42. Türkiye Hükûmeti

Bülent Ecevit

42. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti veya 3. Ecevit Hükûmeti veya Motel Hükûmeti, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit başkanlığında kurulan hükûmet, 5 Ocak 1978 - 12 Kasım 1979 tarihleri arası görev yaptı. Güneş Motel'de yapılan pazarlık sonrasında kurulmuştur.

Başbakan Bülent Ecevit 4951 sayılı kanun hükümlerine istinaden Devlet Bakanlığı sayısının 10'a çıkarmış ve bunlardan üçünü Başbakan Yardımcılığına atamıştır. İşletmeler Bakanlığı ve Yerel Yönetim Bakanlığı olmak üzere yeni iki bakanlık kurulmuştur.

Görev Bakan Siyasi Parti
Başbakan Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüpoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Turhan Feyzioğlu
5 Ocak 1978 - 18 Eylül 1978
Cumhuriyetçi Güven Partisi
Hikmet Çetin
3 Ekim 1978 - 12 Kasım 1979
Cumhuriyet Halk Partisi
Faruk Sükan
5 Ocak 1978 - 20 Eylül 1979
Demokratik Parti
Devlet Bakanı
Hikmet Çetin
5 Ocak 1978 - 3 Ekim 1978
Cumhuriyet Halk Partisi
Enver Akova
5 Ocak 1978 - 31 Mayıs 1979
Bağımsız
Hasan Korkut
2 Haziran 1979 - 12 Kasım 1979
Bağımsız
Lütfi Doğan Cumhuriyet Halk Partisi
Salih Yıldız
5 Ocak 1978 - 21 Haziran 1979
Cumhuriyetçi Güven Partisi
Ali Rıza Septioğlu
5 Ocak 1978 - 18 Haziran 1979
Bağımsız
Mustafa Kılıç Bağımsız
Ahmet Şener Cumhuriyet Halk Partisi
Adalet Bakanı Mehmet Can Cumhuriyet Halk Partisi
Millî Savunma Bakanı Hasan Esat Işık
5 Ocak 1978 - 16 Ocak 1979
Cumhuriyet Halk Partisi
Neşet Akmandor
16 Ocak 1979 - 12 Kasım 1979
Cumhuriyet Halk Partisi
İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı
5 Ocak 1978 - 2 Ocak 1979
Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Fehmi Güneş
16 Ocak 1979 - 5 Ekim 1979
Cumhuriyet Halk Partisi
Vecdi İlhan
8 Ekim 1979 - 12 Kasım 1979
Cumhuriyet Halk Partisi
Dışişleri Bakanı Ahmet Gündüz Ökçün Cumhuriyet Halk Partisi
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necdet Uğur Cumhuriyet Halk Partisi
Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi Cumhuriyet Halk Partisi
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler Cumhuriyet Halk Partisi
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan Bağımsız
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı Bağımsız
Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt Cumhuriyet Halk Partisi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler Cumhuriyet Halk Partisi
Çalışma Bakanı Ahmet Bahir Ersoy Cumhuriyet Halk Partisi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp Cumhuriyet Halk Partisi
İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi
Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun Cumhuriyet Halk Partisi
İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan
5 Ocak 1978 - 2 Ekim 1979
Bağımsız
Mehmet Yüceler
15 Ekim 1979 - 30 Ekim 1979
Cumhuriyet Halk Partisi
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz Cumhuriyet Halk Partisi
Orman Bakanı Vecdi İlhan
5 Ocak 1978 - 8 Ekim 1979
Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Şener
23 Ekim 1979 - 8 Kasım 1979
Cumhuriyet Halk Partisi
Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur Cumhuriyet Halk Partisi
Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar
5 Ocak 1978 - 7 Haziran 1979
Cumhuriyet Halk Partisi
Salih Yıldız
21 Haziran 1979 - 12 Kasım 1979
Cumhuriyet Halk Partisi
Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı Cumhuriyet Halk Partisi
Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir Cumhuriyet Halk Partisi
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.