Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK)
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 29 Ocak 2000) (2000-01-29)
Önceki kurum Telekomünikasyon Kurumu
Bağlılığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Personel sayısı 7 (Üst Kurul Üyesi) - 741 Diğer personel (570 kişi Merkez Teşkilatı, 171 kişi Taşra teşkilatı)[1]
Bütçe 2.885.000.000 (2017)[2]
Başkan Dr. Ömer Fatih Sayan
Genel ağ sayfası
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Genel Ağ Sayfası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (kısaca BTK), Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur. Türkiye'nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur.

Telekomünikasyon sektörünün rekabete açılması ile doğan düzenleme ve denetleme ihtiyacını karşılamak üzere kurulan kurumla ilgili kanunlar ve kanun değişiklikleri şöyle özetlenebilir:

Kurum görevlerini yerine getirirken bağımsızdır. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'dır. 5018 sayılı kanunda düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında gösterilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile elektronik haberleşme ve ileşitim sektöründe denetleme, düzenleme, uzlaştırma ve yetkilendirme yapmaktadır.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Ağustos 2016'ya kadar bu kurum başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermiş ve lağvedildikten sonra görevlerinin tamamı BTK'ye devredilmiştir. Kurum kamu tüzel kişiliğine haiz olup idarî ve mali özerkliğe sahip özel bütçelidir. BTK ile Başkanlık teşkilatından oluşur. Kurul Başkanı kurumun en üst idarî amiridir. Kurumun yönetim ve temsil yetkisi başkana aittir. Kurum personeli ücret, sosyal ve diğer mali haklar ile 5809 sayılı Kanunda yer alan hükümler dışında 657 sayılı Kanuna tâbidir. Hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı hallerde, ülke genelinde toplam sayısı onu geçmemek üzere, bölge müdürlükleri kurabilen kurumun halen 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

Kurumun Faaliyetlerinden Bazıları

2011

2012

2013

BTK üst kurul üyeleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Başkan ve İkinci Başkan dahil olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur:

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.