Cahın

Cahın Han - Türk ve Altay mitolojisinde Ateş Tanrısı. Çahın Han da denir. Göğün altıncı katında oturur. Tanrı Ülgen’i ikna ederek insanlara ateşin verilmesini o sağlamıştır.

Etimoloji

(Cah/Çah/Çak/Yak) kökünden türemiştir. Çakmak ve yakmak kökleriyle bağlantılıdır.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.