Bilim ve Dünya İlişkileri üzerine Pugwash Konferansı

1957'de Kanada'nın Pugwash köyündeki ilk konferans'ın yapıldığı yer, Thinker's Lodge(Düşünürler kulübesi)

Bilim ve Dünya İlişkileri üzerine Pugwash Konferansı silahlı çatışmaları azaltmak ve uluslararası güvenliği tehdit eden unsurlara çözümler üretebilmek için bilim insanlarını ve kamuoyunun önemli isimlerini bir araya getiren uluslararası bir kuruluş. 1955 yılında Russell-Einstein Manifestosu'nun yayınlanmasının ardından, 1957 yılında nükleer silah karşıtı bilim insanı Joseph Rotblat ve Bertrand Russell tarafından Kanada'nın Pugwash adlı köyünde kuruldu.

Konferansın ortaya çıkış süreci

9 Temmuz 1955'te kitle imha silahlarının (sonraları sadece nükleer silahlar olarak algılanmaya başlandı) tehlikelerine dikkat çekmek için yayınlanan Russell-Einstein Manifestosu ile bilim insanları bir konferansa davet edildi. Bir sanayici ve hayırsever olan Cyrus Eaton kendi doğduğu köy olan Kanada'nın Pugwash köyünde 13 Temmuz'da bu konferansa ev sahipliği yapmayı ve finanse etmeyi teklif etti. Hindistan başbakanı Cevahirlal Nehru'nun da aynı yönde bir daveti olunca, Eaton'un daveti kabul edilmedi. Ne yazık ki Süveyş Krizi dolayısıyla Hindistan toplantısı ertelenmek zorunda kaldı. Bu arada Yunan armatör Aristotle Onassis toplantıyı Monako'da finanse etmeyi önerdi, ancak bu teklif de reddedildi ve Eaton'un ilk yaptığı teklif kabul edildi.

İlk konferans daha sonra "Düşünürler Kulübesi" (Thinker's Lodge) adı ile bilinen kulübede 1957 yılında yapıldı. Konferansa o zamanki farklı kamplarda yer alan 22 bilim insanı katıldı.[1] Bunlar:

Eleştiriler ve Nobel Ödülü

Konferans soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin bir cephe örgütü olmakla suçlandı. Konferansın Sovyetler Birliği'ni eleştirmede daha zayıf davrandığı, buna karşın ABD ve Batı ülkelerine karşı suçlamalara yoğunlaştığı söylendi.[2] 1980 yılında ABD Temsilciler Meclisinin istihbarat komitesi konferanstaki bazı Sovyet delegelerinin Sovyet propagandasını güçlendirmek için görevlendirilmiş olduğuna dair bir rapor hazırladı. 1998 yılında yapılan Bertrand Russell Barış Konferansında Joseph Rotblat, "konferansa katılan bazı Sovyet delegelerin parti çizgisini orda ifade etmek için gönderildiklerinin açık olduğunu, ancak büyük çoğunluğun dahi bilim insanları olduğunu ve bir bilim insanı gibi davrandıklarını" söyledi.

1995 yılında, Hiroşima ve Nagasaki'nin bombalanmasından 50, Russell-Einstein manifestosunun açıklanmasından 40 yıl sonra, Pugwash konferansına ve Joseph Rotblat'a Nobel Barış Ödülü verildi. Rotblat, Nobel ödülünü alırken yaptığı konuşmada Manifesto'nun temel sözlerinden birini alıntıladı: İnsanlığınızı hatırlayın

Konferansın Genel Sekreterleri

Konferans Başkanları

Kaynakça

  1. http://www.pugwash.org/about.htm
  2. Richard Felix Staar, Foreign policies of the Soviet Union, Hoover Press, 1991, ISBN 0-8179-9102-6, p.86-87
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.