Böğürdelen Kalesi

Kalenin günümüzdeki görünümü.

Böğürdelen Kalesi veya diğer adıyla Šabač Kalesi, Belgrad'ın batı bölümünde ve Sava üzerinde Osmanlı serhat kalesidir.

Tarihi

1470-71 yılları arasında, Osmanlı Padişahı II. Mehmed'in emri doğrultusunda İsa Bey veya İbrahim Peçevî'nin belirttiğine göre Şaban Bey tarafından inşa edildi.[1] Anlamı "yandan vuran tabya"dır. Kalenin adına Osmanlı kaynaklarında Sabaç olarak da rastlanır. Kale 1476'da, Matthias Corvinus idaresindeki Macar kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen 33 günlük kuşatma sonrasında ele geçirildi.[1] I. Süleyman önderliğindeki Osmanlı kuvvetlerinin 1521'de Belgrad üzerine düzenlediği ve Belgrad'ın Fethi'yle sonuçlanan sefer sırasında, ordudan ayrılan üçüncü vezir Ahmed Paşa komutasındaki kuvvetler tarafından 7 Temmuz'da tekrardan Osmanlı egemenliğine girdi.[2]

19. yüzyılın başındaki Sırp İsyanları sırasında Sırpların eline geçen ve katliama sahne olan kale, 1867 yılında özerk Sırbistan Prensliği'ne devredilmiştir. 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması ile Sırbistan bağımsızlığına kavuşunca kalenin idaresi hukuken anılan ülkeye geçmiştir.

Kaynakça

  1. 1 2 Aslantaş, Selim (2011). "Belgrad-ı Dârü'l-Cihad". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (15. sayı): 22. ISSN 1305-5992.
  2. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1983). Osmanlı Tarihi, II. cilt. Ankara. s. 311. ISBN 975-16-0012-X.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.