Ali Kabuli Paşa

Ali Kabuli Paşa (d. 1812 İstanbul Osmanlı İmparatorluğu - ö. 1875), Türk siyasetçi.

Divan Kalemi ve Mekteb-i Maarif-i Adliye'de görev yaptıktan sonra Berlin Sefareti Katipliği'ne atanmıştır. Londra'da maslahatgüzarlık, Atina ve Viyana'da sefirlik, Sayda'da valilik yapmıştır. 3 Haziran 1874 ile 30 Haziran 1874 tarihleri arasında İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanı) Olmuştur. Ardından Ticaret Nezareti'ne ve Petersburg Sefareti'ne tayin olunmuştur.

1878'de, II. Abdülhamit döneminde Meclis-i Ayan (Senato) üyeliği'ne getirildi.

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.