Cumhurbaşkanlığı Konseyi

Cumhurbaşkanlığı Konseyi
T.C. Cumhurbaşkanlığı Arması
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 7 Aralık 1983
Önceki kurum Millî Güvenlik Konseyi
Kapanış tarihi 7 Aralık 1989
Bağlılığı T.C. Cumhurbaşkanlığı
Üyeler Nurettin Ersin
Tahsin Şahinkaya
Nejat Tümer
Sedat Celasun

Cumhurbaşkanlığı Konseyi, 1982 Anayasası'yla altı yıllık geçici bir süre için oluşturulan cumhurbaşkanına yardımcı kurul. 1982 Anayasası'nın geçici 2. maddesi uyarınca kuruldu. Madde 6 Kasım 1983 genel seçimlerinin ardından TBMM'nin toplanıp göreve başlamasından sonra, Milli Güvenlik Konseyi'nin altı yıllık geçici bir süre için Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ne dönüşmesini ve Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin de Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi sıfatını almalarını öngörüyordu.[1] Üyeleri, eski Kara Kuvvetleri komutanı emekli orgeneral Nurettin Ersin, eski Hava Kuvvetleri komutanı emekli orgeneral Tahsin Şahinkaya, eski Deniz Kuvvetleri komutanı emekli oramiral Nejat Tümer ve eski Jandarma genel komutanı emekli orgeneral Sedat Celasun'du. Bu üyeler, TBMM üyelerine tanınmış olan özlük haklarına ve dokunulmazlığa sahipti.

Konseyin başlıca görevleri anayasada belirtilen temel hak ve hürriyetler ile ödevlere, laiklik ilkesine, Atatürk Devrimleri'nin, milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunmasına, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT), uluslararası antlaşmalara, dış ülkelere silahlı kuvvet gönderilmesine ve yabancı kuvvetlerin Türkiye'ye kabulüne, olağanüstü yönetime, sıkıyönetim ve savaş durumuna ilişkin yasalar ile cumhurbaşkanınca gerekli görülen öbür yasaları cumhurbaşkanına tanınan 15 günlük sürenin ilk 10 günü içinde incelemek; cumhurbaşkanının istemi üzerine ve onun saptayacağı süre içinde, milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesine, olağanüstü yönetim yetkisinin kullanılmasına ve alınacak önlemlere, TRT'nin yönetim ve gözetimine, gençliğin yetiştirilmesine ve Diyanet İşleri'nin düzenlenmesine ilişkin konuları inceleyip görüş bildirmek; cumhurbaşkanının istemine göre, iç ve dış güvenlik ile gerekli görülen öbür konularda inceleme ve araştırma yapmak ve sonuçlarını cumhurbaşkanına sunmaktı.

Bu yetkileriyle Cumhurbaşkanlığı Konseyi, kendi başına hukuksal sonuçlar yaratacak kararlar alabilen bağımsız bir kuruluş niteliği taşımamaktaydı. Daha çok, cumhurbaşkanının isteği üzerine harekete geçebilen, araştırma ve incelemelerinin hukuksal sonuç doğurması cumhurbaşkanının iradesine bağlı olan bir kuruluştu.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.