31. Türkiye Hükûmeti

Süleyman Demirel

31. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti veya II. Süleyman Demirel Hükümeti, Süleyman Demirel'ın başkanlığında, 3 Kasım 1969 tarihinde kuruldu. Adalet Partisi tarafından kurulan hükümet, 6 Mart 1970 tarihine kadar görev yaptı.

Görev Bakan
Başbakan Süleyman Demirel
Devlet Bakanı Refet Sezgin
Hüsamettin Atabeyli
Gürhan Titrek
3 Kasım 1969 - 21 Ocak 1970
Mehmet Turan Bilgin
Adalet Bakanı Yusuf Ziya Önder
Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu
İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil
Maliye Bakanı Ali Mesut Erez
Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz
Bayındırlık Bakanı Turgut Yaşar Gülez
Ticaret Bakanı Ahmet Dallı
3 Kasım 1969 - 7 Ocak 1970
Gürhan Titrek
21 Ocak 1970 - 6 Mart 1970
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan
Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu
Tarım Bakanı Mehmet İlhami Ertem
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe
Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk
Sanayi Bakanı Mehmet Selahattin Kılıç
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı
Turizm ve Tanıtma Bakanı Necmettin Cevheri
İmar ve İskan Bakanı Hayrettin Nakipoğlu
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.