Denizci kavimler

Hiyeroglif olarak:
Deniz Kavimleri (n3 ḫ3s.wt n<.t> p3 ym)
N35
G1
N25
t Z2ss
N35
G40
M17 M17 Aa15
D36
N35A N36
N21

Denizci kavimler ya da denizci halklar, Tunç Çağının sonlarına doğru, özellikle MÖ 13. yüzyılda Yunan Yarımadası, Anadolu, Suriye, Fenike, Filistin, Kıbrıs ve Mısır'ı işgal eden denizci, savaşçı halklar.[1] Hititler gibi antik dönemin büyük imparatorluklarının yıkılmasından sorumlu tutulurlar.[1]

Tarihçe

İstilalarda bu döneme ait Antik Yakın Doğu'nun tarihi kayıtları yok olduğu için ortaya çıkan tablo detaylı olarak bilinememektedir. Bu döneme ait başlıca kayıtlar, tek taraflı olmakla birlikte Mısır kayıtlarıdır. Bilgilerin bir kısmı da Hitit kayıtlarından ve arkeolojik bulgulardan elde edilmiştir.[1]

Mısırlılar, Denizci Halklar ile iki kez savaştılar. Birincisi Kral Merneptah iktidarının (MÖ 1236-23) beşinci yılında, ikincisi III. Ramses'in döneminde (yak. MÖ 1198-66) gerçekleşti.[1]

Denizci Halklar'dan Antik Filistinliler, MÖ. 12. yüzyılda bugün Filistin olarak bilinen bölgeye yerleşmiş ve buranın Filistin olarak anılmasına neden olmuşlardır.[2]

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 "Sea People." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.
  2. "Denizci kavimler." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/25/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.