Bağlam (dilbilgisi)

Bağlam veya kontekst;[1] sözcük ve cümle gibi anlatım unsurlarının, kullanıldıkları yere ve zamana göre, kendinden önce ve sonra gelen unsurlar nedeniyle kazandığı farklı anlam ve değerler bütünü.

Aşağıdaki örneklerde kalın yazılan sözcükler farklı bağlamlarda kullanılmıştır:[2]

Dilbilimin alt disiplinlerinden olan edimbilim (pragmatics), bağlam kavramı üzerine kuruludur.[3] Bir ifade bağlamsal açıdan değerlendirilirken, sözcüklerin yanı sıra cümlelerin de bağlamı ele alınır. İletişimin tam ve doğru olarak gerçekleşebilmesi için bir cümlenin diğer cümlelerle ve hatta yer ve zamanla ilişkisinin de değerlendirilmesi gerekir.

Kaynakça

  1. "bağlam." TDK. Erişim: 31 Ekim 2014
  2. Anlatımın Oluşumu Milliedebiyat.com
  3. What is context: Linguistic Approaches and Challenges Rita Finkbeiner, Jörg Meibauer. sf 9. 2011.
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.