Avrupa Birliği'nin gelecekteki genişlemesi

  Şimdiki üye devletler
  Yaptığı referandumda çıkan karar sebebiyle ileri bir tarihte AB'den ayrılacak olan ülke: Birleşik Krallık
  üyelik için başvuruda bulunmuş potansiyel aday: Bosna-Hersek
  üyelik başvurusunda bulunmayan potansiyel adaylar: Kosova* (Statüsü tartışmalı).[1]
  üyelikten çekilmiş veya dondurulmuş uygulaması olan ülkeler: İzlanda, Norveç, İsviçre
  AB Ortaklık Anlaşmasını imzalayan, Avrupa perspektifi sahibi olarak AB tarafından tanınan ve üyelik için başvuruda bulunabilen ülkeler: Gürcistan, Moldova ve Ukrayna[2]

Avrupa Birliği'nin gelecekteki genişlemesi, demokratik olan, serbest piyasaya sahip olan ve Avrupa Birliği hukukuna uygun seviyeye gelebilecek olan her Avrupa ülkesine açıktır.[3] Geçmişteki genişleme Avrupa Birliği'ne üye ülke sayısını kurulduğundan beridir altıdan yirmi yediye çıkarmıştır. (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile 1952'de üye olan Merkezi Altılı başlangıç olarak kabul edilir). Giriş kriterleri 1993'te kabul edilen Kopenhag Kriterleri ve Maastricht Anlaşması'nın 49. maddesinde belirtilir. Bir ülkenin Avrupalı olup olmadığı Avrupa Birliği kurumları tarafından yapılan siyasi değerlendirmeyle ortaya çıkar.[4]

Günümüzde üyelik için başvurmuş üç onaylanmış aday vardır: Hırvatistan (2003'te başvurdu), Makedonya (2004'te başvurdu) ve Türkiye (1987'de başvurdu). Fakat Makedonya henüz üyelik için müzakerelere başlamamıştır.[5] Diğer Batı Balkan ülkeleri İstikrar ve Birlik Anlaşmaları (İBA) imzalamışlardır. Bunlar Arnavutluk, Makedonya ve Hırvatistan'ı etkilemeye başlamışlardır.[6] Karadağ (Aralık 2008), Arnavutluk (Nisan 2009) ve Sırbistan (Eylül 2009)[7] üyeli.[8] da üyelik için başvurular yapmışlardır; fakat Avrupa Komisyonu henüz bunları onaylamamamıştır.[7]

Doğu Avrupa hakkında, Avrupa Reformu için Merkez'den Heather Grabbe "Yakın zamanda AB üyeliği başvurusu yapmak için Beyaz Rusya çok otoriter, Moldova çok fakir, Ukrayna çok büyük ve Rusya çok korkak." dedi.[9] Fakat, Doğu Ortaklığı üyelerinin tamamı gelecekte olası bir AB üyeliğiyle ilgili olduklarını gösterdi.[10]

Güncel Genişleme Takvimi

AB'nin genişleme takvimi Türkiye, Batı Balkanlar ve İzlanda'yı içermektedir. Türkiye'nin AB üyelik süreci uzun yıllardan beri devam etmektedir ve müzakerelerin daha da uzayacağı öngörülmüştür. AB, Batı Balkan ülkelerine sivil savaşın sonu ermesi durumunda birliğe dahil edilmeleri konusunda taahhüt vermiş ve bu bağlamda bu ülkelerden biri birliğe girmiş, biri birliğe kabul edilmiş, üçü müzakere sürecinde, biri adaylığa kabul edilmiş ve diğerleriylede katılım öncesi anlaşmaları yapılmıştır. Son olarak İzlanda, son yıllarda uygulanan ve aşırı avlanma ile ilgili hassas müzakereleri aşılabilirse Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinden dolayı hızlı bir şekilde müzakereleri tamamlaması bekleniyor. Aynı zamanda İzlanda, Avrupa Birliği üyelik şartlarının pek çoğunu yerine getirmiş ve şimdiden AB'nin yasal düzenlemelerinin üçte ikisini uygulamaktadır.

Devlet
Durum
Avrupa Birliği
Ortaklık Anlaşması
Üyelik
Uygulaması
Adaylık
Durumu
Müzakerelerin
Başlaması
Taramanın
Tamamlanması
Müktesebat
kapalı/açık
Arnavutluk Arnavutluk Aday 2009-04-01 (SAA) 2009-04-28 2014-06-24[11]
Bosna-Hersek Bosna-Hersek Aday 2015-06-01 (SAA) 2016-02-15 -
Kosova Kosova
(Statüsü tartışmalı)[12]
Potansiyel
Aday
imzaladı (SAA)
Makedonya Cumhuriyeti Makedonya Aday 2004-04-01 (SAA) 2004-03-22 2005-12-17
Karadağ Karadağ Müzakere 2010-05-01 (SAA) 2008-12-15 2010-12-17 2012-06-29 2013-06-27 2/20 (33)
Sırbistan Sırbistan Müzakere 2013-09-01 (SAA) 2009-12-22 2012-03-01 2014-01-21[13] 2015-03-24
Türkiye Türkiye Müzakere 1964-12-01 (AA) 1987-04-14 1999-12-12 2005-10-03 2006-10-13 1/14 (33)

Onaylanmış adaylar

Şu anda prensipte AB'ye başvurmuş ve adaylığı onaylanmış üç "aday ülke" bulunmaktadır.[5] Bu ülkeler ülkelerini diğer AB ülkeleri ile aynı seviyeye getirmek için çalışmalara başlamışlardır veya yakın zamanda başlayacaklardır. Hırvatistan ve Makedonya son zamanlarda başvurmuştur ve ikisi de eski Yugoslavya ülkeleridir (diğer tüm Yugoslavya ardılı ülkeler de katılmayı düşünmektedirler); fakat Türkiye'nin adaylık süreci uzun süredir devam etmektedir, ülke 1987'de başvurmuştur ve adaylığı 1999'da onaylanmıştır.[14] Bu ülkeyi AB standartlarına getirmenin zorluğundan ve ülkeye verilen siyasi tepkiler nedeniyledir.[15]

İzlanda

İzlanda turuncu renkte gösterilmiştir.

İzlanda'da ekonomik krizin ardından 2009 yılının Temmuz ayında AB'ye katılmak için başvurmuştur. İzlanda hükümeti, yakın zamanda AB üyelik müzakerelerine başlayıp başlamamak konusunda bir referandum yapmayı kabul etmiştir. Bu karar İzlanda'nın AB'ye karşı olan geleneksel hareket tarzına ters düşmüştür, fakat halkın müzakerelere başlanmasını destekleyip desteklemeyeceği belli değildir.[16] Eğer müzakereler açılırsa, İzlanda tüm başlıkları kısa sürede tamamlayıp üye olabilir, çünkü pek çok konu zaten Avrupa Ekonomik Alanı'na girebilmek için AB müktesebatına uygun hale getirilmiştir.

Norveç gibi, kendi karasularında balıkçılık kaynakları üzerinde kontrolü kaybetme korkusu taşıyan İzlanda, AB'ye katılmak için isteksiz olması tek büyük sorunu olarak gözükmektedir. Ancak, İzlanda 2008 yılı ekonomik krizinin güçlü etkisi yüzünden AB'ye üyelik için önemli ölçüde tartışmalar hızlanmış ve Bağımsızlık Partisi, en büyük muhalif parti, (son bir referanduma ek olarak) bir referandum sonrasında katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar verdi. AB ile müzakerelere başlamak için bir öneri, 16 Temmuz 2009 tarihinde az bir çoğunluk tarafından Temmuz 2009'da İzlanda parlamentosu'nda (bir ön müzakere referandum olmadan) kabul edildi. Uygulama 27 Temmuz'da Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edildi. 8 Eylül'de, AB Komisyonu yakınsama kriterleri ve AB hukukunun benimsenmesinin yerine getirilmesi hakkında İzlanda'ya 2.500 sorunun bulunduğu bir liste gönderdi. İzlanda 22 Ekim 2009 tarihinde komisyona tüm soruların cevabını verdi. 2 Kasım'da Belçika'nın ve İzlanda Büyükelçisi Stefan Haukur Johannesson, İzlanda ile AB arasında ki üyelik müzakerelerinin baş müzakerecisi olarak seçildi. Şubat 2010'da, Genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikasından sorumlu Avrupa Komiseri, İzlanda ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için Avrupa Birliği Konseyi'ne tavsiyede bulundu. Avrupa Konseyi müzakerelere başlamak hususunda Haziran ayında karar verdi ve 17 Haziran 2010 tarihinde, AB'ye üyelik müzakerelerinin resmen açılmasını onaylayarak İzlanda'ya resmi aday statüsü verildi. 26 Temmuz 2010 tarihinde, Avrupa Birliği dışişleri bakanları resmen başlayacak müzakereler için yeşil ışık verdi ve ertesi gün görüşmelere başlamak için anlaştılar. Müzakerelerin ilk yıllık raporu Kasım 2010'da yayımlandı.

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, balıkçılık ile tarım politikası, çevre, bölgesel kalkınma, gıda güvenliği ve mali alanı kapsayan fasıllarda İzlanda ile güçlükler yaşanabileceğini dile getirdi. Stefan Füle, İzlanda'ya bu konuları açık ve direkt bir şekilde ele alma çağrısında bulundu. Ancak İzlandalılar için balıkçılık AB'ye üyelik sürecinde önemli bir engel olarak görülüyor. Çünkü İzlanda, ihracatının yaklaşık yarısını balıkçılık sektöründen sağlıyor. 35 yıldır 200 millik karasularında tek başına avlanan İzlandalı balıkçılar AB'ye girerek avını İspanyol ya da İngiliz meslektaşlarıyla paylaşmak istemiyorlar. İzlandalı gazeteci Mar Petursson, Dünya’da balık fiyatları arttı ve balıkçılık bizim ihracatımızın temeli. İzlanda'da ithalat da çok azaldı. şeklinde görüşünü belirtmiştir.

Nisan 2013 İzlanda seçimleri sonrasında, yeni İzlanda hükümeti süresiz AB katılım müzakerelerini dondurma kararı aldığını açıkladı. 13 Haziran'da, İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnar Bragi Sveinsson, yeni seçilen hükümetin "müzakereleri beklemeye" alınmasını Avrupa Komisyonu'na bildirdi. Althing'in (İzlanda parlementosu) onayı olmaksızın, Avrupa Birliği, İzlanda'nın resmi başvurusunu geri çekmediğini belirtmesine rağmen, 12 Mart 2015 tarihinde, İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnar Bragi Sveinsson, üyelik başvurusunu geri çekme ile ilgili AB'ye bir mektup gönderdiğini ifade etmiştir.[17]

Sırbistan

Sırbistan turuncu renkte gösterilmiştir.

29 Nisan 2008 tarihinde, Sırp yetkililer AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasını imzaladı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı 2008 yılı sonuna kadar resmi aday statüsü aradı. Hollanda hükümeti savaş suçlusu Ratko Mladiç'in yakalanmazsa anlaşmayı onaylamayacağını bildirdi. Aday statüsü elde etmek için büyük engel çıkarmadan 26 Mayıs 2011 tarihinde Mladiç Sırbistan'da yakalandı. Ocak 2009 itibariyle, Sırp hükümeti tek taraflı anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini uygulamaya başlamıştır. Siyasi alandaki aksiliklere rağmen, 7 Aralık 2009'da AB ile Sırbistan arasında ticaret anlaşması imzalandı. Sırp vatandaşları, Aralık 19, 2009 tarihinde Schengen bölgesine vizesiz seyahat kazandı ve Sırbistan resmen 22 Aralık 2009 tarihinde AB üyeliğine başvurdu.

Kasım 2010 yılında, The Economist "AB Dışişleri Bakanları'nın, Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliği talebinin alınması konusunda anlaşmaya vardıklarını" belirtti. Avrupa Komisyonu, yaklaşık 2500 soru yasama anket gönderdi ve Sırbistan 31 Ocak 2011 tarihinde hepsini cevaplandırdı. 12 Ekim 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu, Sırbistan'ın AB üyeliği için başarılı uygulamasını takiben bir resmi AB aday statüsü verilmesi gerektiğini tavsiye etti. Sırbistan'a adaylık statüsü 1 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından verildi.

22 Nisan 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu, Sırbistan ile AB üyelik müzakerelerinin başlanmasını tavsiye etti. 28 Haziran 2013 tarihinde Avrupa Konseyi, Sırbistan ile katılım müzakereleri Konsey tarafından onayladı ve en geç Ocak 2014 yılında müzakerelerin başlanacağını duyurdu.

Sırbistan, 21 Ocak 2014 tarihinde Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başladı. Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vuçiç, 2018 yılına kadar katılım müzakerelerini tamamlamak ve 2020'de de AB'ye tam üye olmayı hedeflediklerini bildirdi.[18] Sırbistan şu anda, AB aday ülkeleri için bir finansman mekanizması kapsamında, Katılım Öncesi Yardım Aracı olarak 2020 yılına kadar kalkınma yardımı amacıyla 2,9 milyar euro alacaktır.

Karadağ

Karadağ turuncu renkte gösterilmiştir.

Karadağ, Sırbistan ve Karadağ devletini terk edip bağımsız bir devlet haline gelebilmesi için 21 Mayıs 2006 tarihinde yapılan referandumda Karadağ halkının bağımsızlıktan yana oy verdi. Bağımsızlığını elde ettikten sonra, Karadağ resmen 15 Aralık 2008 tarihinde Avrupa Komisyonuna (AK) Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulundu. Karadağ'ın tek taraflı olarak daha önce Alman markı olarak para birimini kullanmış, 2002 yılında para birimi olarak Euro'yu kabul etti. İstikrar ve Ortaklık Anlaşması üzerindeki görüşmeler Eylül 2006'da başladı. İstikrar ve Ortaklık Anlaşması resmen 15 Ekim 2007 tarihinde imzalandı ve tüm Avrupa Birliğine üye 27 devletin onayı geldikten sonra 1 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 17 Aralık 2010 tarihinde, Karadağ resmiyeten AB'ye aday ülke oldu. Karadağ nüfusunun % 76.2'si AB üyeliğine lehine oy verdi. Nüfusun yalnızca % 9.8'i AB üyeliğine karşı oy kullanmıştır.

Karadağ şu anda, AB aday ülkeleri için bir finansman mekanizması kapsamında, Katılım Öncesi Yardım Aracı olarak 2020 yılına kadar kalkınma yardımı amacıyla 507 milyon euro alacaktır.

Makedonya

Makedonya turuncu renkte gösterilmiştir.

Makedonya üye olmak için 22 Mart 2004'te başvurmuştur. Adaylığı ise 9 Eylül 2005 tarihinde onaylanmıştır. AB liderleri de bu adaylığı 17 Aralık 2005 tarihinde onaylamıştır ve ülkeyi resmi aday statüsüne yükseltmişlerdir; fakat müzakereler için henüz bir tarih verilmemiştir.

Ülke güneydeki komşusu ve AB üyesi olan Yunanistan'la ismi yüzünden sorunlar yaşamaktadır. Yunanistan "Makedonya" ismini kendi kuzey bölgesi Makedonya ile ilgili bazı amaçlara hizmet ettiği gerekçesiyle kabul etmemektedir. (ayrıca bakınız: Makedonya adlandırma anlaşmazlğı). Bu yüzden Avrupa birliği ülkeyi geçici olarak "eski Yugoslav cumhuriyeti Makedonya" (eYcM) olarak çağırıyor. Avrupa Komisyonu, Makedonya'nın 2009 yılından beri üst üste üç toplantıya üyelik müzakerelerine başlamasını tavsiye etti.

4 Ekim 2012 tarihinde Yunan dışişleri bakanı isim sorunu çözmek adına bir Mutabakat Zaptı (MoU) için bir taslak ileterek, adlandırma anlaşmazlığın bir çözüme oldukça yakın olacağını iletti. Euractiv sitesine göre teklif, 8 Kasım 2012 tarihinde Makedonya dışişleri bakanı tarafından olumlu yanıtlandı.[19] Makedonya'nın üyelik müzakerelerine başlamasının yanında yine de - Yunanistan ile sorununun çözmesinin yanında - veto ve müzakereleri bloke etme hakkına sahip olan Bulgaristan'ıda ikna etmesi gerekiyor.[20] 11 Aralık 2012 tarihinde, Avrupa Birliği Konseyi, Makedonya'nın, Bulgaristan ve Yunanistan ile anlaşmazlığı konusunda bir anlaşmaya varılması üzerine şartlı olarak 2013 yılının ikinci çeyreğinde müzakereleri başlatma sonucuna varmıştır.

Birleşmiş Milletler arabulucusu Matthew Nimetz, 26 Mart 2014 tarihinde başlayacak "isim anlaşmazlığı" kapsamında yeni bir müzakere turuna Yunanistan ve Makedonya'yı davet etti. Şubat 2014 yılında Avrupa Parlamentosu, Makedonya'nın AB üyeliği için müzakerelere başlaması kapsamında, kendi değerlendirmesine göre, Kopenhag kriterlerini yeterince yerine getirildiğini belirten bir kararı kabul etmesinin hemen ardından, katılım müzakerelerinin başlatılması için ve tarih verilebilmesi için Avrupa Konseyine çağrıda bulundu. Mayıs 2014 itibarıyla isim anlaşmazlığı, hala çözülememiştir ancak müzakerelerin 25 Mayıs'ta Yunan AP seçimleri ve yerel seçimler sonrasında devam edileceği açıklandı. Haziran 2014 yılında Konsey toplantısında, Makedonya'nın katılım müzakereleri için başlangıç tarihini verilmesi gündemde gelmedi.

Makedonya şu anda, AB aday ülkeleri için bir finansman mekanizması kapsamında, Katılım Öncesi Yardım Aracı olarak 2020 yılına kadar kalkınma yardımı amacıyla 1.3 milyar euro alacaktır.

Türkiye

Türkiye turuncu renkte gösterilmiştir.

AB açısından Türkiye'nin durumu son yıllarda büyük önem ve oldukça tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Türkiye 1949 yılından bu yana Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biridir ve imzalanan AET-Türkiye Ortaklık Anlaşmasının (Ankara Antlaşması) bir sonucu olarak ortak bir üye olmuştur. Ülke resmen 14 Nisan 1987'de tam üyelik için başvuruda bulundu ancak 1999'da ki Helsinki Zirvesi'nde aday ülke olarak kabul edilmemesinden önce 12 yıl geçmiştir. 17 Aralık 2004 (büyük 2004 genişlemesi sonrasında) tarihinde Brüksel'de ki bir zirveden sonra, Avrupa Konseyi Türkiye ile üyelik müzakerelerin, resmen 3 Ekim 2005 tarihinde açılacağını duyurdu. 20 Ekim 2005 tarihinde başlayan tarama süreci 18 Ekim 2006 tarihinde tamamlanmıştır. Türkiye, Dünya'nın onbeşinci büyük ekonomisi, Avrupa Konseyinin ise en büyük yedinci ekonomisi ile 1996 yılında AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin yürürlüğe girmesinden beri AB ortak gümrük topraklarının bir parçasıdır. Türkiye'de, 1961 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün kurucu üyesi oldu. Güvenlik Teşkilatı'nın kurucu üyesi ve 1973 yılında Avrupa İşbirliği ve de 2011 yılında dağılmasına kadar 1992 Batı Avrupa Birliği ortak üyesi oldu. Türkiye aynı zamanda Avrupa Birliği ile yakın bağları var olmakla beraber, G-20 büyük ekonomileri (1999) kurucu üyesidir.

Bosna-Hersek

Ana madde: Bosna-Hersek'in Avrupa Birliği üyeliği süreci

Bosna Hersek turuncu renkte gösterilmiştir.

Bosna-Hersek'in hala birçok ekonomik ve siyasi sorunları vardır. Son zamanlarda Lahey'deki savaş suçları mahkemesiyle işbirliği de dahil olmak üzere yavaş ama kararlı bir ilerleme olmuştur. İstikrar ve Ortaklık Anlaşması müzakereleri 2005 yılı içinde başlamış ve Aralık 2007 sonuca varılmıştır. Bu adaylık statüsü ve üyelik müzakereleri için uygulama yapmadan önce ilk adımdır.

İstikrar ve Ortaklık Anlaşması, 4 Aralık 2007 tarihinde AB Genişleme Komiseri Olli Rehn ve Başbakan Nikola Spiriç tarafından parafe edildi. 16 Haziran 2008 tarihinde ise Anlaşma imzalanmıştır.

Dışişleri Bakanı Sven Alkalaj'a göre, Bosna-Hersek Nisan ve Haziran 2009 tarihleri ​​arasında üyelik için başvuru yapmayı planlanmaktadır. Şubat 2010'da, Alkalaj, Bosna'nın yıl sonuna kadar üyelik başvurusunda bulunmayı planladıklarını belirtti. Yine, hiçbir başlık açılamamıştır.

Bosna Hersek vatandaşları 2010 yılının Aralık ayında AB'ye vizesiz seyahat hakkı kazanmışlardır.

Bosna Hersek 15 Şubat 2016 tarihinde AB'ye üyelik için başvurmuştur.

Bosna-Hersek'in Başvurusu 20 Eylül 2016 tarihinde kabul edildi [21]

Resmi potansiyel aday olarak tanınan ülkeler

Arnavutluk

Arnavutluk turuncu renkte gösterilmiştir.

Arnavutluk 28 Nisan 2009 tarihinde AB üyeliğine başvurdu. Resmen "potansiyel aday ülke" olarak AB tarafından tanınarak, Arnavutluk 2003 yılında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması konulu müzakerelere başladılar. İstikrar ve Ortaklık Anlaşması 12 Haziran 2006 tarihinde imzalanmış ve böylece AB üyeliği yolunda ilk önemli adımı tamamlamadan, 1 Nisan 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Arnavutluk 2004 ve 2007 yıllarında, son zamanlarda Orta Avrupa ve Akdeniz ülkeleri ile aynı yolu izleyerek kapsamlı olarak AB kurumları ile meşgul oldu ve 2009 yılında tam üye olarak NATO'ya katıldı. Ayrıca bir istikrar unsuru olarak Balkanların sorunlu ve bölünmüş bölgedeki Avrupa Birliği ve ABD'nin güçlü bir müttefiki olma konumunu korumuştur.

16 Kasım 2009 tarihinde AB üyeliği için başvuru yapılan Arnavutluk Hükümeti tarafından gönderildikten sonra Avrupa Birliği Konseyi, katılım müzakerelerine başlamak için Arnavutluk Cumhuriyetinin hazırlığına ilişkin bir değerlendirmeyi hazırlamak için Avrupa Komisyonuna sordu. Bir süreç genellikle bir yıl sürdü. 16 Aralık 2009 tarihinde Avrupa Komisyonu, Arnavutluk Hükümetine hazırlıklarla ilgili anket sundu. Arnavutluk 14 Nisan 2010 tarihinde Avrupa Komisyonuna tüm sorularının cevaplarını gönderdi. Adaylık statüsü ülkede uzun yıllar süren politik satır nedeniyle, 2010 yılının Aralık ayında Karadağ ile birlikte AB tarafından tanınmadı. 2010 yılının Aralık ayında, Arnavutluk vatandaşlarına Avrupa Birliği tarafından Schengen bölgesine vizesiz seyahat hakkı verilmiştir.

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Fule Arnavutluk'a yaptığı resmi ziyarette Arnavutluk'ta bu yıl (2012) değişim rüzgarı esmeye başladı. 2012 yılının sonunda Arnavutluk, AB'ye aday ülke statüsünü sağlama şansına sahiptir ve Arnavutluk'un yeri AB'dedir ifadesinde bulunmuştur.

Danimarka ve Hollanda'da dahil olmak üzere birçok devlet, Arnavutluk'a aday statüsü verilmesine karşı oldular[22] ve Aralık 2013 tarihli toplantıda, Avrupa Birliği Konseyi, Haziran 2014 tarihine kadar kararını erteledi.

Mart 2015 yılında, Arnavutluk ve AB arasında beşinci "Yüksek Düzeyli Diyalog toplantısında'nda, AB Komisyonu'nun Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin başlaması için başlangıç ​​tarihinin aşağıdaki iki koşulun yerine getirilmesi gerektiği bildirildi: 1) Hükümet, muhalefet ile siyasi diyaloğa yeniden başlaması gerekir. 2) Arnavutluk henüz kamu yönetimi, hukuk, yolsuzluk üstünlüğü, organize suç, temel haklara uyulması için reformları yerine getirmesi gereklidir.[23]).[24]

Arnavutluk Başbakanı, Sonbahar 2015 yılında Komisyona 5 anahtar reformunun uygulanması konusunda detaylı bir ilerleme raporu sunacaktır.

AB aday ülkeleri için bir finansman mekanizması kapsamında, Arnavutluk şu anda, Katılım Öncesi Yardım Aracı olarak 2020 yılına kadar kalkınma yardımı için 1,2 milyar Euro alacaktır.

Kosova

Kosova turuncu renkte gösterilmiştir.

Kosova'nın AB üyeliği yolundaki en önemli engeli bağımsızlık ilanı olan Şubat 2008 tarihi itibariyle üye ülkelerin anlaşmazlıkları olmasıdır. Kosovalı siyasetçiler Kosova'nın 2015 yılında AB'ye katılmasını beklediklerini duyurdu.

Kosova vatandaşları AB vize rejimi altında olup vize muafiyetinde henüz yararlanamayan tek Balkan ülkesidir. Ocak 2012 tarihinde Avrupa Birliği ve Kosova arasında vize muafiyeti müzakereleri başlatılmıştır.

Kosova henüz üyelik için başvurmamış potansiyel bir aday olarak AB tarafından tanınmaktadır.

Kosova ve Sırbistan daha da ilişkilerin normalleştirilmesi bir anlaşma birkaç gün sonra, Avrupa Komisyonu, AB ve Kosova arasında bir İstikrar ve Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına yetki verilmesi için tavsiyede bulundu. 28 Haziran 2013 tarihinde Avrupa Konseyi, Kosova ile müzakerelerin açılması konusunda Avrupa Birliği'nin sonuçlarını Konsey onayladı.[25][26] Görüşmeler 28 Ekim'de başladı[27] ve 2 Mayıs 2014 tarihinde tamamlandı.[28] Anlaşma 25 Temmuz'da parafe edildi.[29] Kosova, 27 Ekim 2015 tarihinde AB ile İstikrar ve Ortaklık Süreci'ni imzalamış ve 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Kosova şu anda 2020 yılına kadar kalkınma yardımı olarak 1.3 milyar euro almaktadır.

Ayrıca bakınız

Avrupa Birliği ile sınırı olan ülkeler

Kaynakça

 1. 1 2 "Enlargement - Check current status". European Commission. 11 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160411181057/http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm. Erişim tarihi: 27 June 2014.
 2. http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-for-enlargement/index_en.htm
 3. Avrupa Parlamentosu Üyeleri (1998-05-19). "Legal questions of enlargement". Enlargement of the European Union. Avrupa Parlamentosu. 21 Mart 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20060321034825/http://www.europarl.eu.int:80/enlargement/briefings/23a2_en.htm. Erişim tarihi: 2008-07-09.
 4. 1 2 http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/countries-on-the-road-to-membership/index_en.htm
 5. http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
 6. 1 2 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8425407.stm
 7. http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidate-countries/montenegro/index_en.htm
 8. Economist (2004-04-29). "Ever-Expanding Union?". Economist.com. http://www.economist.com/agenda/displayStory.cfm?story_id=2628212. Erişim tarihi: 2007-06-07.
 9. http://www.rferl.org/content/article/1072332.html
 10. "EU candidate status for Albania". European Commission. 2014-06-24. 18 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150918203628/http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-439_en.htm. Erişim tarihi: 2014-06-27.
 11. "European Commission—Enlargement—Potential Candidates". 14 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120614011731/http://ec.europa.eu:80/enlargement/potential-candidates/index_en.htm. Erişim tarihi: 28 Ekim 2011.
 12. "Serbia starts negotiations to join EU". B92. 2014-01-21. 8 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141008041626/http://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2014&mm=01&dd=21&nav_id=89054. Erişim tarihi: 2014-01-21.
 13. http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/eu_turkey_relations_en.htm
 14. http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-turkey-relations/article-129678
 15. http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSLR972301
 16. RÚV, Application not formally withdrawn
 17. http://www.haberturk.com/dunya/haber/914418-sirbistan-ab-yolunda
 18. "FYROM appears to welcome Avramopoulos proposal". Kathimerini (English edition). 8 November 2012. 29 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141129030904/http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_08/11/2012_469083. Erişim tarihi: 9 November 2012.
 19. "Bulgaria vetoes Macedonia’s EU accession talks". EurActive. 2 November 2012. 24 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151124213516/http://www.euractiv.com/enlargement/bulgaria-vetoes-macedonia-eu-acc-news-515809. Erişim tarihi: 2 November 2012.
 20. http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37417910
 21. "Serbia Expected To Get EU Membership Boost; Delay For Albania". 2013-12-17. 21 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141221140107/http://www.lse.co.uk/AllNews.asp?code=hom3d2xj&headline=Serbia_Expected_To_Get_EU_Membership_Boost_Delay_For_Albania. Erişim tarihi: 2013-12-17.
 22. "5 priorities for negotiations, Fleckenstein defends report in EP, "Reforms in Albania are ambitious"". Top Channel. 25 February 2015. 7 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160407110846/http://top-channel.tv/lajme/english/artikull.php?id=13663&ref=fp.
 23. "Start of accession talks, Tirana demands a date, Brussels is silent". Independent Balkan News Agency. 24 March 2015. 16 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160316092733/http://www.balkaneu.com:80/start-accession-talks-tirana-demands-date-brussels-silent/.
 24. "Press Release - 3251st Council meeting". Council of the European Union. 2013-06-25. 28 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131228222158/http://www.consilium.europa.eu:80/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/137614.pdf. Erişim tarihi: 2013-08-17.
 25. "European Council 27/28 June 2013 Conclusions". European Council. 2013-06-28. 3 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150703033655/http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/137634.pdf. Erişim tarihi: 2013-08-17.
 26. "Kosovo Launches Crucial SAA Talks With EU". Balkan Insight. 2013-10-28. 17 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151117032719/http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-launches-saa-dailogue-with-the-eu. Erişim tarihi: 2013-10-28.
 27. "Stabilisation and Association Agreement negotiations successfully completed". European External Action Service. 2014-05-02. http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/press_corner/all_news/news/2014/20140502_03_en.htm. Erişim tarihi: 2014-05-02.
 28. "Stabilization and Association Agreement is initialled". Ministry of European Integration of the Republic of Kosovo. 2014-07-25. 7 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160307192133/http://mei-ks.net/?page=2,5,1011. Erişim tarihi: 2014-07-25.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.