Devlet bütçesi

Hükûmet serisinden
Kamu Maliyesi

Devlet bütçesi, kamu gelir ve giderlerinin, yasama organı tarafından onaylanarak, hükümet tarafından yürütülüp uygulanmasına izin veren bir kanun, bir hukuki belgedir. Bir başka deyişle kamu kaynaklarının toplanması ve harcamaların yapılması için hükümetin, ulusal egemenliği temsil eden parlamentodan aldığı bir yetkidir; bu bağlamda toplum ile siyasi iktidar arasında kaynakların kullanımı konusunda yapılan bir sözleşme olarak görülebilir.

Maliye politikaları

Bütçenin tasarımında sosyal ve ekonomik faktörler etkili olur. Devletin kendine belirlediği hedeflerde maliye politikaları önemli bir araç oluşturur:

devletin kullanabileceği önemli araçlar olur. Para politikası ile para arzını etkilemek yoluyla üretim, istihdam, milli gelir ve fiyat seviyesi yöneltilir.

Bütçe açıklarının uzun vadeli borçlanmalarla karşılanması, faizlerin aşırı oynaklığıyla yaratılacak istikrarsızlıklar yüzünden, kısa vadeli borçlanmalara gidilmemesi önem taşır.

Bütçe Türleri

2003'te kabul edilip 2004'te yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre Devlet Bütçesi aşağıdaki şekilde tanımlanan farklı bütçelerden oluşur:

Gider Bütçesi

Gider Bütçesi Bütçe'nin ilk ayağı ve kanunun birinci maddesidir. Kamu giderleri, kanunlarla düzenlenen kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için yapılan harcamalardır. Bütçeye giren her kamu idaresi için ödenek tutarları bütçede yer alır.

Bütçe Harcamaları üç gruba ayrılır:

Gelir Bütçesi

Gelir Bütçesi Bütçe'nin ikinci ayağı ve kanunun ikinci maddesidir. Bütçe gelirlerinin "tahmini tutarını" belirtir. Tahmin edilen tutarlara ulaşılmasında o yılın ekonomik koşulları önemli rol oynar.

Merkezi Bütçe Gelirleri şunlardır:

2007 yılı bütçesi örneğinde seçilmiş bütçe gelir kaynakları:[1]

Gelir Vergisi
51.333.083.000
Özel Tüketim Vergisi
41.135.177.000
Katma Değer Vergisi 29.621.613.000 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 29.585.311.000
Kurumlar Vergisi
14.410.186.000
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.826.459.000 Harçlar
4.707.707.000
Damga Vergisi
3.667.332.000
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.593.637.000 Motorlu Taşıtlar Vergisi
3.525.061.000
Gümrük Vergileri
2.385.121.000
Kurumlar Karları
2.200.407.000

Bütçe istatistikleri

Bütçe istatistikleri [2]
Yıl Bütçe gelirleri Faiz dışı giderler Faiz ödemeleri Giderler toplam Bütçe dengesi Faiz ödemeleri / Gelirler Faiz ödemeleri / Giderler Bütçe açığı / GSMH
Milyar YTL Milyar YTL Milyar YTL Milyar YTL Milyar YTL % % %
2000 33,3 26,2 20,4 46,6 -13,3 61,3 43,8 10,6
2001 51,8 39,3 41,1 80,4 -28,6 79,3 51,1 16,2
2002 76,4 63,6 51,9 115,5 -39,1 67,9 44,9 14,3
2003 100,2 81,4 58,6 140,1 -39,8 58,5 41,8 11,2
2004 109,9 83,7 56,5 140,2 -30,3 56,0 40,3 7,1
2005 134,8 98,9 45,7 144,6 -8,1 33,9 31,6 1,7
2006* 171,3 129,4 45,9 175,3 -3,9 26,8 26,2

* Başbakan Erdoğan tarafından düzenlenen basın toplasındaki geçici bütçe açıklamalarına göre.[3]

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.