Antigonos Hanedanı

Antigonos Hanedanı (Yunanca: Δυναστεία των Αντιγονιδών), Milattan Önce 306-168 arasında Makedonya'da hüküm süren hanedan.

Antigonos Hanedanı, Büyük İskender'in komutanlarından I. Antigonos Monophtalmos'un oğlu I. Demetrios'un, Kassandros'un Atina valisi Phaleronlu Demetrios'u devirmesi, Kıbrıs'ı fethetmesi, böylece de I. Antigonos'un Babil dışında tüm Ortadoğu, Ege ve Akdeniz'de denetimi ele geçirmesiyle kuruldu. Bu bölgelerden toplanan ordular, MÖ 306'da I. Antigonos'u kral ilan etti.

Antigonos'un İpsos’ta yapılan savaş sonucunda ölümünden sonra tahta Demetrios geçti.[1] Demetrios'un oğlu II. Antigonos Gonatas, Galatyalı işgalcileri Makedonya'dan sürerek krallığı güçlendirdi. Gonatas, MÖ 240'larda öldüğünde, ardında güçlü ve kalıcı bir yönetim bıraktı. Gonatas'ın oğlu II. Demetrios'un (MÖ 239-229) Akhaia ve Aitolia birlikleriyle tutuştuğu savaş ölümüne değin sürdü ve Makedonya'yı güçten düşürdü. Demetrios öldüğünde, veliahtı V. Philippos henüz çocuk yaştaydı. Philippos'un vasisi Antigonos Doson, bu karışıklık ortamında III. Antigonos adıyla tahta çıktı. Yunanların üstüne yürüyen Doson, Sparta kralı III. Kleomenes'i MÖ 222'de Sellasia'da yenilgiye uğratarak Helen Birliği'ni kurdu. Kendisi de birliğin başına geçti. MÖ 221'de Doson öldüğünde, iç istikrar yeniden kurulmuş, Makedonya, Gonatas'ın hükümdarlığındaki sonraki en güçlü konumunu kazanmıştı.

Makedonya, V. Filippos yönetiminde önce Roma'yla savaştı (MÖ 215). Roma'nın gücünü çok eksik hesaplayan Philippos, MÖ 197'de Kynoskephalai'de yenildi ve egemenliğini Makedonya'yla sınırlayan bir barış antlaşması imzalamak zorunda kaldı. Parçalanmış olan Helen Birliği'nin yerini, eski Makedonya bölgelerinde kurulan çeşitli birlikler aldı. En önemlisi, eski güç dengesinin bozulması ile Roma, Doğu Akdeniz'deki belirleyici güç durumuna geldi.

Philippos'tan sonra MÖ 179-168 arasında hüküm süren Perseos, Roma'ya karşı Yunanların özgürlüğünü savundu. Ama Perseos'un tüm güçlerini değerlendirememesi, MÖ 168'de Makedonya'daki Pydna'da yenilmesine yol açtı. Bu olay, hanedanın sonunu getirdi.

Hükümdarlar

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.