Bilgisayar güvenliği

Senesine göre tanınan virüslerin adedi

Bilgisayar güvenliği, elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanması ve taşınması esnasında bilgilerin bütünlüğü bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması için, güvenli bir bilgi işleme platformu oluşturma çabalarının tümüdür. Bunun sağlanması için duruma uygun güvenlik politikasının belirlenmesi ve uygulanması gereklidir.

Bu politikalar;

gibi bazı kullanım şekillerine indirgenebilmektedir.

Bilgisayar teknolojilerinde yer alan bilgisayar güvenliğinin amacı ise: "Kişi ve kurumların bu teknolojilerini kullanırken karşılaşabilecekleri tehdit ve tehlikelerin incelemelerinin yapılarak gerekli önlemlerin önceden alınmasıdır". Bilgi ve bilgisayar güvenliği daha genel anlamda, güvenlik konularını detaylı olarak ele alan "güvenlik mühendisliği"nin bir alt alanı olarak görülmektedir.

Bilgisayar güvenliği geniş anlamda bir koruyucu mekanizma olarak düşünüldüğünde, kişisel veya kurumsal bilgisayarlar için genel olarak aşağıdaki maddelerin hepsinini veya bazılarının uygulanması gerekmektedir:

gibi önlemler, basit gibi gözükebilecek ama hayat kurtaracak önlemlerden bazılarıdır.

Bilgisayar Güvenlik Mimarisi

Güvenlik mimarisi güvenlik kontrollerinin nasıl konumlandırıldığı ve bunların genel bilgi teknolojisi mimarisiyle nasıl ilişkilendirildiğini açıklayan bir insan tasarım ürünü olarak tanımlanabilir. Bu güvenlik kontrolleri aralarında gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik, hesap verilebilirlik ve güvencenin yer aldığı sistem kalite niteliklerini koruma amacına hizmet edebilirlik kazanmıştır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.