Abdullah Vehbi Paşa

Abdullah Vehbi Paşa (d. 1839, Kütahya; ö. 1896, Edirne), Osmanlı devlet adamı.

Kütahya'da Kurtzâde ailesinden ve ulemadan Hacı Ahmet Efendi'nin oğlu olup 1839 senesinde Kütahya'da doğdu. Harbiye mektebi hocalarından olan dayısı Abdurrahman Efendi vasıtasıyla askeri idadîsine ve sonra harbiyeye girdi.

Abdullah Vehbi Paşa'nın hayatının büyük bir kısmı askerî mekteplerde öğretmenlikle geçti. Manastır ve İstanbul idadîleriyle harbiye mektebinde uzun süre matematik, geometri, gök bilimleri, askeri tarih ve istihkâm[1] dersleri verdi ve bir ara Erzurum İdadîsi'nde müdürlük de yaptı.

1877'de Rus Harbi'nde kaymakam olan Abdullah Vehbi Paşa, harpten sonra Kütahya alayında bulunup 1886'da Yunan Harbi'nde miralay, 1892'de Edirne redif alay kumandanı iken liva[2] oldu.

Abdullah Vehbi Paşa bundan sonra merkezi Edirne olan ikinci ordu divanı harbi dâimî azalığında ve dîvanı harbi geçici reisliği gibi hizmetlerde bulunup fırka kumandanlığına terfi edildiyse de emri gelmeden 1896 senesinde ansızın vefat etmiştir. Doğruluktan şaşmayan, afif bir kişiliğe sahip idi.[3]

Kaynakça

  1. Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer
  2. tuğgeneral rütbesine denk gelir
  3. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaasıi 1932, s, 210
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.