And

Bu madde veya bölüm And (folklor) maddesine çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir. Birleştirme işlemi yapıldıktan sonra sayfaya {{Geçmiş birleştir}} şablonunu ekleyiniz.

And, bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına dair verilen söz. Ayrıca yemîn veya ahit olarak da bilinir. Genellikle Tanrı'yı veya kutsal sayılan başka bir varlığı tanık göstererek bir olayı doğrulama ya da kendi kendine söz verme amacı ile kullanılır.[1] Yemin kavramı her zaman için ant sözcüğünü birebir karşılamayabilir. Örneğin "Ant" sözcüğünden türemiş olan "Antlaşma" kavramı da "karşılıklı olarak ant içmeyi" ifade eder ki, zamanla anlamı genişleyerek sözleşme (mukavele, muahede) manalarını da içerir hale gelmiştir. Yani, çok kesin farklar bulunmamakla beraber "yemin" daha çok dinsel bir içeriğe[2][3] sahip olmasına karşın; Ant toplumsal, siyasi ve hukuki bağlamları da içermektedir. Üstelik, "Ant/And" kavramına halk inancında yüklenen anlamlar çok daha farklı ve geniş kapsamlıdır. Ayrıca bu sözcük hukuk literatürü içerisinde bir terim olarak yerleşmiş durumdadır.

And İçme

Türk Anayasasına göre, genel seçimlerin ardından milletvekilleri Meclis'e katıldıkları zaman[4], Cumhurbaşkanı ise seçilmesinin hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde önünde and içerler. Askerlikte, temel eğitim tamamlandıktan sonra, mahkemelerde ifade verirken veya bir mesleğe başlarken and içilir. Bir mesleğe girerken and içme, o mesleğin gereklerini doğru olarak yerine getireceğini dair söz vermek içindir. Mahkemeler önünde and içme ise beyanın doğru olduğuna dairdir.

1982 Anayasasına göre Milletvekillerinin sırayla kürsüye gelerek okuyacağı and metni şu şekildedir:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Askerlik andı ise, yaklaşık bir ay süren temel (acemi) eğitimden sonra yapılan törende (mazereti nedeniyle törene katılamayanlar hariç) toplu halde ve hep birlikte tek seferde aşağıdaki biçimde okunur:

"Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde, milletime ve Cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu, Türk Sancağını canımdan aziz bilip icabında vatan, Cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve hayatımı feda edeceğime namusum üzerine ant içerim."

Kaynakça

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.