Asara BaTevet

        
Yahudilik
Nuremberg Tarihçesinden, Nebukadnezar'ın Yahudileri Kudüs'ten kovarken betimlenişi

Asara BeTevet (İbranice: עשרה בטבת, Anlam:"10 Tevet"), İbrani takviminin Tevet ayının onuncu günüdür; Yahudiliğin küçük fakat önemli bir orucudur. Yahudiliğin diğer oruçlarından farklı olarak gün doğumundan gün batımına kadar tutulan kısa bir oruçtur. Hanuka bayramıyla bir ilgisi olmamasına rağmen bu bayramdan bir hafta sonrasına denk gelir.

Geleneksel olarak Babilli Nebukadnezar'ın Süleyman Mabedi'nin yıkılışının ve Yehuda Krallığı'nın fethinin başlangıcı olan Kudüs'ü kuşatmasına atfen tutulan bir oruçtur. Modern zamanlarda ise Holokost kurbanlarını anmak için de tutulur.

Tarihçe

2 Krallar kitabına göre (Nisan ayı baz alındığında) onuncu ayın onuncu günü[1] (Çıkış kitabına göre "birinci ay"[2]), hükümdarlığının dokuzuncu senesinde (M.Ö. 588) Babil Kralı Nebukadnezar Kudüs'ü kuşattı. İki buçuk yıl sonra 9 Tamuz'da[3] şehir duvarlarını yıktı. Kuşatma bundan üç hafta sonra 9 Av günü Tapınağın ve Krallığın yıkılmasıyla son buldu. Yahudiler sürgüne gönderildi.

10 Tevet orucunun ilk kaynağı Zekarya kitabında "onuncu ay orucu" olarak geçmektedir.[4] Talmud'daki bir görüşe göre (b. Roş Haşana 18b) "onuncu ay orucu" Hezekiel kitabında sürgündekilere şehrin düştüğü haberi ayın beşinde geldiğinden[5] oruç günü 5 Tevet'tir. Fakat bu görüşe rağmen oruç 10 Tevet'te tutulur.[6] Kudüs kuşatması ve oruçla ilgili kaynaklar Tanah'ın çeşitli yerlerinde bulunur.[7][8]

Yukarıda adı geçen olayların yanı sıra aşağıdaki sebeplerden ötürü de bu oruç tutulur:

İcra edilişi

Diğer bütün küçük oruçlar gibi bu oruç da gün doğumundan gün batımına kadar tutulur. Şulhan Aruh'ta oruçla ilgili genel kurallar 9 Av orucundan farklıdır; örneğin oruç dışındaki aktiviteler (ör: duş almak, deri ayakkabı giymek) 9 Av'da yasakken 10 Tevet gibi küçük oruçlarda yasak değildir.[9] Halaha, küçük oruçların hamile veya emziren kadınlar ya da (ciddi olmamasına rağmen) hasta kişiler tarafından tutulmasını zorunlu kılmaz.[10]

Amida ve Avinu Malkeynu duaları Şahrit ve Minha dualarına eklenir. Şahrit'te Selihot duaları da eklenirken Aşkenazlar Minha duasına Aftara da eklerler.[11]

Diğer oruçlardan farklı olarak (Yom Kippur hariç) bu oruç Şabat gününe denk gelirse ertelenmez. Bunun sebebi ise Hezekiel kitabında "bu gün" ibaresinin bulunmasıdır.[12]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/29/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.