Attila

Attila
Avrupa Hun İmparatoru

Hun imparatoru, kendisini bizzat gören Bizans tarihçisi Priskos'un tasvirine de uygun olarak, kısa boylu, hafif çekik gözlü ve yanık tenli olarak resmedilmiştir.
Hüküm süresi 434–453
Önce gelen Bleda ve Ruga
Sonra gelen İlek
Çocukları İlek, Dengizik ve İrnek
Babası Muncuk Han
Doğum 395
Ölüm 453 (57-58 yaşlarında)

Attila (395-453), Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarı.

Hayatı

Babası Muncuk Han (Boncuk Han)'dır. Amcası Rua, onu babası öldükten sonra bozkırda tek başına yaşamaya çalışırken bulmuş ve yanına almıştır. Vizigotlara karşı Roma İmparatorluğu'yla ittifak yapan Attila[1], bir süreliğine Roma'ya Flavius Aetius'un davetlisi olarak gitmiştir. Rua'nın ölümü üzerine, kardeşi Bleda ile birlikte Hun İmparatorluğu'nun ortak hükümdarı olmuştur. Bleda 445 yılında ölünce, Attila[1] tek başına Hun hükümdarı olmuştur. Daha sonra aşık olduğu esir kızla (Nakara) evlenen Attila'nın bir oğlu olmuş, eşi Nakara doğum sırasında hayatını kaybetmiştir.

Hükümdarlığı boyunca ordusu ile Batı ve Doğu Roma İmparatorluklarına sık sık sefer düzenleyen Attila[1], Orta Çağ batı kaynaklarında acımasızlığı ile anılır. Bu nedenle de Avrupa'da "Tanrının Kırbacı" (Latince: Flagellum Dei, İngilizce: Scourge of God, İtalyanca: Flagello di Dio, Fransızca: Fléau de Dieu) olarak tanınır.

Buna karşılık Cermen (Alman) efsanelerinde Attila, çok büyük ve iyiliksever bir hükümdardır. Attila'nın sarayında birçok Germen hükümdarı yaşar. Nibelungen Destanı, Hun-Germen mücadelelerinden meydana gelir. Bu hikâyelerde Attila, Etzel adında büyük otoriteye sahip, barışsever ve yalnız asilere karşı kılıç kuşanan asil ruhlu bir hükümdardır. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun başkenti olan Etzelburg adının buradan geldiği bilinmektedir. Aetus ile yaptığı Katalon Savaşında Roma ordusu dağılmış, Batı Got kralı Theodeirch ölmüştür. Attila ordusunu dinlendirerek kaçan Aetus'u takip etmedi.

1380 yılında yazılan Chronicum Pictum elyazmasına göre Atilla.

Batı Roma İmparatorluğu'na sefer yaparken Papa Büyük Leo'nun araya girmesiyle Attila Roma seferini durdurdu ve Romalıları haraca bağladı. Bazı kaynaklara göre ise Attila'nın Roma seferini durdurmasındaki sebeplerden biri batıl inançlarıdır. Attila batıl inançları oldukça fazla olan bir kişi ve bu durum onu daha önce Romayı fetheden lakin, fazla hüküm süremeyen diğer hükümdarlar ile aynı kaderi paylaşma düşüncesine sürüklemiş ve Roma seferinden vazgeçirmiştir. [2]Bir rivâyete göre, Attila, son eşi İldiko tarafından öldürülmüştür. Diğer bir rivayete göre ise Attila'nın düğün gecesi fazla yemek yemesinden dolayı kan kusması ve kanında boğulması ölümüne sebep olmuştur.[3]

Mezarının nerede olduğu bilinmemektedir. Cenazesine katılanlar, mezarın yerinin bilinmemesi için öldürülmüştür. Ama tarihçiler arasında Tuna Nehri'nin yatağının bir süreliğine değiştirildiğine ve hazineleriyle birlikte Attila'nın nehrin altına gömüldüğüne, daha sonra da nehir yatağının eski haline getirildiğine dair yaygın bir inanış vardır. Nehrin aşırı uzunluğundan ve birçok ülkeden geçtiği için bürokratik sorunlar çıkacağından kazı çalışması yapılamamaktadır.

Günümüzde, Attila[1] bazıları için kahraman (özellikle Türk ve Macar kültüründe) olarak alınır.

Görünüşü, karakteri

Attila ve kardeşi Bleda.
Attila damgalı bronz madalyon

Attila'nın görünümü ile ilgili bilgiler genelde ikinci el kaynaklardır. Ancak kendisini bizzat gören Bizanslı tarihçi Priskos Attila'yı şöyle açıklıyor:

"Kısa boylu, geniş göğsü olan, gözleri küçük, burnu yassı ve ince grimsi sakalları olan, bronz tenli."

Attila'nın isminin kaynağı tartışmalara neden olmuştur. Türk kaynaklarına göre Volga Nehri'nin eski ismi olan Atıl/İtil/Atal kelimelerine oralı anlamı veren illa kelimesiyle birleşmesi sonucu Attila ismi oluşmuştur. Diğer bir görüşe göre at/atıl/atılmak anlamına gelir.[4] Diğer bir Türk efsanesine göre ise kendisine Atlı Han da denirdi. Macar kaynaklarına göre yargı anlamına gelen Ítélet kelimesinden türemiştir.[4] İngilizce'ye Etele, Etla olarak geçmiş, Almanca'da ise Etezel olarak geçmiştir. Macaristan'da yaygın kullanım Attila iken Türkiye'de Atilla veya Atila şeklindedir.

Attila zamanındaki Hun toprakları.

Günümüz kültürüne etkisi

Biyografik filmler

Bilgisayar oyunları

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 Haas, Christopher. "Embassy to Attila: Priscus of Panium". Villanova University. 12 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www29.homepage.villanova.edu/christopher.haas/embassy.htm. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2014.
  2. Büyük Hun Kağanı ATTİLA - Prof. Dr. Şerif Baştav   kitapından alınmıştır
  3. Büyük Hun Kağanı ATTİLA - Prof. Dr. Şerif Baştav   kitapından alınmıştır
  4. 1 2 The World of the Huns, Chapter IX. Language, O. Maenchen-Helfen.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.