Türk Ceza Muhakemesi Kanunu

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
Kanun Numarası 1412
Kabul tarihi 4 Nisan 1929
Yayımlandığı Tarih 20 Nisan 1929
Sayı 1172
Değişiklikler
4/12/2004 - 5271
01.12.1992 - 3842
21/5/1985-3206/83 md.
29/6/1956 - 6763/45 md.
8/6/1936 - 3006/1 md.
5/3/1973- 1696/2 md.
7/1/1981 - 2369/1 md.
Mülga
1/6/2005 tarihinden itibaren
(5320 Sayılı Kanun'un 18. maddesi hükmünce)

Ceza Muhakemesi Kanunu kısa adıyla CMK eski adıyla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK), Türkiye'de ceza muhakemesinin nasıl yapılacağını, bu yargı sürecine katılanların (hakim, savcı, avukat (müdafi)[1] , müdahil, şüpheli, sanık, hükümlü, hükümözlü, mağdur, suçtan zarar gören, tanık (bilgi sahibi) ve bilirkişiler ile kolluk kuvvetleri ) hak ve yetkileri ile yükümlülüklerini, korumaya ilişkin tedbirleri ve mahkeme kararlarına karşı denetim yollarını Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde belirleyen geniş anlamlı kurallar bütünüdür.

Eski 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun çıkması ve Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte yürürlükten kaldırılmış ve mülga olmuştur. [2]

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.