak 1988 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine İngilizce İşletme Bölümü ile  temelleri atılan Fakültemiz, 1992 yılında yeni kurulan İktisat ve Uluslararası İlişkiler bölümleri İstanbul ve Ankara dışında  alanında İngilizce eğitim veren tek İşletme Fakültesi olarak faaliyete geçmiştir. 1994 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünün, 2008 yılında yeni kurulan Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümünün bünyesine katılmasıyla İşletme Fakültesi  bugün 5 ayrı alanda İngilizce eğitim vermektedir.   Önceleri geçici olarak DEÜ Dokuz Çeşmeler Kampüsün’de eğitim veren fakültemiz 2000 yılından bu yana DEÜ Tınaztepe Kampüsü’ndeki binasında hizmet vermeye devam etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi kurulduğu ilk günden bu yana pek çok ilke imza atmıştır. Bu ilklerin bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümünün eğitimi "Ege Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" kuruluşu ile 1971'de başlamıştır. 1975 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi adını alan kurumumuzun mimarlık lisans eğitimine ek olarak 1979 yılında şehir ve bölge planlama lisans eğitimi başlamıştır. ŞBP Bölümümüz Türkiye'de ODTÜ'den sonra lisans düzeyinde eğitime başlayan 2. kurumdur. 1982 yılında "Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi" bünyesine katılan bölümlerimiz 1992 yılında "Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi" olarak şimdiki adıyla 3 Temmuz 1992'de kurulmuştur. Alsancak'taki fakülte binasındaki 33 yıllık eğitimden sonra 2004 - 2005 eğitim yılında fakülte binası Tınaztepe Yerleşkesinde şimdiki yerini almıştır.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi 1969 yılında Ege Üniversitesi'ne bağlı olarak Mühendislik Bilimleri Fakültesi adıyla kurulmuş ve 1968-69 eğitim yılında, İnşaat, Maden, Kimya, Makina, Çevre, Endüstri, Jeoloji, Tekstil Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Fakülteye bağlı olarak eğitim veren çeşitli Akademi, Yüksekokul ve Enstitüler kurulmuştur: Mezunlarına mühendis ünvanı verilen ve 4 yıllık bir eğitim süresi olan bir yüksekokul olarak Mühendislik Mimarlık Akademisi. Eğitim süresi 4 yıl olan ve mezunlarına mühendis veya mimar ünvanı verilen bir okul olarak Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu. İzmir, Balıkesir ve Denizli'de, iki yıllık eğitim süreli olarak, teknik ara eleman yetiştirmek amacı ile kurulmuş Ön lisans Yüksekokulları. Lisans üstü eğitim vermek ve bilimsel çalışmalar yapmak için kurulmuş olan Deniz Bilimleri Enstitüsü.

Mühendislik Bilimleri Fakültesi, Akademi, Yüksekokul, Ön Lisans Yüksekokulları gibi bağlı birimleri ile kaldırılarak 01.03.1978'de İnşaat, Makina, Yer Bilimleri, Kimya, Tekstil Fakülteleri olarak yeni bir oluşuma uğramıştır. 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin geçici 2. maddesi uyarınca İnşaat, Makina, Yer Bilimleri Fakülteleri kaldırılarak bu Fakültelere bağlı Bölümlerle Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ve Tarihi Restorasyon Anabilim Dalı birleştirilip Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi adıyla, yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanılmıştır. Buna göre, Fakülte; İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden oluşturulmuştur. Fakültemiz, 03.07.1992 tarihinde Mimarlık ile Þehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin ayrılıp, yeni kurulan Mimarlık Fakültesi'ne bağlanması sonucu Mühendislik Fakültesi adını almıştır. İlerleyen yıllarda, Bilgisayar Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri de kurularak toplam on bir bölümden oluşan bugünkü yapısına kavuşturulmuştur.

1992-93 ögretim yılında, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinde ikinci öğretim başlatılmış olup bugün için, yalnızca Makina, Maden, İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ikinci öğretimlerini sürdürmektedir. 2002 yılından başlayarak Jeoloji Mühendisliği Bölümü ikinci öğretim için öğrenci almamaktadır. Fakültede; örgün öğretimde 3449, ikinci öğretimde ise 951 öğrenci öğretim görmektedir.

2002-2003 öğretim yılından başlayarak Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri, 2003-2004 öğretim yılında da Maden Mühendisliği Bölümü Aktif Eğitim sistemini uygulamaya başlamıştır.

Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği Bölümleri eğitimlerini Tınaztepe Yerleşkesinde sürdürmektedir. Son olarak 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibari ile Makine Mühendisliği de Ege Üniversitesi Yerleşkesinden ayrılıp Tınaztepe Yerleşkesine alınmıştır.

Mühendislik Fakültesi'ne bağlı lisans öğretimi yapan bölümler:

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi

Fakültemizin temelini oluşturan, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 20 Eylül 2008 tarih ve 27003 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 01.09.2008 tarih ve 2008/14108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre kurulması kararlaştırılmıştır.

11 Mart 2010 tarih ve 27518 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 16.02.2010 tarih ve 2010/174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adının “Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu“ olarak değiştirilmesi28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, kararlaştırılmıştır.

26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 14.08.2014 tarih ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulumuz kapatılarak yerine Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi kurulması 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, kararlaştırılmıştır.

Tıp Fakültesi

Fakültemiz İzmir’de, 1 Mart 1978 yılında Ege Üniversitesine bağlı İzmir Tıp Fakültesi adı ile, 12 öğretim üyesi önderliğinde kurulmuştur. Fakültemizin ilk dekanı Prof. Dr. Hamit ÖZGÖNÜL, 2. Dekanı Prof. Dr. Mehmet TİNER olmuştur. 1982 yılına kadar klinik öncesi yerleşim yeri Ege Üniversitesi yerleşkesinde olmuş ve eğitim burada sürdürülmüştür. Klinik eğitim ve hastane olarak önce Karşıyaka Devlet Hastanesi, daha sonra Eşrefpaşa Belediye Hastanesinden yararlanılmıştır. Fakültemize ilk yıl merkezi sistem ile 91 öğrenci, yatay geçiş ile 129 öğrenci alınmış ve tüm sınıflarda eğitim başlamıştır. 1982 yılında İnciraltı’ndaki Yakın Doğu Eczacılık Yüksekokulu İzmir Tıp Fakültesi’ne verilmiştir. Önce temel tıp bilimleri, daha sonra klinik bilimler taşınmış, buradaki binaların onarımı ve yeni binalar yapılarak eğitim, hasta hizmetleri sürdürülmüştür. 20.07.1982 tarihinde, 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Dokuz Eylül Üniversitesi kurulmuş, İzmir Tıp Fakültesi de Ege Üniversitesi’nin diğer bazı fakülteleri ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi içinde yerini almıştır.

Enstitüler

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulları

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Solaris projesi

Www.teamsolaris.com adresinden güncel bilgilere ulaşılabilir.

Solaris II

Solaris Ekibi, güneş enerjisi ile çalışan araç yapma fikri etrafında toplanmış akademisyenler, girişimciler ve lisans seviyesinden doktora seviyesine kadar genişleyen yelpazedeki araştırmacılardan oluşmaktadır. Takımın biraraya gelme nedeni Türkiye'de TÜBİTAK’ın öncülüğünü yaptığı ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Güneş Arabaları Yarışlarına (Formula G) katılmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına dikkat çekmektir.

Ekibin ve Projenin ana hedefleri;
 1. Alternatif enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinin Türkiye'de tanıtımını sağlamak ve böylece gelecekte oluşabilecek enerji sıkıntılarına alternatif çözümleri uygulamaya geçirilebileceğini gösterebilmek,
 2. Bilimsel araştırmalarda kullanılabilecek, gövdesinden motoruna her parçasıyla ileri teknolojik bir aracın Türkiye şartlarında olabildiğince yerli malı kullanarak üretimini gerçekleştirebilmek,
 3. Üniversite – Sanayi – Meslek Odaları’nın birlikte bir sorunun çözümünde öğrenci, akademisyen, destekleyen kuruluş(kurum) ve girişimci sıfatlarıyla paydaşlar olmasına imkan tanıyarak, gençlerin önemli bir projede etkin görev alarak, birlikteliğin sağlanmasına yardımcı olmak,
 4. Makine Mühendisliği eğitiminde öğrencilerin, tasarım ve analiz teorik öğrenimini imalat ve iyileştirmelere katılarak uygulamaya dönüştürülebilmesine yardımcı olmak, 
 5. Güneş enerjisi ile çalışan uluslararası yarışlarda yarışabilecek araçlar ortaya çıkarabilmek,
 6. Gerek Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, Mühendislik Fakültesi’nin ve Makine Mühendisliği Bölümü’nün, gerekse projemize katılan diğer eğitim kurumları ve destekçi kuruluşların ve araştırmalarımızın tanıtımına yardımcı olmaktır.
Araç Bilgileri
Ekip Solaris II
Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi - Makina Mühendisliği Bölümü
Araç İsmi
Yapım Yılı 2006
Boyutlar (boy, genişlik,yükseklik) 4.6m x 1.70m x 1.05m
Ağırlık 200 kg'in altinda  (Pilot Hariç)
Gövde ve Şasi Aramid – Alüminyum Balpeteği Sandviç Yapı - Kendi Tasarım ve üretimimiz
Tekerlek Sayısı 3
Lastikler 16’’ özel pist yarış lastiği
Jantlar Özel Üretim 16’’  - Kendi Tasarım ve üretimimiz
Askılar Ön: Double A özel tasarım askılar Kendi Tasarım ve üretimimiz
Arka: özel tasarım
Akü Grubu 2kWh / PbZn kuru Akü 2kWh / NiMH 2 kW
Güneş Pilleri (PV) Silikon, 800W – Mono Kristal
Şarj Ünitesi Kendi Tasarım ve üretimimiz
Motor Kendi Tasarım ve üretimimiz
Motor Sürücü Kartları Kendi Tasarım ve üretimimiz
Süspasiyonlar Önler: Özel Tasarım Sağ - Sol Birbirinden bağımsız yay ve sönümleyici süspasiyon, Arka: Özel Tasarım Yay ve sönümleyici Kendi Tasarım ve üretimimiz

Yerleşkeler ve Yerleşim Noktaları

 1. Rektörlük
 2. Buca Eğitim
  • Buca Eğitim Fakültesi
  • Buca Kız Öğrenci Yurdu
  • Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  • İzmir Meslek Yüksekokulu
 3. Dokuzçeşmeler
  • Adalet Meslek Yüksekokulu (2016 yılında Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması planlanmaktadır.)
  • Hukuk Fakültesi (2016 yılında Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması planlanmaktadır.)
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Yabancı Diller Yüksekokulu
 4. Tınaztepe
  • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
  • Denizcilik Fakültesi
  • Edebiyat Fakültesi
  • Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Fen Fakültesi
  • İşletme Fakültesi
  • Mimarlık Fakültesi
  • Mühendislik Fakültesi
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 5. İlahiyat
  • Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü
  • İlahiyat Fakültesi
 6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
 7. İnciraltı Sağlık ve Sanat
  • Devlet Konservatuvarı
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
  • Güzel Sanatlar Enstitüsü
  • Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Hemşirelik Fakültesi
  • İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü
  • Onkoloji Enstitüsü
  • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
  • Tıp Fakültesi
 8. Karşıyaka Polikliniği
 9. Sabancı Kültür Sarayı
 10. Deniz Eğitim Merkezi
 11. Eğitim Merkezleri
 12. Torbalı Meslek Yüksekokulu
 13. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 14. Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
 15. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
 16. Bergama Meslek Yüksekokulu
 17. Efes Meslek Yüksekokulu

Görev yapmış rektörler

Avrupa Yükseköğretim Alanı Uyum Süreci

Bologna Süreci

Bologna Süreci, bir Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturmayı ve bu alanı güçlendirerek korumayı hedefleyen bir yeniden yapılanma sürecidir. 1999 yılındaki Bologna Bildirisi ile sürecin temelleri atılmış ve 2010 yılındaki Budapeşte - Viyana Bildirisi ile Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturma hedefi gerçekleştirilmiştir. Yeni hedef, bu alanın güçlendirilmesi; Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın gerek Avrupa’da yaşayan gerekse diğer kıtalardan gelen öğrenciler ve akademisyenler için daha cazip hale getirilmesidir. Avrupa Yükseköğretim Alanı, ulusal yükseköğretim sistemlerinin farklılıklarını ve yükseköğretim kurumlarının özerkliklerini koruyarak belirli amaçlar doğrultusunda işbirliğine gittiği bir alandır.

Bologna Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarının Amaçları

 1. Toplumun ekonomik, sosyal ihtiyaçlarına yanıt veren, karşılaştırılabilir ve birbiriyle uyumlu yükseköğretim sistemleri oluşturmak;
 2. Öğrenci hareketliliğini ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak,
 3. Avrupa yükseköğrenim sisteminin uluslararası rekabet gücünün artırmak gibi amaçlara yönelik işbirliği yapmaktadır.

Bu süreçte, Yükseköğretim kurumları Bologna çalışmalarını yapılandırmak ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak üzere kendi bünyelerinde bir Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) oluştururlar. Komisyon üyeleri ve Komisyonun görevleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiştir. Üniversitemizde de buna uygun olarak bir Bologna Eşgüdüm Komisyonu oluşturulmuş ve pilot birimler seçilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde seçilen pilot birimler (Tıp Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü), pilot olmayan birimlere uyum sürecinin gereklerine uygun olarak paydaş analizlerinin yapılması, öğretim planlarının gözden geçirilmesi ve yapılandırılması; derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilerinin hesaplanması aşamalarında rehberlik etmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen uyum çalışmalarının tamamlanmasıyla, Eylül 2012 itibariyle, üniversitemizdeki tüm derece programları Senato’nun değerlendirmesinden ve onayından geçmiş bulunmaktadır.

Üniversitemiz, öncelikli stratejik hedef olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın temel faaliyet alanlarından biri olan “uluslararası tanınırlığın arttırılması” na yönelmiş bu doğrultuda çalışmalarını diploma ve öğrenim sürelerinin tanınmasına yoğunlaştırmıştır. Bu kapsamda Diploma Eki Etiketi’ nin (Diploma Supplement Label) alınması hedefine yönelmiştir. Üniversitemiz BEK Komisyonunun rehberliğinde, tüm derece programlarında yürütülen çalışmalar sonucunda, 2012 yılında yapmış olduğumuz Diploma Eki Etiketi başvurusu, ulusal Bologna uzmanları takımı ve Avrupa düzeyindeki Bologna uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Avrupa Birliği Komisyonu tarafından başarılı bulunmuştur. Üniversitemiz, uluslararası tanınırlığın önemli basamaklarından birisi olan Diploma Eki Etiketini (Diploma Supplement Label) almaya hak kazanmıştır.

Diploma Eki Etiketinin alınmasının ardından, stratejik hedef olarak AKTS Etiketinin alınmasını belirlenmiştir. AKTS Etiketi, Erasmus Üniversite Beyannamesi'ne sahip olup derece programlarının işleyişini Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne uyumlu bir şekilde sağlayan yükseköğretim kurumlarına, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından verilen bir ödül niteliğindedir. 2013 yılında yaptığımız, AKTS etiketi başvurusu ulusal ve uluslararası Bologna uzmanlarının gerçekleştirdiği kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, başarılı bulunmuş ve üniversitemiz AKTS etiketini almaya hak kazanmıştır.

Gerek Diploma Eki Etiketi gerekse AKTS Etiketi, etiket sahibi yükseköğretim kurumunun AB Komisyonu ve diğer ülkelerin yükseköğretim kurumları nezdinde itibarını güçlendiren ve yükseköğretim kurumunun uluslararasılaşmasını destekleyen araçlardır.

Avrupa Yükseköğretim Alanı’na uyum çalışmaları hakkında farkındalık yaratma, bilgilendirme ve sürecin uygulanmasının yaygınlık kazanması amacıyla Üniversitemiz erişim sayfasında Bologna Süreci ve Diploma Eki başlıklarında erişim sayfaları oluşturulmuştur ve güncellenerek bilgi akışı sağlanmaktadır

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

Bir eğitim programının koyduğu hedeflere ulaşmak için öğrencilerin başarması gereken iş yüküne göre tanımlanan öğrenci merkezli bir sistemdir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi, bir kredi biriktirme, kredi aktarım ve akademik denklik sistemidir ve yüksek öğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir “ortak dil” olarak nitelendirilmektedir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin Amacı

 1. Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak,
 2. Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak,
 3. Akademik tanınmanın düzenlenmesi için, çalışma programlarının şeffaflığı ve öğrenci başarısı üzerine temellendirilmiş iyi uygulama kuralları sağlamak,
 4. Farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak,
 5. Kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir.

Üniversitemiz AKTS Etiketi alabilmek amacıyla, 31 Mayıs 2013 tarihinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na başvurmuş olup, 18.12.2013 tarihinde AKTS Etiketini almaya hak kazanmıştır.

Diploma Eki Etiketi

Dokuz Eylül Üniversitesi’ nin, Haziran 2012 tarihinde yapmış olduğu Diploma Eki Etiketi başvurusu, ulusal Bologna uzmanları takımı ve Avrupa düzeyindeki Bologna uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Avrupa Komisyonu tarafından başarılı bulunmuştur. Üniversitemiz Bologna sürecinin önemli basamaklarından birisi olan, Uluslararası Diploma Eki Etiketini (Diploma Supplement Label) Aralık 2012’ de almaya hak kazanmıştır.

Diploma Eki belgesi, Avrupa’da yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak ortak ve herkesçe anlaşılır formatta bilgi sağlamak için tasarlanmış bir form olup, uluslararası şeffaflığı pekiştirmek amacıyla, öğrencilerin diplomalarına ek olarak verilen tamamlayıcı bir belge niteliğindedir. Diploma Eki, kurum ve kuruluşlar açısından diploma derecelerinin uluslararası akademik ve mesleki tanınırlığını kolaylaştırmaktadır.

Üniversitemiz, 2005 - 2006 öğretim yılı ve sonrasında öğrenimine başlayan öğrencilerimizi kapsamak üzere tüm mezunlarımıza, Diplomalarıyla birlikte ücretsiz olarak Diploma Eki vermektedir.

Diploma Eki Nedir?

Diploma Eki, diplomaya ek olarak verilen ve diploma sahibinin aldığı eğitimin yapısını, düzeyini, içeriğini ve statüsünü belirli standartlar çerçevesinde tanımlayan bir belgedir.

Diploma Eki Hangi Bilgileri İçerir?

 1. Diploma sahibinin kimliği ile ilgili bilgiler.
 2. Elde edilen dereceyi tanımlayan bilgiler.
 3. Elde edilen derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler.
 4. Programın içeriği ve sonuçları ile ilgili bilgiler.
 5. Elde edilen derecenin kullanım alanları.
 6. Ek bilgiler.
 7. Diploma Ekinin onaylanması.
 8. Ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi.

Diploma Eki Öğrencilere Hangi Faydaları Sağlar?

 1. Yurt dışında daha kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir diploma.
 2. Akademik kariyer ve eğitimleri süresince kazanmış oldukları yetkinliklerin eksiksiz tanımlanması.
 3. Başarılarının ve yetkinliklerinin nesnel bir biçimde tanımlanması.
 4. Yurt dışında iş veya ileri seviyede eğitim olanaklarına daha kolay erişim.
 5. Öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin teşvik edilmesi.

Diploma Eki Yükseköğretim Kurumları İçin Neden Önemli?

 1. Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin şeffaflığını artırır.
 2. Avrupa’da kabul gören ortak bir çerçeve önerirken, ulusal/kurumsal özerkliği korur.
 3. Kazanılan niteliklerin, farklı bir eğitim sisteminde de anlaşılmasını sağlayarak, doğru değerlendirilmesini sağlar.
 4. Kurumun yurt dışında tanınırlığını artırır.
 5. Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilirliğini artırır.
 6. Kurumların idari birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin olarak sıkça sorulan sorulara kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

Öğrenci Değişim Programları

Erasmus+

Erasmus+ Değişim Programı, Avrupa Birliği’nin yükseköğretim alanında öğrenci, akademisyen ve personel değişimini, eğitim kalitesinin iyileştirilmesini, bu yöndeki projelerin yapımının teşvik edilerek yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir programdır. Erasmus+ Değişim Programı kapsamında; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, öğrenim ve staj hareketliliğinden; öğretim üyeleri ders verme hareketliliğinden; idari personel ise eğitim alma hareketliliğinden faydalanabilmektedir.

2015 yılı itibariyle Dokuz Eylül Ünviersitesi’nin 26 farklı ülke ile 291 adet Kurumlararası Anlaşması bulunmaktadır. 2003 - 2004 akademik yılından bu yana toplam 1.727 öğrencimiz yurtdışında eğitime gitmiş, 810 öğrenci ise yurtdışından üniversitemize eğitim almaya gelmiştir

Mevlana

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan ve YÖK tarafından yürütülen bir programdır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az 1, en fazla 2 yarıyıl eğitim görmek üzere; öğretim elemanları ise en az 2 hafta, en fazla 3 ay süreyle ders vermek üzere, Erasmus kapsamı dışındaki ülkelerden, Dokuz Eylül Üniversitesi ile anlaşması bulunan yükseköğretim kurumlarına giderek programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde, bu kurumlardan da öğrenci ve öğretim elemanları Dokuz Eylül Üniversitesi’ne gelebilirler.

Farabi

Farabi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim - öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini kapsamaktadır.

Bu programa, bilgi ve erdemi ve bu ikisine ulaşıldığında mutluluğa erişileceğini bütün felsefesinin özüne yerleştiren ve döneminin önde gelen bilim merkezlerini ziyaret ederek birikimini çeşitlendiren ve derinleştiren Farabi’nin adının verilmesi tesadüf değildir. Farabi, eğitim ve öğretim sürecinde farklı merkezlerdeki bilgi, beceri ve yetkinlikleri arttırmayı hedeflemektedir.

Farabi Değişim Programı, öğrencilerin 1 veya 2 yarıyıl süresince farklı bir üniversite ve şehirde eğitimlerini sürdürmelerini sağlamaktadır. Bu programdan yararlanan öğrenciler, güz yarıyılı için 4 ay karşılıksız burs almaktadırlar

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.