Athalarik

Athalarik
Ostrogotlar Kralı
Hüküm süresi 30 Ağustos 526 – 2 Ekim 534
Önce gelen Büyük Teoderik
Sonra gelen Theodahad
Hanedan Amal
Babası Eutharic Cilliga (Latince: Flavius Eutharicus Cillica)
Annesi Amalasuntha
Doğum 516 [1]
Ölüm 2 Ekim 534

Athalarik (516 - 2 Ekim 534) 516-534 döneminde İtalya'da Ostrogotlar Krallığı ikinci kralı.

Hayatı

Athalarık 516'da doğdu. Babası İberya'lı (modern İspanya) bir Vizigotlar Prensi Eutharic Cilliga (Latince: Flavius Eutharıcus Cillica) idi. Annesi Ostrogotlar Krallığı kralı Büyük Teoderik'in kızı Amalasuntha idi. Babası Konstantinopolis'de eğitim görmüştü ve Doğu Roma İmparatorluğu için de Konsül rütbesi ve İmparator olan I. Justin ile birlikte "Silahlar Kardeşi" (filius per arma) unvanını taşımaktaydı. Babası Eutharic kayınpederi olan Kral Büyük Teoderik tarafından Ostrogot kraliyet hanedanı olan "Amal" hanedanının bir üyesi olarak kabul edilip ilan edilmiş ve Ostrogotlar Krallığı kral varisi olarak seçilmişti. Ama Eutharic daha Büyük Teoderik yaşamakta iken 522'de ölmüştü. Bunun üzerine Büyük Teoderik kızının yeni doğmuş erkek çocuğu olan Athalarik'i kendine varis olarak ve Ostrogotlar Krallığı veliahtı olarak seçmişti.

Büyük Teodorik Ağustos 526'da öldü. Onun yerine Ostrogotlar Krallığı tahtına kral olarak torunu Athalarik geçirildi. Fakat Athalarik daha 10 yaşında idi ve daha yetişkin olmadığı kabul edilmekte idi. Ostrogotlar Krallığı'nın gerçek yönetimi bir kral naibi eline bırakıldı. Athalarik'e kral naibi olarak da annesi Amalasuntha tayin edildi. Amalasuntha Büyük Teoderik'in kızı idi ve böylece Büyük Teoderik'in kuruluş prensiplerine göre Ostrogotlar Krallığı devletini idareye koyuldu.

Amalasuntha babası Büyük Teoderik gibi gayet derin ve iyi bir yüksek Doğu Romalı eğitimi almıştı. İdare ettiği devletin yönetiminde uyguladığı politika stratejisi Konstantinopolis'de bulunan Doğu Roma İmparatoru ve Doğu Roma Senato'su ile daha yakınlaşma amaçlı idi. Bu stratejiye uygun olarak oğlu olan genç Kral Athalarik'e iyi bir Romalı eğitimi vermek için büyük çabalar göstermeye başladı ve ona Roma vatandaşı olan hocalar seçti.[2]

Fakat Amalasuntha'nin bu politika stratejisi ve tutumu Ostrogotlar yüksek asiller sınıfının ve devletin Ostrogotlar ileri gelenlerinin hoşuna gitmedi. Halbuki Ostrogot devlet idarecilerinin ve devlet yönetim bürokrasisinin çoğu Romalı vatandaşı ve özel hukuka göre Doğu Roma İmparatorluğu tebaları idi. Böylece Ostrogotlar Krallığı içindeki sistemik ikilik, ortaya çıkan çelişkiler dolayısıyla, devleti işlemez hale getirdi. Önce Ostrogotlar asillerinin talepleri kabul edildi. Genç Kral Athalarik'in eğitimi için annesi ve taht naibi Amalasuntha tarafından tayin edilen Roma vatandaşı olan hocalar görevlerinden alındı ve onların yerine Ostrogotlar asıllı hocalar tayin edildi. Böylece kralın fazla Doğu Roma eğitimi alması önlendi. Fakat bu Ostrogotlar eğitimi hiç başarılı olmadı. Ostrogotlar ileri gelenlerinin teşviki ile Kral Athalarık gayet çok alkol kullanan ve gayet sefih bir hayat yaşayan kişiye dönüştürüldü.[3]

Ostrogotlar Krallığı yönetiminin bir kadının eline geçip zayıflaması dolayısıyla Büyük Teoderik'in Ostrogotlar Krallığı etrafından bulunan batıda ve kuzeydeki komşu barbar kavimler ile kurduğu müttefikler ağı sistemi bozulmaya başladı. Teoderik'in ölümü ile onun Vizigotlar Krallığı kral naipliği sona erdi ve Vizigotlar Krallığı otonomi kazandı. Ostrogotlar Krallığı ile Vandallar Krallığı arasındaki ilişkiler gittikçe daha düşmanca olmaya başladı. Franklar bir genişleme stratejisi uygulamaya başladılar. Buna uygun olarak Thuringinleri ve Burgundililer'leri tekrar egemenlikleri altına aldılar. Vizigotlar Kralığı'na savaş açarak Vizigotlar Krallığı'nın elinde bulunan güney Galya arazilerini çoğunu ellerine geçirip Vizigotları hemen hemen Galya'dan attıldiar. Böylece Batı Avrupa'da Ostrogotlar Krallığı'nın diplomatik alanda güçlü durumu ortadan kalktı ve Franklar bu bölgede en önemli politik güç oldular.[4]

Bir Ostrogot ilerigelenleri kliği bu başarılarından cesarat alarak kralın annesi Amalasuntha'yi taht naipliğinden ve İtalya gerçek idareceliğinden uzaklaştırmak için komplolar yapmaya başladılar. Amalasuntha bu komploların oğlu ve kendinin hükümet rejimine büyük bir tehdit oluşturduğuna karar verdi. Bu komploların önünü almak için bu Ostrogotlar soylularından olan komplocuların üçünü idam ettirdi. Tam bu sırada kendini pek güvenlikli hissetmeyen Amalasuntha yeni Bizans Imparatoru olan I. Justinianos bir mektup göndererek Ostrogotlar asilleri tarafından iktidardan ve İtalya'dan uzaklaştırılırsa Konstantinopolis'e sığınma ve Ostrogotlara hazinesi'ni de oraya getirme imkanı olup olmadığını sormuştu.[5]

Gerçekten bu ihtimal ortaya çıkmadı. 2 Ekim 534'de yaşadığı şefih hayat ve alkolizm dolayışyla kral Athalarık daha 18 ine girmiş iken genç yaşta öldü. Onun ölümü ile eski Ostrogotlar kavmı krallık hanedanı olan "Amal hanedanı da sona ermiş oldu.[6]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Bu doğum tarihi Tarihçi Jordanes, De origine actibusque Getarum, c.:LIX, s.304'de Teoderik'in 526'da ölümünden bahsederken yerine geçen torunu Athalarik'ın 10 yaşında olduğunu "Athalarıcum infantulum adhuc vix decennem" şeklinde bildirmesinde çıkartılmaktadır.
  2. Bury (1923), Cilt. II, Bölüm XVIII, s. 159
  3. Bury (1923), Cilt:II, Bölüm: XVIII, s. 160–161
  4. Bury (1923), Bol.: XVİİİ, s.:161
  5. Bury (1923), Cilt:II, Bölüm: XVİİİ, s. 160–161
  6. Bury (1923), Böl.: XVIII, s.: 159-160

Dış bağlantılar

Resmî unvanlar
Önce gelen:
Büyük Teoderik
Ostrogotlar Kralı
yak. 526–534
Sonra gelen:
Theodahad
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.