Akarsu

Çölde sona eren kapalı havzalı ırmak:Kerec ırmağı.
Nijer Irmağı, açık havzalı ve düzenli rejimlidir.

Akarsu, yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.[1] Çoğunlukla tatlı sudan oluşan akarsular, tatlı su gölleriyle birlikte insanlığın temel su ihtiyacını karşılamak için kullanılırlar. Bunun yanında gıda, enerji ve turizm sektörleri tarafından da kullanılırlar.

Adlandırma

Türkçe'de akarsular adlandırılırken akarsuyu belirtmek için çay, dere, Öz, özen ya da ırmak gibi sözcükler getirilir. Bu konuda adı Türkçeleştirilen yabancı kökenli Fırat ırmağı bu sözleri içermezken, Türkçe kökenli olan Kızılırmak, Bakırçay gibi adlar kendiliğinden bu sözleri içerir.

Akarsu aşınım ve birikim şekilleri

Akarsu aşınım şekilleri Akarsu birikim şekileri Hem aşınım hem birikim şekilleri
Vadi Delta Seki (taraça)
Çentik vadi Birikinti yelpazesi Menderes (büklüm)
Kanyon vadi Birikinti konisi
Boğaz vadi Dağ eteği ovası
Geniş tabanli vadi Irmak adası
Asimetrik vadi
Dev kazanı (şelale)
Peribacası
Kırgıbayır (badlans)
Plato

[2]

İlgili terimler

Tipleri

Akarsuları sınıflandırmakta birçok kategorik yol izlenebilir. Aşağıda bazı sınıflandırmalar verilmiştir.

Akma durumuna göre

Sürekli akarsular ve süreksiz akarsular (mevsimlik akarsular) adlandırmaları, yılın tüm dönemi akış gösteren sürekli akarsular ile genellikle yarı kurak ya da kurak bölgelerde görülen kısa yağış dönemlerine akışın gözlenebildiği akarsuları birbirinden ayırmak için kullanılır. Haritalarda süreksiz akarsular kesikli mavi çizgilerle gösterilir. Sel rejimli akarsular:. Uzun süre yatağı kuru olup, yağıştan sonra su taşıyan çöl akarsularıdır.

Akış debisine göre

Akarsular debisine göre küçükten büyüğe sırasıyla Dere, Çay ve Nehir (Irmak) olarak adlandırılır

Akma ortamı

Akma ortamına göre akarsular, yeraltı ve yerüstü akarsuları olmak üzere ikiye ayrılır.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.