Diş hekimi

Diş hekimi ve asistanları ameliyat esnasında

Diş hekimi veya Diş tabibi[1], ağız, diş ve dudaklardan oluşan ağız boşluğu ve çevre dokularının hekimidir.

Eğitim

Bu mesleği icra etmek isteyen kişiler 5 yıllık bir süreçten oluşan diş hekimliği eğitimi alarak yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır. Bu diploma olmaksızın diş hekimliği yapmak "tebabetin icrası" kanunlarıyla hapis cezası gerektiren bir şarlatanlık suçudur.

Diş hekimliği fakültesini bitirerek diş hekimliği yapmaya hak kazanan kişi ağız, diş ve çevre dokulara her türlü müdahaleyi yapmaya yetkin kişidir. Bunun yanı sıra 8 uzmanlık dalı olan diş hekimliğinin herhangi bir dalını seçerek yalnızca o dal üzerine hekimlik de yapabilir.

Dallar

Diş hekimliği dalları klinik ve preklinik olan temel branşlar olarak ikiye ayrılır.

Temel bilimler

1. Anatomi anabilim dalı: Baş boyun anatomisi başta olmak üzere tüm vücudun organ ve yapılarını inceleyen bilim dalı.

2. Fizyoloji anabilim dalı: Organ ve dokuların işleyişini inceler. Oral fizyoloji ise ağız, diş ve çevre dokuların işleyişini inceler.

3. Histoloji- embriyoloji anabilim dalı: Organ ve dokuları mikroskopik düzeyde ve anne karnından itibaren gelişimlerini inceler. Oral histoloji ve embriyoloji ise bunu ağız, diş ve çevre dokuları açısından inceler.

4. Patoloji anabilim dalı: Hastalıklı doku ve organları mikroskopik düzeyde inceler. Oral patoloji ise bunu ağız, diş ve çevre dokular açısından irdeler.

5. Mikrobiyoloji anabilim dalı: Vücudumuzun doğal ve hastalık yapan florasını inceler. Oral mikrobiyoloji ise ağız, diş ve çevre dokuların doğal ve hastalık yapan florasını inceler.

6. Biyokimya anabilim dalı: Vücudumuzdaki sistemlerin hangi biyokimyasal olaylarla ve nasıl işlediğini inceler. Oral biyokimya ise ağız, diş ve çevre dokuların biyokimyasını inceler.

7. Farmakoloji anabilim dalı: Hastalıkların tedavisi sırasında kullanılan ilaçları inceler. Oral farmakoloji ise ağız, diş ve çevre dokuların hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları inceler.

8. Tıbbi biyoloji ve genetik anabilim dalı: İnsan biyolojisini ve genetiğini inceler.

9. Biyofizik anabilim dalı': İnsan biyolojisindeki ilkelerin fiziksel temellerini anlatır.

10. Biyoistatistik anabilim dalı: Sağlık bilimlerinin istatistiğidir.

11. Epidemiyoloji anabilim dalı: Toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen faktörleri inceleyen bir çalışma alanıdır.

12. Halk sağlığı anabilim dalı: İnsanların sağlıklı olabileceği koşulların sağlanmasında toplum ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinen bilim dalıdır.

13. Tıbbi deontoloji ve etik anabilim dalı: Tıp mesleğinin icrasında uyulması gereken ahlaki kuralları irdeler.

Diş anatomisi

Klinik bilimler

Bu branşlarda diş hekimleri hastalıkların tanısı, tedavisi, tedavide kullanılan yöntemler ve materyalleri araştırırlar.

1. Oral Diagnoz ve radyoloji anabilim dalı: Ağız, diş ve çevre dokularının hastalıklarının belirtilerini, tanı koyma yöntemlerini, ve bunların güvenirliliğini inceleyen bilim dalıdır.

2. Ağız, diş ve çene cerrahisi anabilim dalı : Ağız, diş ve çevre dokularda görülen hastalıkları (kist, tümör v.b.), oluşumlarını, çene eklemi sorunlarını, ve ağız içerisinde cerrahi müdahale gerektiren tüm işlemleri, kullanılan yöntemleri ve maddeleri inceleyen bilim dalıdır.

3. Ortodonti anabilim dalı: Dişlerin ve çenelerin birbirleriyle ilişkilerini, kapanışlarını, dişlerin ve çenelerin gelişimini hareketlerini inceler, dişsel ve iskeletsel bozuklukların tedavisini, kullanılan yöntemleri ve maddeleri inceleyen bilim dalıdır.

4. Pedodonti anabilim dalı: Çocukların ağız, diş ve çevre dokularında ortaya çıkan sorunları, çürük önleyici yöntemleri, diş tedavilerini ve bu tedavilerde kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır.

5. Protetik Diş Tedavisi anabilim dalı: Diş dizisindeki ya da ağız içindeki yumuşak dokularda oluşan kayıpların oluşturduğu konuşma, işlev ve kötü görüntünün yarattığı sorunları, bunların protez lerle tedavi yöntemlerini, tedavide kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda eklem ve çenenin kapanış hareketlerini (oklüzyon) incelemektedir.

6. Konservatif Diş Tedavisi anabilim dalı: Dişlerde çürük, kırık v.b. nedenler oluşan madde kaybının tedavi yöntemlerini ve dişleri çürükten korumak için kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır.

7. Periodontoloji anabilim dalı': Dişi çevreleyen (sement, periodontal ligament, alveol kemiği ve dişeti) yapılarda oluşan hastalıkların teşhisi, bu hastalıkların önlenmesi, mevcut hastalıkların tedavilerini, tedavi sonucu elde edilen sağlığın uzun süre korunması için yapılması gerekenleri inceleyen bilim dalıdır.

8. Endodonti anabilim dalı: Diş pulpasını ilgilendiren hastalıklar ve bunların tedavilerini inceleyen bilim dalı.

2014-2015 Yılında Diş Hekimliği Yerleştirme Puanları[2]

Üniversite Bölüm Kon. Yer. Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası Tavan Puan
Yeditepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-3 491,31474 4.190 521,29351
Şifa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 4 4 MF-3 471,17809 8.650 479,51681
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 MF-3 459,63476 12.200 515,37381
Hacettepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 134 134 MF-3 458,60590 12.600 519,89455
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 175 175 MF-3 455,08977 13.800 495,52072
İstanbul Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 MF-3 452,37541 14.700 458,52589
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 3 3 MF-3 451,76512 15.000 453,62141
Marmara Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 144 144 MF-3 451,54413 15.100 470,48977
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 154 154 MF-3 451,19349 15.200 474,69312
Biruni Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 450,47416 15.500 453,73272
Ankara Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 180 180 MF-3 450,43322 15.500 458,34829
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 123 123 MF-3 449,89742 15.700 461,01093
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 1 1 MF-3 449,72196 15.800 449,72196
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 5 5 MF-3 449,66243 15.800 451,23322
Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 52 52 MF-3 449,49584 15.800 462,71401
Eskişehir Osmangazi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 52 52 MF-3 449,40032 15.900 457,35063
Kocaeli Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 77 77 MF-3 448,58368 16.200 459,13700
Yeni Yüzyıl Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 448,40853 16.300 449,62862
İzmir Katip Çelebi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) 52 52 MF-3 447,92119 16.400 451,15182
Çukurova Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 88 88 MF-3 447,69999 16.500 488,38545
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 447,29240 16.700 453,33438
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%75 Burslu) 1 1 MF-3 447,26068 16.700 447,26068
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 113 113 MF-3 447,22407 16.700 466,73700
Erciyes Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 93 93 MF-3 446,61578 16.900 458,25545
Adnan Menderes Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 21 21 MF-3 445,66980 17.300 450,61395
Abant İzzet Baysal Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 82 82 MF-3 445,48056 17.400 449,49191
Gaziantep Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 62 62 MF-3 445,26844 17.400 451,16854
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 2 2 MF-3 445,18112 17.500 446,93279
Necmettin Erbakan Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 62 62 MF-3 444,99306 17.500 460,95032
Ondokuz Mayıs Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 103 103 MF-3 444,90005 17.600 451,93505
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 12 12 MF-3 444,59190 17.700 458,01667
Süleyman Demirel Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 93 93 MF-3 444,49873 17.700 507,66949
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 68 68 MF-3 444,06127 17.900 451,03177
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 1 1 MF-3 443,96752 17.900 443,96752
Karadeniz Teknik Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 93 93 MF-3 443,52593 18.100 451,27408
Kırıkkale Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 82 82 MF-3 443,00049 18.300 449,06104
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 36 36 MF-3 442,33861 18.500 444,63203
Mustafa Kemal Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 52 52 MF-3 442,20046 18.600 451,38856
Bülent Ecevit Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 52 52 MF-3 442,12217 18.600 448,44420
Dicle Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 98 98 MF-3 441,58920 18.800 458,23222
Cumhuriyet Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 82 82 MF-3 441,58810 18.800 456,04535
Gaziosmanpaşa Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 441,04690 19.100 446,88609
Atatürk Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 123 123 MF-3 440,79563 19.200 452,11553
R. Tayyip Erdoğan Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 440,63832 19.200 442,51421
İstanbul Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 10 10 MF-3 440,36222 19.400 444,32488
Yüzüncü Yıl Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 52 52 MF-3 440,30267 19.400 459,79754
Şifa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 4 4 MF-3 438,87495 20.000 443,45074
Yakın Doğu Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 MF-3 438,38706 20.200 442,30413
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 12 12 MF-3 431,01424 23.300 443,67445
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 24 24 MF-3 423,92874 26.500 443,70383
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 15 15 MF-3 422,66476 27.100 442,11955
Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 422,16008 27.300 422,16008
Eskişehir Osmangazi Üni. Diş Hekimliği Fakülesi (KKTC Uyruklu) 2 2 MF-3 415,93930 30.200 429,34361
Şifa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 32 32 MF-3 413,30045 31.500 437,91473
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 1 1 MF-3 413,21043 31.500 413,21043
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 24 24 MF-3 411,62738 32.300 430,06511
İstanbul Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 80 80 MF-3 405,64859 35.300 432,34749
Ondokuz Mayıs Üni. Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) 2 2 MF-3 405,19117 35.500 413,88972
Biruni Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 54 54 MF-3 389,90964 43.400 436,14459
Yeditepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 45 45 MF-3 389,34603 43.700 437,68821
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 42 42 MF-3 373,85341 52.500 402,79022
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 39 39 MF-3 366,24029 57.200 418,73752
Yeni Yüzyıl Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 54 54 MF-3 356,62979 63.500 392,16853
Yakın Doğu Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 100 100 MF-3 318,06872 93.200 398,02450

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.