Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kamu ve özel sektör çalışanlarına Avrupa bütünleşmesinin çeşitli yönleriyle ilgili eğitim vermek amacıyla Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan merkez, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda kamuoyu oluşturmak amacını da taşıyor. Araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak ve yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yaınlarda bulunmak gibi faaliyetlere sahiptir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.