ASCII

ASCII (İngilizce: American Standard Code for Information Interchange, Türkçe: Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi) Latin alfabesi üzerine kurulu 7 bitlik bir karakter kümesidir. İlk kez 1963 yılında ANSI tarafından standart olarak sunulmuştur.

ASCII'de 33 tane basılmayan kontrol karakteri ve 95 tane basılan karakter bulunur. Kontrol karakterleri metnin akışını kontrol eden, ekranda çıkmayan karakterlerdir. Basılan karakterler ise ekranda görünen, okuduğumuz metni oluşturan karakterlerdir. ASCII'nin basılan karakterleri aşağıda belirtilmiştir.

ASCII yazdırma karakterleri

32–126 arası sayılar klavyenizde bulabileceğiniz ve bir belgeyi görüntülediğinizde veya yazdırdığınızda görünen karakterlere atanmıştır. 127 SİL komutunu gösterir.

ASCII yazdırma karakterleri tablosu

İkilik sistem Sekizlik sistem Onluk sistem On altılık sistem Karakter
010 0000 040 32 20
010 0001 041 33 21 !
010 0010 042 34 22 "
010 0011 043 35 23 #
010 0100 044 36 24 $
010 0101 045 37 25 %
010 0110 046 38 26 &
010 0111 047 39 27 '
010 1000 050 40 28 (
010 1001 051 41 29 )
010 1010 052 42 2A *
010 1011 053 43 2B +
010 1100 054 44 2C ,
010 1101 055 45 2D -
010 1110 056 46 2E .
010 1111 057 47 2F /
011 0000 060 48 30 0
011 0001 061 49 31 1
011 0010 062 50 32 2
011 0011 063 51 33 3
011 0100 064 52 34 4
011 0101 065 53 35 5
011 0110 066 54 36 6
011 0111 067 55 37 7
011 1000 070 56 38 8
011 1001 071 57 39 9
011 1010 072 58 3A [[:]]
011 1011 073 59 3B ;
011 1100 074 60 3C <
011 1101 075 61 3D =
011 1110 076 62 3E >
011 1111 077 63 3F ?
İkilik sistem Sekizlik sistem Onluk sistem On altılık sistem Karakter
100 0000 100 64 40 @
100 0001 101 65 41 A
100 0010 102 66 42 B
100 0011 103 67 43 C
100 0100 104 68 44 D
100 0101 105 69 45 E
100 0110 106 70 46 F
100 0111 107 71 47 G
100 1000 110 72 48 H
100 1001 111 73 49 I
100 1010 112 74 4A J
100 1011 113 75 4B K
100 1100 114 76 4C L
100 1101 115 77 4D M
100 1110 116 78 4E N
100 1111 117 79 4F O
101 0000 120 80 50 P
101 0001 121 81 51 Q
101 0010 122 82 52 R
101 0011 123 83 53 S
101 0100 124 84 54 T
101 0101 125 85 55 U
101 0110 126 86 56 V
101 0111 127 87 57 W
101 1000 130 88 58 X
101 1001 131 89 59 Y
101 1010 132 90 5A Z
101 1011 133 91 5B [
101 1100 134 92 5C \
101 1101 135 93 5D ]
101 1110 136 94 5E ^
101 1111 137 95 5F _
İkilik sistem Sekizlik sistem Onluk sistem On altılık sistem Karakter
110 0000 140 96 60 `
110 0001 141 97 61 a
110 0010 142 98 62 b
110 0011 143 99 63 c
110 0100 144 100 64 d
110 0101 145 101 65 e
110 0110 146 102 66 f
110 0111 147 103 67 g
110 1000 150 104 68 h
110 1001 151 105 69 i
110 1010 152 106 6A j
110 1011 153 107 6B k
110 1100 154 108 6C l
110 1101 155 109 6D m
110 1110 156 110 6E n
110 1111 157 111 6F o
111 0000 160 112 70 p
111 0001 161 113 71 q
111 0010 162 114 72 r
111 0011 163 115 73 s
111 0100 164 116 74 t
111 0101 165 117 75 u
111 0110 166 118 76 v
111 0111 167 119 77 w
111 1000 170 120 78 x
111 1001 171 121 79 y
111 1010 172 122 7A z
111 1011 173 123 7B {
111 1100 174 124 7C |
111 1101 175 125 7D }
111 1110 176 126 7E ~

Genişletilmiş ASCII yazdırma karakterleri

Genişletilmiş ASCII karakterler ek karakter talebini karşılar. Genişletilmiş ASCII'de (aşağıdaki grafikte görüntülenen 0–32 arası sayılar) yer alan 128 karaktere ek olarak 128 karakter daha bulunur, böylece toplam karakter sayısı 256'ya ulaşır. Bu ek karakterlerle bile, birçok dilde 256 karaktere katılamayan simgeler vardır. Bu nedenle, bölgesel karakter ve simgeleri karşılamak için ASCII çeşitlemeleri vardır.

Örneğin, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Avustralya ve Afrika dillerine ait yazılım programlarında ISO 8859-1 olarak da bilinen ASCII tablosu kullanılır.

Genişletilmiş ASCII yazdırma karakterleri tablosu
Ondalık Karakter   Ondalık 	Karakter
128 	Ç 		192 	└
129 	ü 		193 	┴
130 	é 		194 	┬
131 	â 		195 	├
132 	ä 		196 	─
133 	à 		197 	┼
134 	å 		198 	╞
135 	ç 		199 	╟
136 	ê 		200 	╚
137 	ë 		201 	╔
138 	è 		202 	╩
139 	ï 		203 	╦
140 	î 		204 	╠
141 	ì 		205 	═
142 	Ä 		206 	╬
143 	Å 		207 	╧
144 	É 		208 	╨
145 	æ 		209 	╤
146 	Æ 		210 	╥
147 	ô 		211 	╙
148 	ö 		212 	Ô
149 	ò 		213 	╒
150 	û 		214 	╓
151 	ù 		215 	╫
152 	ÿ 		216 	╪
153 	Ö 		217 	┘
154 	Ü 		218 	┌
155 	¢ 		219 	█
156 	£ 		220 	▄
157 	¥ 		221 	▌
158 	₧ 		222 	▐
159 	ƒ 		223 	▀
160 	á 		224 	α
161 	í 		225 	ß
162 	ó 		226 	Γ
163 	ú 		227 	π
164 	ñ 		228 	Σ
165 	Ñ 		229 	σ
166 	ª 		230 	µ
167 	º 		231 	τ
168 	¿ 		232 	Φ
169 	⌐ 		233 	Θ
170 	¬ 		234 	Ω
171 	½ 		235 	δ
172 	¼ 		236 	∞
173 	¡ 		237 	φ
174 	« 		   238   ε
175 	» 		239 	∩
176 	░ 		240 	≡
177 	▒ 		241 	±
178 	▓ 		242 	≥
179 	│ 		243 	≤
180 	┤ 		244 	⌠
181 	╡ 		245 	⌡
182 	╢ 		246 	÷
183 	╖ 		247 	≈
184 	╕ 		248 	≈
185 	╣ 		249 	∙
186 	║ 		250 	·
187 	╗ 		251 	√
188 	╝ 		252 	ⁿ
189 	╜ 		253 	²
190 	╛ 		254 	■
191 	┐ 		255

ASCII yazdırma dışı denetim karakterleri

ASCII tablosundaki 0–31 arasındaki sayılar, yazıcı gibi bazı çevresel aygıtları denetlemek için kullanılan denetim karakterlerine atanmıştır. Örneğin, 12 form besleme/yeni sayfa işlevine ayrılmıştır. Bu komut yazıcıya bir sonraki sayfanın başına atlama bilgisi verir.

ASCII yazdırma dışı denetim karakterleri tablosu
Ondalık 	Karakter 		Ondalık 	Karakter
0 	boş 		        16 	veri bağlantısından çık
1 	başlık başlangıcı 		17 	aygıt denetimi 1
2 	metin başlangıcı 		18 	aygıt denetimi 2
3 	metin sonu 		    19 	aygıt denetimi 3
4 	aktarım sonu 		    20 	aygıt denetimi 4
5 	sorgu 		        21 	olumsuz bildirim
6 	bildirim 		    22 	zaman uyumlu boşta kalma
7 	zil 		        23 	aktarım bloğu sonu
8 	geri al 		    24 	iptal
9 	yatay sekme 		    25 	ortam sonu
10 	satır besleme/yeni satır 	26 	değiştir
11 	dikey sekme 		    27 	çık
12 	form besleme/yeni sayfa 	28 	dosya ayırıcısı
13 	satır başı 		    29 	grup ayırıcısı
14 	dışarı kaydır 		    30 	kayıt ayırıcısı
15 	içeri kaydır 		    31 	birim ayırıcısı

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.